Vigtige meddelelser

Falske mails fra bestyrelsesmedlemmer

Der florerer for tiden falske e-mails fra “bestyrelsen” sendt til klubbens medlemmer vdr køb af gavekort.
Det er naturligvis IKKE bestyrelsen der har sendt disse e-mails, og vi ville heller aldrig bede nogen om at købe gavekort for os.
Er man i tvivl, så kontakt en af os.

Mvh Bestyrelsen.

0

Ny konstituering af SBH’s bestyrelse og ny formand

Konstituerende møde den 22. marts 2023

Pia valgte på det konstituerende møde at trække sig fra bestyrelsen og fortsætter med at være redaktør af SBH Bladet og webmaster på belgiskehyrdehunde.dk.

Nico Pietens indtræder som suppleant i Pias valgperiode.

Lisbeth Otvald er nu 1. suppleant

Bestyrelsens konstituering

 • Nico Pietens blev valgt som ny formand. Nico bliver samtidig ansvarshavende redaktør af SBH Bladet.
 • Diana Juhl Overgaard er næstformand og kontakt til BHU
 • Kate Frederiksen er besftyrelsesmedlem og bliver kontakt til Agility-udvalget, Rally-udvalget og Avls- og Sundhedsudvalget
 • Poul-Erik Olsen er kasserer og kontakt til LP-udvalget og Mondioring
 • Jan Jensen er sekretær og kontakt til Udstillingsudvalget

Aktivitetsudvalget er nedlagt og Kate kontakter medlemmer af Avls- og Sundhedsudvalget for at høre, om de vil fortsætte.

De valgte udvalgsformænd og revisor fortsætter et år mere.

Revisorsuppleant: Jeanne Puggaard

0

Dagsorden til SBH Generalforsamling 2023

Nu er det snart tid til SBH’s ordinære generalforsamling 2023. Du kan læse beretninger, regnskab, budget m.v. i SBH Bladet nr. 1, 2023, der gerne skulle have nået din postkasse eller er på vej til dig.

Alle medlemmer er velkomne. Du har dog kun stemmeret, hvis du har været medlem i mindst seks måneder.

Husk at melde til senest den 12. marts 2023 til Diana på dianajuhlr@gmail.com af hensyn til bestilling af forplejning.

0

Sådan kontakter du SBH

Bestyrelsen oplever, at medlemmer henvender sig på mange forskellige måder om alle mulige spørgsmål. Det vil vi gerne ensrette, så fremover kan du bruge følgende mailadresser:

Spørgsmål m.v. til Bestyrelsen, Avl og Sundhed: bestyrelse@belgiskehyrdehunde.dk

Udstilling: udstilling@belgiskehyrdehunde.dk

Brugshundeudvalget: bhu@belgiskehyrdehunde.dk

Agilityudvalget: agility@belgiskehyrdehunde.dk

LP og Rally: lp-rally@belgiskehyrdehunde.dk

Undlad venligst at sende private beskeder på Messenger eller Facebook.

Mailadresserne er sat op til at videresende jeres beskeder til relevante modtagere.

0

Opdatering af medlemskartotek

SBH vil meget gerne have en opdateret mail-liste til vores medlemmer, så det vil være en stor hjælp, hvis du vil udfylde og indsende nedenstående formular.

Brug også formularen, hvis du skifter adresse.

0

Ansøgning om afholdelse af IGP VM-udtagelser/DM 2022

Kære kredsformænd og -kvinder 🙂 

Planlægningen af næste års udtagelser er allerede i fuld gang. Derfor vil vi minde jer om fristen for ansøgning af afholdelse, som er d. 1/10 2021.  

Ansøgningen sendes ved at besvare den mail, der er udsendt til alle kredse 2. september 2021.

Der kan ansøges generelt eller specifikt på en udtagelse. Hvis der søges specifikt, må I meget gerne skrive, om I også er interesseret i de andre udtagelser, hvis der er flere ansøgninger på den samme.

VM-udtagelser/DM forsøges i videst muligt omfang afholdt som følger:

1. VM-udtagelse afholdes sidste weekend i juni. 
2. VM-udtagelse afholdes næstsidste weekend august. 
3. VM -udtagelse og DM afholdes 3. weekend i oktober.

Ser frem til at modtage jeres ansøgninger 

Go dag til jer 

Bedste hilsner

SBH BHU

Diana Juhl Overgaard
Nico Pietens 

0

Indkaldelse til SBH generalforsamling 2021

Nu ser det ud til, at vi kan få afviklet vores generalforsamling 2021. Generalforsamlingen bliver afholdt

søndag den 13. juni 2021 kl. 13:00

Sted: Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

 • Offentliggørelse af valg til bestyrelsen

Kandidater:

Diana Juhl Overgaard (modtager genvalg)

Jan Jensen (modtager genvalg)

Kate Frederiksen (modtager genvalg)

Da der ikke er indkommet andre kandidater, er de tre kandidater valgt, og urafstemning udgår.

 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Valg af udvalgsformænd udgår, da de blev valgt for to år på den ordinære generalforsamling 2020.
 4. Eventuelt

Se blad nr. 1 2021 – der findes alt materialet til generalforsamlingen.

Det skal bemærkes, at hvis sundhedssituationen og forsamlingsforbuddet i Danmark igen ændrer sig væsentligt, vil denne ordinære generalforsamling blive udsat.

Af hensyn til lokaleleje, opstilling af stole m.v., bedes I tilmelde jer senest den 6. juni 2021 til Diana, dianajuhlr@gmail.com

0

Generalforsamling 2021 er udsat på grund af Corona restriktioner

Kære alle

Næsten som forventet har vi været nødt til at udsætte årets generalforsamling på grund af Corona restriktioner. Vi må stadig ikke mødes mere end fem personer indendørs. Vi håber meget, at den kan afvikles inden sommerferien og der kommer naturligvis en ny indkaldelse.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

0

Forkerte adresselabels på februar-bladet

Der er desværre sket en fejl med adresselabels på februar-nummeret af SBH-bladet. Rigtig mange har heldigvis fået vores blad, selv om modtagernavnet ikke passer med adressen.

Vores kasserer Poul-Erik får de blade retur, der ikke kan afleveres, og de bliver naturligvis eftersendt.

0
Page 1 of 4 1234