DKK

Invitation til Danmarksmesterskaberne i FCI IGP FH 2024

DKK FCI IGP FH afvikles den 12.-13. oktober 2024 på Ulvedal Landbrug, Blenstrupvej 26, 9520 Skørping. Arrangeres i samarbejde med DCH Århus. Ved DM udtages holdet som skal repræsentere DKK og de danske farver ved FCI IGP FH VM i Østrig 31/3-6/4-2025. Deltagelse ved VM kræver medlemskab af DKK.

Alle medlemmer af specialklubber, DCH eller DKK, der opfylder adgangskravet og som fremfører en i DKK dansk stambogsført hunderace, og er dansk statsborger, kan tilmeldes til deltagelse i FCI IGP FH 2024. (Evt. dispensation for statsborgerskab skal søges direkte ved DKK)

Pointkrav for deltagelse er min. 170 point, hvor ingen af de tællende resultater må være mindre end 80 point. En aflagt FCI IGP FH kommer før to enkelte FCI IGP FH2 prøver. En hundefører kan kun stille med én hund ved DKK FCI IGP FH. Adgangskravet skal være opnået inden for tidsrummet 6. november 2023 til og med 29. september 2024.

Der er plads til max 20 deltagere – FCI IGP FH DM afvikles efter det til hver en tid gældende prøveprogram.

Skriftlig bindende tilmelding gennem din races specialklub, DCH eller DKK, som efter modtagelse og kontrol af tilmelding og opnået resultat sender sin liste med godkendte ekvipager til BHU. Indstillingen fra din races specialklub eller DCH sendes i prioriteret rækkefølge efter højeste point for den enkelte ekvipage, og hvor de 2 første fra hver er garanteret deltagelse hvorefter øvrige udtages ud fra pointrækkefølgen.

Startgebyret er på kr. 600 pr. ekvipage, som indbetales i forbindelse med bekræftelsen fra DKK om modtaget tilmelding og accept på deltagelse. Konto nummer for indbetaling vil fremgå af kvitteringsmail fra DKK (Morten Jensen) efter tilmeldingsfristen.

Tilmeldingen er åben nu.

Overdommer: Morten Jensen                   Dommere: Per S. Nielsen og Lene Carlson

Tilmeldinger fra specialklubben og DCH sendes til Morten Jensen på mail: morten.pudseren@gmail.com senest mandag den 30. september 2024 kl. 12.00 på en samlet liste, og kun elektronisk.

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger (i et excel-regneark):

  • Navnet på tilmeldende specialklub/forening.
  • Hundeførerens navn, adresse og telefonnr. samt e-mailadresse.
  • Hundens stambogsnavn og – nummer, race, køn og fødselsdato samt uddannelse.
  • Dokumentation for opfyldte adgangskrav er specialklubbens ansvar
  • Udtagelsesresultatet skal fremgå af tilmeldingen

Endelig tilmelding er først gældende, når startgebyret er modtaget.

Præmier: Præmietilsagn på kr. 300 fra hver deltagende specialklub bedes indbetalt via bankoverførsel til reg.nr. 9070 k.nr. 6300866318 mrk.: FCI IGP FH DM 24 ”navn for indbetaler”


BEMÆRK: Kryptorchide hunde kan ikke deltage i FCI IGP IFH DM og VM.

Med venlig hilsen

DKK BHU

0

DKK Indsamling til støtte til de ukrainske hunde

Kære alle

DKK har oprettet mulighed for at indbetale støttebeløb, som ubeskåret går til hjælp til de ukrainske hunde. Du kan benytte mobilpay nr. 144502.

Donerer man penge, går de 100 pct. til de ukrainske hunde, som har brug for hjælp pga. krigen. Det kan både være arbejdet med at få dem til Danmark, vacciner, dyrlæge, så det er både dem som endnu ikke er kommet til Danmark og dem som er.

Det er dog svært at forudsige hvad der kan komme til at ske, så det kan jo være at man vælger delvis også at hjælpe de hunde som er fanget i Ukraine pga. krigen, men under alle omstændigheder så går alt til hundene i krigen.  

0

Vigtig nyt fra DKK vedr. IPO flugtspring

Kære alle
 
Vigtig vigtig
 
Henrik Hjort er vendt hjem fra det nyligt afholdte FCI møde.
 
På mødet blev det besluttet, at det nye flugtspring er kasseret, og det blev vedtaget, at vi fremover skal bruge det flugtspring vi har nu.
 
med venlig hilsen
Ella Laursen
BHU
0

Guide til det gode hundehold – ny guide fra DKK

Kære DKK specialklubber og Kredse

Vinteren har sat ind over Danmark. Der er frost og sne i luften og det varer sikkert ved i nogle måneder. Vore hunde påvirkes af det kolde vejr – særlig hunde der opholder sig i hundegårde – enten i dagtimerne eller hele døgnet. Alle hunde skal have gode forhold – og det er hundeejernes ansvar.

DKK har, i samarbejde med politiet, Fødevarestyrelsen, Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet, udarbejdet en ny guide, som giver gode råd om indretning, pasning og håndtering af hunde. Formålet er, at hundeejerne kender lovgivningen på området og bliver inspireret til at lave de bedste rammer for hundene. DKK har stået for udarbejdelsen af hæftet, som vi har kaldt “Guide til det gode hundehold”. 

“Guide til det gode hundehold” er nu tilgængelig på DKK’s hjemmeside via linket nedenfor – både i en ”bladre-pdf” og i en print venlig version. http://www.dkk.dk/side.asp?ID=34499 

Vi håber, at I vil tage rigtig godt i mod guiden og dele den i jeres netværk.

Husk, at hvis I har kendskab til steder, hvor hundenes forhold ikke er tilstrækkeligt gode, så bedes I enten selv reagere eller kontakte undertegnede. 
Vi kan kun hjælpe hundene, hvis vi har kendskab til problemerne. Tak fordi I hjælper os med at hjælpe hundene.

 

Med venlig hilsen

DANSK KENNEL KLUB

 

Lise Lotte Christensen

Kennel- og adfærdskonsulent

0

Regler for parringer af racevarianter for Belgiske hyrdehunde – August 2015

DKK’s bestyrelse har i samarbejde med SBH’s bestyrelse besluttet følgende regler for parring mellem varianter af Belgiske Hyrdehunde:

Tervueren

Racevarianten må parres med Tervueren, Groenendael og Malinois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres farve og hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan ændres til Groenendael eller Malinois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Groenendael

Racevarianten må parres med Groenendael og Tervueren. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres farve angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan ændres til Tervueren efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Malinois

Racevarianten må parres med Malinois, Tervueren og Laekenois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan flyttes til Tervueren eller Laekenois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Laekenois

Racevarianten må parres med Laekenois og Malinois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan flyttes til Malinois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

0

NYT om intervariantparringer

På FCI’s generalforsamling 8.-9. juni 2015 er der vedtaget ny procedure ang. intervariantparringer. 

FØR: Opdrætter spurgte DKK, som hørte specialklubben. DKK skulle gå tilbage til FCI, som skulle kontakte oprindelseslandets kennelklub, som igen skulle kontakte oprindelseslandets specialklub.

NU er proceduren, at med udgangspunkt i FCI cirkulære, kan den nationale kennelklub og den nationale specialklub sammen blive enige om et generelt regelsæt. 

DKK (Jørgen Hindse, Helle Friis Proshowsky og Ulla Hansen) og SBH (Rebekka Stewart og Karina Annesen) holdt møde herom den 24.6. – og SBH indstillede til DKK, som følger: 

“Intervariantparringer tillades pr. (xx.xx.2015), dog med følgende undtagelser:

Tervueren/Groenendael   Laekenois

Groenendael & Malinois

Parringer med disse kombinationer kan ikke stambogsføres i DKK.”

Dette skal behandles af DKK’s sundhedsudvalg, som herefter indstiller til DKK’s bestyrelse. Vi kan forvente svar i september 2015 – med evt. ikrafttræden pr. 1. oktober 2015.

(I perioden indtil da, vil ansøgningsproceduren være, som den er i dag – men grundlaget for beslutningen vil tage udgangspunkt i det nye oplæg!)

0
Page 1 of 3 123