Bestyrelsesnyt

Nye kræfter til blad og hjemmeside

Vi har fået nye kræfter i fremstillingen af bladet og hjemmesiden.

Karina Annesen og Anja Bek Andersen har tilbudt at tage arbejdshandskerne på, og på sigt overtage udgivelsen af bladet. Pia van Acker vil hjælpe dem godt på vej. Karina Annesen har også tilbudt sin hjælp til hjemmesiden.

Bestyrelsen er glade for de nye kræfter, som træder til og sender samtidig en KÆMPE tak til Pia for det store arbejde hun har gjort igennem en årrække 🙂 

0

Konstituering af SBH’s bestyrelse og udvalg efter generalforsamling 2024

Kære medlemmer

Specialklubben for Belgiske hyrdehunde har afholdt generalforsamling søndag den 17 marts.

Poul Erik og Nico blev genvalgt til bestyrelsen, og bestyrelsen fortsætter i uændret konstellation.

Bjørn Friis blev genvalgt som revisor. Charlotte Davenport blev valgt som revisor suppleant.

1 suppleant for bestyrelsen blev Lisbeth Otvald. 2. suppleant for bestyrelsen blev Jette Voergaard.

BHU udvalgsformand blev Diana Overgaard.

Agility udvalgsformand blev Flemming Hansen.

LP udvalgsformand blev Lisbeth Otvald.

Referat fra GF kommer her på hjemmesiden, når det er godkendt.

Bestyrelsen takker for det særdeles flotte fremmøde til GF.

Et andet og vigtigt emne, er at vi mangler en ny redaktør til SBH bladet.

Vores mangeårige redaktør Pia har valgt at give opgaven videre til en ny ildsjæl. Men vi har endnu ikke fundet denne nye ildsjæl.

Man får naturligvis opgaven på en ordentlig måde med hjælp fra Pia.  Har du selv, eller kender du nogen der kunne have interesse i at stå for SBH bladet fremover, så kontakt endelig en fra bestyrelsen.

Der kommer ikke flere SBH blade før vi får fundet en ny redaktør.

På bestyrelsens vegne, Nico

0

Ny konstituering af SBH’s bestyrelse og ny formand

Konstituerende møde den 22. marts 2023

Pia valgte på det konstituerende møde at trække sig fra bestyrelsen og fortsætter med at være redaktør af SBH Bladet og webmaster på belgiskehyrdehunde.dk.

Nico Pietens indtræder som suppleant i Pias valgperiode.

Lisbeth Otvald er nu 1. suppleant

Bestyrelsens konstituering

 • Nico Pietens blev valgt som ny formand. Nico bliver samtidig ansvarshavende redaktør af SBH Bladet.
 • Diana Juhl Overgaard er næstformand og kontakt til BHU
 • Kate Frederiksen er besftyrelsesmedlem og bliver kontakt til Agility-udvalget, Rally-udvalget og Avls- og Sundhedsudvalget
 • Poul-Erik Olsen er kasserer og kontakt til LP-udvalget og Mondioring
 • Jan Jensen er sekretær og kontakt til Udstillingsudvalget

Aktivitetsudvalget er nedlagt og Kate kontakter medlemmer af Avls- og Sundhedsudvalget for at høre, om de vil fortsætte.

De valgte udvalgsformænd og revisor fortsætter et år mere.

Revisorsuppleant: Jeanne Puggaard

0

Opdatering af medlemskartotek

SBH vil meget gerne have en opdateret mail-liste til vores medlemmer, så det vil være en stor hjælp, hvis du vil udfylde og indsende nedenstående formular.

Brug også formularen, hvis du skifter adresse.

0

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE FOR KREDSE OG UDVALG

Søndag den 28. november 2021 kl. 13.00-15.00

Sted: Bramdrupdam Sports- og Mødecenter
Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

På mødet er det hensigten at diskutere specielle temaer, som udvalg eller kredse måtte have. Generel information fra udvalg og kredse medtages i bestyrelsens beretning.
For at planlægge mødet bedst muligt, beder vi udvalg og kredse fremsende punkter til fremlæggelse/behandling på mødet senest 14. november.

Dagsorden

 •  Velkomst, ordstyrer og referent
 •  Arrangementer
 •  Økonomi
 •  Indkomne punkter fra udvalg
 •  Indkomne punkter fra kredsene
 •  Eventuelle oplæg fra bestyrelsen
 •  Eventuelt

Endelig dagsorden med indkomne punkter udsendes senest 8 dage før mødet.

SBH er vært ved en sandwich, kaffe og te.

Hver kreds/udvalg kan max. tilmelde 2 personer til koordineringsmødet, hver gruppe kan tilmelde 1 person. Der refunderes transportudgifter efter SBH’s takst (Statens laveste takst) til én fra hver kreds/udvalg. Der refunderes ikke transportudgifter til gruppeformænd.

Tilmelding (OG afbud) pr. mail til dianajuhlr@gmail.com SENEST 21. november!!

0

SBH Kreds- og udvalgsformandsmøde er aflyst

På grund af diverse restriktioner i forhold til Covid19, er vi desværre nødt til at aflyse årets kreds- og udvalgsformandsmøde i SBH.
Vi har foreløbig disse arrangementer i 2021-kalenderen:
BHU:

 • 26.-27. juni 2021, FMBB IGP Udtagelse, Kreds 17, Slangerup
 • 21.-22. august 2021, FMBB IGP Udtagelse, Kreds 5, Nordjylland
 • 16.-17. oktober 2021, IGP DM og FMBB IGP Udtagelse, Kreds 14, Horsens

Udstilling

 • 24. april 2021, Forårsudstilling, vest for Storebælt
 • 7.-8. august 2021, Træfudstilling, Kreds 6, Stevns (hvis ikke andre byder ind)
 • 20. november 2021, Juleudstilling, vest for Storebælt
 • Datoer for 2022 er fastsat.

Agility

 • 31. januar 2021, Klasse 1-stævne, Herringløse, Sjælland (hvis restriktioner kan overholdes)

SBH

 • Generalforsamling, marts 2021 (præcis dato kommer snarest)
 • Formandsmøde, november 2021 (præcis dato kommer snarest) 

Meld meget gerne tilbage, om I har ønsker om at afholde nogle arrangementer og hvornår.

Bedste hilsner
P.b.v.
Pia

0

SBH’s etiske regler

ETISKE REGLER

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Generelt

For at tilsikre at klubben har et godt etisk og moralsk fundament, er nærværende regelsæt udarbejdet og besluttet af bestyrelsen.

Det omfatter alle klubbens medlemmer – som naturligvis kan undlade/afbryde medlemskab, hvis reglerne ikke anses som acceptable og mulige at efterleve.

Som medlem af SBH

 • Behandler man sin hund/sine hunde med respekt
 • Tilsikrer man, at hundene ikke lider overlast (generelt, i konkurrence, i opdræt etc.)
 • Overholder man klubbens regler og retningslinier
 • Respekterer man afgørelser truffet af klubbens ledelse og personer med tillidsposter
 • Udviser man almindelig god opførsel – og undlader nedsættende/nedværdigende tiltale og omtale af andre medlemmer, offentligt eller i åbne fora (herunder også sociale medier).
 • Udviser man almindelige menneskelige hensyn og sportslig optræden
 • Medvirker man ikke til at fremme egne chancer og/eller forringe andres
 • Behandler man som minimum andre, som man selv ønsker at blive behandlet

Såfremt medlemmer ikke efterlever disse regler, vil det få konsekvenser, afhængig af pågældende situation.

Repræsentant for SBH – nationalt/internationalt

Det forventes, at medlemmer der repræsenterer SBH i en eller anden form, som en selvfølge efterlever de etiske regler. Dertil gælder følgende for medlemmer/hold der udtages til arrangementer, herunder FMBB VM:

 • Deltagerne udviser almindelig god og positiv holdånd
 • Der udvises respekt for de øvrige deltagere samt bemyndigede personer/udvalg nedsat af SBH
 • Deltagere udviser respekt for arrangementer og personer tilknyttet disse
 • Deltagere efterkommer holdleders/ansvarliges anvisninger
 • Deltagere efterkommer regler ifm. sponsorer – såvel interne som eksterne (herunder regler for brug af tøj).

Medlemmer, der skal repræsentere SBH til arrangementer, udtages i første omgang i henhold til gældende regler for de relevante grene. Deltagerne skal skriftligt acceptere det til enhver tid gældende etiske regelsæt, og bestyrelsen er ansvarlig for den endelige godkendelse af ekvipagerne.

Hvis ekvipagerne ikke efterkommer reglerne, kan de ikke repræsentere SBH. Det kan betyde at de udelukkes for arrangementet – og ikrafttræden vil kunne ske både før og under dette!

Bestyrelsen
Februar 2019

[gview file=”https://belgiskehyrdehunde.dk/wp-content/uploads/2019/03/2019-02-24_Etiske-regler-endelig-version.pdf”]
0

Hundetyverier

Vigtigt: Vi henstiller til at være ekstra opmærksom som hundeejer – men bestemt også som specialklub i forhold til promovering af vores race.

Danmark har nu været ramt af flere tyverier, hvor sager omhandlende varianten Malinois har været fremhævet. Hændelser der har været genstand for stor interesse i pressen, – senest i forbindelse med VM for Schæferhunde, der afholdes i Randers her i uge 40.

HVAD er det, der gør, at blandt andet malinois er en attraktiv hund at stjæle?

Er det konsekvensen af en ”skæv” markedsføring, hvor malinois fremhæves som en intelligent hund, der både anvendes af politiet og betragtes som værende unik til arbejdet som narko- og pengehund – men også som sports- og konkurrencehund på højt plan?

Hvorfra kommer de tårnhøje værdier, der også nævnes i pressen?

Upåagtet hvordan og hvorfor, så må vi alle reagere – og tilsikre, at der ikke spredes oplysninger, der  opfordrer til disse hændelser. Det gælder både branding af hundene, ”falske” værdier i forhold til dette – men også måden vi har hundene på.

Når vi via de sociale medier promoverer os selv og vores hundehold, så er vi nogle gange vel meget åbne omkring detaljer, der kan gøre det let for svage sjæle, der desværre ikke ved bedre. Dette kommer vi kun til livs ved at tænke os godt om. Heldigvis er det ofte med hjælp netop fra de sociale medier, at tyverier og bedragerier opdages hurtigt – og retfærdigheden kan ske fyldest.

Kære alle – PAS PÅ –  det er ikke sikkert, at det altid ender godt!!

0
Page 1 of 5 12345