Hvalpelisten og opdrætterlandkortet er gratis for medlemmer af SBH. 

DKK’s købsaftale er obligatorisk ved handel med DKK registrerede hunde. Opdrættere skal derfor benytte DKK’s skriftlige købsaftale, såfremt de annoncerer via klubbens hvalpeliste, på hjemmesiden eller bladet. 

Når et kuld/hund ønskes sat på hvalpeliste/avlsnyt forpligtes opdrætter/ejer til at komme med fyldestgørende sandfærdige oplysninger til de ansvarlige for listerne. I tilfælde af mangler eller fejlagtige oplysninger kan kuldet/hunden tages af listerne.  

Disse tjenester er forbeholdt klubbens medlemmer bosat i Danmark.  

Opdatering foregår så ofte som muligt – dog skal det understreges, at arbejdet udføres af frivillige i deres fritid.  

Kontaktpersoner for listerne forpligtes til at forholde sig neutralt til kuldene/opdrætterne. 

For kuld som ønskes optaget på hvalpeliste/hjemmeside gælder følgende: 

 • Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK (SBH’s avlsanbefalinger). 
 • Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK (SBH’s avlsanbefalinger). 
 • Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes HD-status ligeledes oplyses. 
 • Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes AD-status ligeledes oplyses. 
 • Alle hvalpe i kuldet, som får konstateret HD status fra C eller ringere skal være dækket af en garanti fra opdrætteren. Alle hvalpe i kuldet, som får konstateret AD status 2 eller 3 skal være dækket af en garanti fra opdrætteren. Endvidere skal alle tæver før parring være fyldt 18 måneder, og begge forældre skal have en DKK anerkendt stamtavle i fire generationer. 
 • Tæven må højst være fyldt otte år inden kuldets fødsel. 

 

Tilmelding til Hvalpeliste/Hjemmeside 

Opdrætteren/ejeren skal være bosiddende i Danmark og medlem af Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. 

Alle dansk opdrættede kuld af Belgiske hyrdehunde, som opfylder kravene for stambogsføring og SBH’s avlsanbefalinger, kan optages på hvalpelisten. 

Tilmelding og opdatering på klubbens hjemmeside foregår via formular, der findes på klubbens hjemmeside. 

Kuld kan være på listen fra parringsdato til hvalpene er 12 uger gamle. Kuldet bliver fjernet, når hvalpene er 12 uger. Resterende hvalpe kan optages under Større hvalpe såfremt opdrætteren selv kontakter SBH’s webmaster inden kuldet er 12 uger. Forlængelse af perioden er gratis. Denne forlængelse kan maximalt løbe til hvalpene er 24 uger gamle, hvorefter kuldet bliver fjernet. 

 • Fotos af far & mor & hvalpene medtages på hjemmesiden. Fotos kan vedhæftes tilmeldingsformularen eller sendes direkte til webmaster.  

 

Omplacering 

 • Alle medlemmer af SBH kan sætte deres Belgiske hyrdehund med DKK stambog til omplacering via SBH’s hjemmeside. 
 • Ikke-SBH medlemmer kan sætte deres Belgiske hyrdehund med DKK stambog til omplacering via SBH’s hjemmeside. Optagelsesgebyr 200 kr. (ingen optagelse før gebyret er indbetalt). 
 • Informationer om hunden sendes – gerne pr. mail – til den hjemmeside ansvarlige. 
 • Beløbet indbetales på konto: reg. nr. 2348, kontonr. 8479155748 med angivelse af “Omplacering” samt afsenderinfo.  

Password til hjemmesiden opbevares af formanden for SBH og webmaster 

Denne reviderede udgave af Regler for hvalpeliste fra 08.05.1993 er sket med hensyntagen til de ønskede ændringer, der kom frem på opdrættermødet i 1995 & 2001. 

Revideret af Bestyrelsen for SBH 21.06.2008 
Revideret af Bestyrelsen for SBH 14.01.2019