9/10 – Krav om hundes registrering hos DKK for deltagelse i brugsprøver (Klik her)