Udtagelsesregler til FMBB Agility VM 2020

For at ansøge:
1. Ansøgerne skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under deltagelsen i VM.
2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.
3. Det er ekvipagen der samler point, hunden kan således godt opnå point med flere førere, hver enkelt ekvipage skal dog have søgt om deltagelse på landsholdet (se punkt 4). Den fører der er tilmeldt stævnet med hunden er også den, som skal løbe med den.
4. Der skal ansøges skriftligt til formanden for SBH’s Agilityudvalg om deltagelse på landsholdet (på det udarbejdede skema). Der optjenes point fra den dato ansøgningen er modtaget i udvalget.
5. Kun ansøgere, der uden forbehold kan og vil indgå som en del af landsholdet, såvel på som udenfor banen, vil kunne komme i betragtning.
6. Tæver kan tidligst deltage til VM 16 uger efter de har født.
7. Hvis der er klaget over hund eller fører til DKK og klagen har fået medhold kan man ikke komme i betragtning til landsholdet før en eventuel straf er afviklet.

Udtagelse:
8. Udvælgelse til landsholdet vil blive foretaget ud fra de point, der er optjent ved de stævner/konkurrencer, der af agilityudvalget er udpeget som udtagelsesstævner/konkurrencer og som fremgår af SBH’s hjemmeside. De 4 højst placeret på listen udtages til at løbe hold og individuelt, mens de øvrige kun løber individuelt.
9. Blandt ansøgere gives point pr. løb efter følgende system:

 Grundpoint:

 • Fejlfrit løb = 100 point
 • Løb med 5 banefejl = 75 point
 • Løb med 10 banefejl = 50 point
 • Løb med 15 banefejl = 25 point

Tidspoint:

 • 1 tidspoint = 0,1 sek
 • Vindertid = Tiden for den hurtigste ekvipage med maks 0 fejl, dog minimum 4,3 m/sek i agility og 4,5 m/sek i spring .

                      Eks.

                      1,00 sek langsommere end vindertid = – 10 point

                      1,32 sek hurtigere end vindertid = + 13,2 point

HundFejlTidGrundpointTidspoint (AG/SP)Sum(AG/SP)Kommentar
Aka044,00100-5,2 / -34,494,8 / 65,6Næst hurtigste tid.
Pluto042,561000 / -10100 / 90Hurtigste fejlfri = Vindertid i agility, men ikke i spring hvor der ikke er løbet 4,5 m/sek
Fenris537,007555,6 / 45,6130,6/ 120,65 sek. Hurtigere men med 5 fejl.
Snoopy546,4575-38,9 / -48,936,1 / 26,1Langsomste tid
Hugo1037,005055,6 / 45,6105,6 / 95,610 fejl med 0,4 hurtigere end vindertid
IdefixDisk 0  Disk giver ikke point

Banen er 187 m og giver derfor en minimum vindertid i agility 43,48 sek og  i spring 41,56 sek. 

Løb med mere end 15 banefejl får ingen point. Disk får ingen point.

Ved pointlighed

 • Ved pointlighed vil den ekvipage med flest point fra Agilityklasser vægte mest.
 • Ved forsat pointlighed vil flest gennemførte løb uden disk vægte mest
 • Ved forsat pointlighed vil den ekvipage med færrest banefejl (gennemsnit) vægte mest
 • Ved forsat pointlighed vil Agility-udvalget foretage udvælgelse.                        

10. Fravalg af en eller flere ekvipager blandt de 8 hunde på listen kan kun ske i ganske særlige tilfælde, fx hvis hund eller fører bliver skadet eller syg. Et fravalg kræver i alle tilfælde en saglig, skriftlig begrundelse fra udvalget. 
11. Reserven er den næste som ikke er blandt de 8 udtagne

13. Udtages en hund med flere førere kan den kun deltage med en fører. Der kan kun opnås udtagelse med én hund. Opnår man at være blandt de otte med point nok til udtagelse med to eller flere hunde, må man vælge den hund, man ønsker at deltage med.
14. Udtagelsen sker i god tid før tilmeldingsfristen til VM og foretages af agilityudvalget. Udvalgets formand meddeler skriftligt alle ansøgere om udtagelsen senest 2 mdr. før VM starter.

VM deltagere 
15. Deltagerne forpligter sig til at deltage i hele VM, når de har accepteret udtagelsen. VM varer i henhold til de datoer annonceret på https://fmbb.net/index.ph (2020 i xxxx) og det vil i reglen være fra og med indmarch til og med udmarch inklusiv præmieoverrækkelse. Også selvom du eller dit hold ikke skal have præmie. Frameldes der efterfølgende, vil deltageren blive opkrævet et beløb svarende til tilmeldingsgebyret, såfremt der ikke er tale om skader eller sygdom hos hund eller fører.
16. Deltagerne skal i god tid sørge for at hunden er forsikret og vaccineret, således at den kan rejse til det land, hvor VM finder sted.
17. Deltagerne må på nær deltagergebyret selv afholde udgifter, der er forbundet med deltagelse. Dvs rejseudgifter inklusiv ophold og forplejning samt eventuel udgift til holdtøj (ca 1.000 kr).
18. Deltagerne til VM forpligter sig til at træne med hunden, så hele ekvipagen er i form op til VM stævnet.

Agilityudvalget marts 2019

0

Stævner, der tæller til Årets Agilityhund 2019 og FMBB VM 2020

Årets Agilityhund 2019

7. – 28. april, Vestegnens Hundeskole, Albertslæund

25. – 26. maj, DKK Kreds 8, Bornholm

30. maj – 1. juni, DKK Kreds 6, Viby, Århus

8. – 10. juni, Ribe Hundevenner

29. – 30. juni, Sydfalster Agilityklub, Væggerløse

6. – 7. juli, DcH Højme, Odense

3. august, SBH Træf, Thy

17. – 18. august, Ribe Hundevenner

24. – 25. august, Vestegnens Hundeskole, Albertslund

6. – 8. september, Kvistgård Agility Forening, Borsholm, Hornbæk

14. – 15. september, DKK Kreds 8, Bornholm

Kvalifikation til FMBB Agility VM 2020

15. juni, Sorø 

3. august på træffet (2 åbne klasser)

24.-25. august, åbne klasser til Stævnet hos VEH

29. september i Sorø

1. februar 2020 i Herringløse Agilitycenter

0

To podiepladser til Malinois ved DKK IGP3 DM 2019

Vi ønsker kæmpestort tillykke til Jens Carlseng med Jenos’ Nathan, der vandt DKK IGP3 DM 2019 med 286 point (A94, B95, C97) og Mads Orbe med Anima Ex Mera Passio, der blev nr. 3 med 280 point (A95, B91, C94).

Begge er udtaget til at repræsentere Danmark ved FCI IGP3 DM 2019.

0

SBH’s etiske regler

ETISKE REGLER

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Generelt

For at tilsikre at klubben har et godt etisk og moralsk fundament, er nærværende regelsæt udarbejdet og besluttet af bestyrelsen.

Det omfatter alle klubbens medlemmer – som naturligvis kan undlade/afbryde medlemskab, hvis reglerne ikke anses som acceptable og mulige at efterleve.

Som medlem af SBH

 • Behandler man sin hund/sine hunde med respekt
 • Tilsikrer man, at hundene ikke lider overlast (generelt, i konkurrence, i opdræt etc.)
 • Overholder man klubbens regler og retningslinier
 • Respekterer man afgørelser truffet af klubbens ledelse og personer med tillidsposter
 • Udviser man almindelig god opførsel – og undlader nedsættende/nedværdigende tiltale og omtale af andre medlemmer, offentligt eller i åbne fora (herunder også sociale medier).
 • Udviser man almindelige menneskelige hensyn og sportslig optræden
 • Medvirker man ikke til at fremme egne chancer og/eller forringe andres
 • Behandler man som minimum andre, som man selv ønsker at blive behandlet

Såfremt medlemmer ikke efterlever disse regler, vil det få konsekvenser, afhængig af pågældende situation.

Repræsentant for SBH – nationalt/internationalt

Det forventes, at medlemmer der repræsenterer SBH i en eller anden form, som en selvfølge efterlever de etiske regler. Dertil gælder følgende for medlemmer/hold der udtages til arrangementer, herunder FMBB VM:

 • Deltagerne udviser almindelig god og positiv holdånd
 • Der udvises respekt for de øvrige deltagere samt bemyndigede personer/udvalg nedsat af SBH
 • Deltagere udviser respekt for arrangementer og personer tilknyttet disse
 • Deltagere efterkommer holdleders/ansvarliges anvisninger
 • Deltagere efterkommer regler ifm. sponsorer – såvel interne som eksterne (herunder regler for brug af tøj).

Medlemmer, der skal repræsentere SBH til arrangementer, udtages i første omgang i henhold til gældende regler for de relevante grene. Deltagerne skal skriftligt acceptere det til enhver tid gældende etiske regelsæt, og bestyrelsen er ansvarlig for den endelige godkendelse af ekvipagerne.

Hvis ekvipagerne ikke efterkommer reglerne, kan de ikke repræsentere SBH. Det kan betyde at de udelukkes for arrangementet – og ikrafttræden vil kunne ske både før og under dette!

Bestyrelsen
Februar 2019

Download (PDF, 930KB)

0

SBH’s Agility udvalg inviterer til kursus

SBH’s Agility udvalg afholder kursus søndag den 17. marts 2019 i Sjællands Agility Center, Huginsvej 27, 4100 Ringsted.

Jane Elena Christensen er instruktør og prisen er 450 kr. pr. ekvipage.

Der er plads til max. 12 deltagere.

Tilmelding via hundeweb.dk senest den 10. marts 2019. Brug linket eller gå til hundeweb.dk, klik på Kurser, søg på Specialklubben for Belgsiek hyrdehunde og klik Tilmeld.

Læs mere om Jane her: http://www.all-zet.dk/9963/-%20About%20me%20-

0

Nyt Brugsprøvereglement til salg

Nu kan du købe den trykte udgave af FCI’s IGP Prøvereglement 2019. Prisen er 45 kr. + 15 kr. i forsendelse. Overfør beløbet til BHU’s konto, reg. nr. 1551 konto nr. 10536391 og send mail til Diana Juhl Rasmussen, kennelworkingmalinois@gmail.com.

0
Page 1 of 57 12345...»