Archive for november, 2012

Dansk Champion – Jatoba Red Fabolous Evita

DKCH Jatoba Red Fabolous Evita (Dixie) havde en god dag til SBH’s Juleudstilling 17.11.2012.

Dixie blev BIR Tervueren, Best in Show og opnåede titlen Dansk Champion.

Tillykke til ejer Mona Mortensen og opdrætter Frank N. Nielsen.

 

0

Ugen der gik – uge 47 2012

 • DKK inviterer nye kreds- og specialklub-bestyrelsesmedlemmer til rundvisning.
 • Fortsat/afsluttet dialog med medlem vedr. placering/org. af udstillinger fremadrettet.
 • Henvendelse fra medlem (uge 46) ang. kommentar og spørgsmål til de nye avlsrestriktioner/-anbefalinger.
 • Henvendelse fra DKK vedr. fællesindkøb af spring til lydighed og rally.
0

Ugen der gik – uge 46 2012

 • Info og invitation fra DKK vedr. formandsmøde i januar
 • Info fra DKK vedr. dato for repræsentantskabsmøde i marts
 • Dialog med medlem, som skulle have bevis for sit medlemskab
 • Dialog med BHU – ang. evt. ny kreds + vm-udt. i 2013 (svar fra formandsmødet)
 • Info fra DKK vedr. nordiske landes reg. af ikke-FCI anerkendte racer
0

Ekvipagerne til FMBB Agility VM 2013 i Slovenien er udtaget

Efter nogle afbud deltager følgende i den individuelle konkurrence:

Gitte Hansen/Belgerac Gandhi

Flemming Hansen/Clarissa

Allan Hansen/Unique-Ami Mesic

Jørgen Rasmussen/Casa Lilja Amanda

Annett Rasmussen/Yaba van Yamyna

Allan Carlsen/Ollegaardens O’Gaia of O’Shaya

Gitte Eilstrup/Casa Lilja Andy

Birgit Kristensen/Cherie

 

Holdet består af:

Gitte Hansen/Belgerac Gandhi

Flemming Hansen/Clarissa

Allan Hansen/Unique-Ami Mesic

Jørgen Rasmussen/Casa Lilja Amanda

0

Ugen der gik – uge 45 2012

Ugen der gik er ment som en meget kort orientering om, hvad der foregår i hovedtræk. Såfremt noget ønskes uddybet, er man altid velkommen til at kontakte Karina.

 • Dialog med DKK vedr. henvendelse fra kreds ang. sag om hvalp. Efterfølgende dialog med kredsen – og den konkrete sag afsluttet hermed.
 • Dialog med DKK i forlængelse af avlsrestriktioner/-anbefalinger – omhandlende FCI cirkulæret vedr. intervariantparringer og fortolkningen heraf. DKK vender tilbage.
 • Dialog med BHU. Sidste hånd er lagt på IPO-retningslinier, og kan sendes til kredse for kommentarer.
 • Henvendelse fra medlem vedr. geografisk placering af udstillinger.
 • Henvendelse fra medlem vedr. proceduren om, at ansøgning om intervariantparring skal rettes til DKK (som altid vil kontakte SBH).
 • Bestyrelsesmøde d. 11.november, forud for formandsmødet.
 • Formandsmøde i Vissenbjerg. 4 fra bestyrelsen. 3 fra udvalgene. 4 fra kredsene.
0

Bestyrelsesvalg til Generalforsamlingen 2013

SBH’s ordinære generalforsamling afholdes vest for Storebælt i marts 2013.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Karina Annesen (modtager genvalg)

Morten Jensen (modtager ikke genvalg)

Finn Bertelsen (modtager genvalg)

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal, jfr. SBH’s vedtægter, være stillet af minimum tre medlemmer, hvis navne offentliggøres ved udsendelsen af stemmesedlerne. Forslag skal være SBH i hænde senest den 15. november 2012. Fortegnelse over samtlige kandidater bekendtgøres i december i nyhedsbrevet.

Bestyrelsen stiller Lars Hindsgaul som nyt medlem.

0

Årbog 2013

Nu skal vi lave Årbogen 2013. For at lette redaktørens arbejde, bedes I indsende billeder, annoncer m.v. via nedenstående formularer.

Fristen er den 27. november 2013.

Hvis nogle medlemmer har lyst til at lave en collage, har lækre belgier-billeder eller andet, der kan bruges som forside, vil det være meget velkomment.

Formatet bliver A5 liggende i år. Billeder og annoncer til hele sider skal være bredere end de er høje som i nedenstående eksempel:

IPO VM hold 2013

Det vil være rart at få nogle beretninger fra konkurrencer m.v. – dem må I gerne sende i Word til redaktionen.

Husk, at du kan lave en annonce med din hund eller din kennel.

Annoncepriser:

1/1 side: 100 kr.
1/2 side     50 kr.

Hvis din hund er blevet champion, Årets Hund eller har opnået en anden titel får du en side gratis.

Husk, at billeder skal have en høj kvalitet for at kunne bruges. De er bedst direkte fra kameraet. Billeder fra din hjemmeside kan normalt ikke bruges.

Indsend annonce
Indsend champion, Årets hund eller anden bedrift

0

Nye avlsrestriktioner for Belgiske hyrdehunde pr. 31.10.2012

Nu har bestyrelsen forhandlet færdig med DKK og de nye avlsrestriktioner ser sådan ud:

Gruppe : 01
Racens hjemland :
Specialklub : Specialklubben For Belgiske Hyrdehu

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner

Avlsrestriktioner:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der er parringsforbud mellem hårlagsvarianterne for Belgiske Hyrdehunde**. Hvalpe stambogsføres som den variant deres farve og hårlagsvariant angiver, såfremt forældredyrene er stambogsført ens. Racen kan ændres til en anden hårlagsvariant efter udstilling fra juniorklassen.
**Der findes situationer hvor det kan være hensigtsmæssigt at krydse hårlagsvarianterne. Det er derfor muligt at søge om dispensation hos DKK.

Der henvises endvidere til DKKs stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger:

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK.
2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK

Gældende fra 31. oktober 2012

Link til DKK’s side med avlsrestriktioner

0

Ugen der gik – uge 44 2012

 • Dialog med DKK  – og endelig fastlæggelse af avlsrestriktioner/-anbefalinger gældende fra 31.10.12.
 • Dialog også med FMBB – med basis i deres opfattelse contra FCI’s udmelding vedr. intervariantparringer. Dette ønsker vi afklaret – hvilket FMBB har lovet at komme tilbage til.  Nærmere info vil være at finde på hjemmesiden snarest.
0
Page 1 of 2 12