Nyheder

Bestyrelsesvalg til Generalforsamlingen 2013

SBH’s ordinære generalforsamling afholdes vest for Storebælt i marts 2013.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Karina Annesen (modtager genvalg)

Morten Jensen (modtager ikke genvalg)

Finn Bertelsen (modtager genvalg)

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal, jfr. SBH’s vedtægter, være stillet af minimum tre medlemmer, hvis navne offentliggøres ved udsendelsen af stemmesedlerne. Forslag skal være SBH i hænde senest den 15. november 2012. Fortegnelse over samtlige kandidater bekendtgøres i december i nyhedsbrevet.

Bestyrelsen stiller Lars Hindsgaul som nyt medlem.

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.