Archive for maj, 2021

Årets Agilityhund 2021

Point til årets agilityhund 2021 optjenes ved alle årets DKK-agilitystævner, hvor der ikke er begrænsninger på deltagerantallet, og hvor der er åbent for både klasse 1, klasse 2 og klasse 3 hunde, samt ved agilityløbene ved årets træf.

AG-udvalget

0

Indkaldelse til SBH generalforsamling 2021

Nu ser det ud til, at vi kan få afviklet vores generalforsamling 2021. Generalforsamlingen bliver afholdt

søndag den 13. juni 2021 kl. 13:00

Sted: Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

 • Offentliggørelse af valg til bestyrelsen

Kandidater:

Diana Juhl Overgaard (modtager genvalg)

Jan Jensen (modtager genvalg)

Kate Frederiksen (modtager genvalg)

Da der ikke er indkommet andre kandidater, er de tre kandidater valgt, og urafstemning udgår.

 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Valg af udvalgsformænd udgår, da de blev valgt for to år på den ordinære generalforsamling 2020.
 4. Eventuelt

Se blad nr. 1 2021 – der findes alt materialet til generalforsamlingen.

Det skal bemærkes, at hvis sundhedssituationen og forsamlingsforbuddet i Danmark igen ændrer sig væsentligt, vil denne ordinære generalforsamling blive udsat.

Af hensyn til lokaleleje, opstilling af stole m.v., bedes I tilmelde jer senest den 6. juni 2021 til Diana, dianajuhlr@gmail.com

0

Invitation til FMBB seminar i hyrdning

Vi har modtaget denne invitation fra FMBB:

Hi all !!

Our FMBB Commission (Jitka Fenclová) is giving a webinar about “Herding with Belgian Shepherds”.

This is a discipline were the FMBB will organize world championships for Belgian Shepherds.

The lead for a information is Miss Jitka Fenclová, our FMBB Herding Commission.

For more below and on the FMBB website.

Registrations also visit FMMB website or use this link.

0