Archive for august, 2012

Ugen der gik – uge 34 2012

 • Dialog med FCI vedr. intervariantparringer (cirkulære og administration heraf)
 • Henvendelse fra leverandør til træffet – henvist til arrangerende kreds
 • Info fra DKK om mentalbeskrivelse i kreds 3
 • Info fra DKK om beslutninger – vedr. billigere registrering af udenlandske sundhedsresultater samt DKK kørekort, der kan registreres på hundens stamkort på hundeweb….
 • Invitation fra BHU til SBH IPO DM i November
0

Klubchampion – Belgross Petit Fleur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLBCH DKCH INTCH(U) FP DKKV09 UHP Belgross Petit Fleur

Fleur opnåede på SBH’s Træf 2012 titlen Klubchampion – og hun vandt Best in Show begge dage.

Opdrætter: Marina Gross, SE. Ejere Ole Boholdt og Tom Weye

0

Nyt fra DKK – uge 33 2012

Overførsel af hunde fra andre stambogsførende organisationer

Gældende fra 16. august 2012

DKK bliver jævnligt kontaktet af hvalpekøbere, som af vanvare har købt hund med en “forkert” stambog og nu ønsker at få den overført til en DKK stambog. Overførsel af sådanne “fremmede” hunde er i hvert enkelt tilfælde at betragte som en dispensationssag. Det betyder, at DKK suverænt beslutter, om der er tale om en hund, vi ønsker at overføre eller ej, ligesom vi ikke forpligter os til at begrunde afslag. Hunde, som er opdrættet af personer, som er blevet disciplinært udelukket af DKK kan under ingen omstændigheder overføres.

Evt. handelssager vedr. hunde, som oprindeligt er opdrættet og stambogsført i andre organisationer, kan ikke behandles i DKK’s klagenævn.

Hvis der gives dispensation til overførsel af hunden til en DKK stambog, sker det på nogle særlige vilkår. Hunden kan deltage på udstillinger, prøver og konkurrencer, men kan ikke bruges til avl, før den opfylder betingelserne for avl.

Særlige vilkår

Hvis hunden har forældre uden en DKK stambog

Hunden overføres uden aner. Dog overføres Labrador Retriever fra Dansk Jagthunde Registrering med aner.

Titler og sundhedsoplysninger overføres ikke.

Hunden skal inden parring have opnået mindst Very Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling eller være avlsgodkendt på et af specialklubbens avlsgodkendelsesarrangementer.

Herudover skal hunden opfylde de til enhver tid gældende avlsrestriktioner for den pågældende race.

Hvis hunden har forældre med DKK stambog

Hunden overføres med aner.

Titler og sundhedsoplysninger overføres ikke.

Hunden kan ikke overføres hvis et eller begge forældredyr har avlsforbud i DKK.

Hunden skal inden parring have opnået mindst Very Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling eller være avlsgodkendt på et af specialklubbens avlsgodkendelsesarrangementer.

Herudover skal hunden opfylde de til enhver tid gældende avlsrestriktioner for den pågældende race.

Sådan gør du

Ønsker du en hund overført fra andre organisationer, skal du først ved henvendelse til DKK’s information sikre dig, at opdrætteren af din hund ikke er udelukket af DKK. Er opdrætteren udelukket, kan hunden under ingen omstændigheder overføres til DKK.

Er opdrætteren ikke udelukket, skal følgende indsendes:

 1. Den originale stambog, som erstattes med en DKK-stambog.
 2. Ejerbevis, hvis ejerskabet ikke fremgår af stambogen.
 3. Kopi af hundens attest fra Dansk Hunderegister.

Gebyr som udgør 1.400,- kr. for ikke medlemmer og kr. 690,- hvis man er medlem af DKK (et medlemskab koster kr. 455,-) eller kr. 900,- hvis man er medlem af en specialklub under DKK og medsender dokumentation for dette. Pengene kan overføres til DKKs konto i Jyske Bank, reg.nr. 5035 konto 136 125 – 3.

0

Nyt fra DKK – uge 34 2012

Billigere sundhedsregistrering for udenlandske hunde.
Nu bliver det billigere at registrere udenlandske sundhedsresultater. Fremover vil gebyret blive nedsat fra de nuværende 170 kr. til 95 kr. – svarende til hvad det koster at få registreret et dansk sundhedsresultat.
Kørekort til hund kan nu registreres.
DKK’s bestyrelse ser gerne, at så mange som muligt sammen med deres hund vælger at tage en DKK kørekort på bronze, sølv eller guldniveau. Fremover bliver det derfor muligt at få registreret en bestået kørekort-prøve på hundens “stamkort” i hundeweb på samme måde, som man kan få registreret andre opnåede meritter, så man over for omverdenen kan synliggøre det opnåede resultat. Resultaterne vil blive registreret således:

KTH-B (kørekort til hund-bronze)
KTH-S (kørekort til hund-sølv)
KTH-G (kørekort til hund-guld

Prisen bliver den samme som ved registrering af prøve- og udstillingsresultater, nemlig 95 kr. for medlemmer af DKK.
Diplom indsendes til DKK sammen med gebyret for registreringen.

 

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB

0

Ugen der gik – uge 33 2012

 • Fortsat dialog vedr. den røde bog / Boden / Hvalpepakker. Tages op.
 • Fra DKK – vedr. nye regler om overførsel af hunde fra andre stambogsførende organisationer. De nye regler træder i kraft pr. omgående og erstatter alle tidligere.
  Reglerne ligger på hjemmesiden http://www.dkk.dk/Overforsel-af-hund
0

Dansk Rally Lydigheds Champion – Ollegaarden’s O’Gaia of O’Shaya

Ollegaarden’s O’Gaia of O’Shaya opnåede på Træffet den 12.08.2012 sin tredie pind i Rally Ekspert klassen og blev dermed Dansk Rally Lydigheds Champion.

Opdrætter Christina Gulløv, ejere Jette Blixt og Allan Carlsen.

0
Page 1 of 2 12