Nyheder

Nyt fra DKK – uge 33 2012

Overførsel af hunde fra andre stambogsførende organisationer

Gældende fra 16. august 2012

DKK bliver jævnligt kontaktet af hvalpekøbere, som af vanvare har købt hund med en “forkert” stambog og nu ønsker at få den overført til en DKK stambog. Overførsel af sådanne “fremmede” hunde er i hvert enkelt tilfælde at betragte som en dispensationssag. Det betyder, at DKK suverænt beslutter, om der er tale om en hund, vi ønsker at overføre eller ej, ligesom vi ikke forpligter os til at begrunde afslag. Hunde, som er opdrættet af personer, som er blevet disciplinært udelukket af DKK kan under ingen omstændigheder overføres.

Evt. handelssager vedr. hunde, som oprindeligt er opdrættet og stambogsført i andre organisationer, kan ikke behandles i DKK’s klagenævn.

Hvis der gives dispensation til overførsel af hunden til en DKK stambog, sker det på nogle særlige vilkår. Hunden kan deltage på udstillinger, prøver og konkurrencer, men kan ikke bruges til avl, før den opfylder betingelserne for avl.

Særlige vilkår

Hvis hunden har forældre uden en DKK stambog

Hunden overføres uden aner. Dog overføres Labrador Retriever fra Dansk Jagthunde Registrering med aner.

Titler og sundhedsoplysninger overføres ikke.

Hunden skal inden parring have opnået mindst Very Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling eller være avlsgodkendt på et af specialklubbens avlsgodkendelsesarrangementer.

Herudover skal hunden opfylde de til enhver tid gældende avlsrestriktioner for den pågældende race.

Hvis hunden har forældre med DKK stambog

Hunden overføres med aner.

Titler og sundhedsoplysninger overføres ikke.

Hunden kan ikke overføres hvis et eller begge forældredyr har avlsforbud i DKK.

Hunden skal inden parring have opnået mindst Very Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling eller være avlsgodkendt på et af specialklubbens avlsgodkendelsesarrangementer.

Herudover skal hunden opfylde de til enhver tid gældende avlsrestriktioner for den pågældende race.

Sådan gør du

Ønsker du en hund overført fra andre organisationer, skal du først ved henvendelse til DKK’s information sikre dig, at opdrætteren af din hund ikke er udelukket af DKK. Er opdrætteren udelukket, kan hunden under ingen omstændigheder overføres til DKK.

Er opdrætteren ikke udelukket, skal følgende indsendes:

  1. Den originale stambog, som erstattes med en DKK-stambog.
  2. Ejerbevis, hvis ejerskabet ikke fremgår af stambogen.
  3. Kopi af hundens attest fra Dansk Hunderegister.

Gebyr som udgør 1.400,- kr. for ikke medlemmer og kr. 690,- hvis man er medlem af DKK (et medlemskab koster kr. 455,-) eller kr. 900,- hvis man er medlem af en specialklub under DKK og medsender dokumentation for dette. Pengene kan overføres til DKKs konto i Jyske Bank, reg.nr. 5035 konto 136 125 – 3.

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.