Nyheder

SPECIALKLUBBEN FOR BELGISKE HYRDEHUNDE UDSÆTTER GENERALFORSAMLING 2020

Corona-virus har skabt en ekstraordinær situation i Danmark. De danske myndigheder anbefaler, at man undlader at samle sig i større forsamlinger mv.

SBH’s ordinære generalforsamling, der er planlagt til søndag den 22. marts 2020 i Korsør, bliver derfor udsat på ubestemt tid for at hjælpe med formindske spredning af COVID-19 virus.

Vi ville givet kunne afholde generalforsamlingen under forsvarlige forhold med det forventede antal deltagere. Problemet er bare, at smittespredningen er under hastig udvikling. Det betyder, at vi kan have en helt anden situation, når vi er fremme ved den 22. marts.

Udsættelsen af generalforsamlingen sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om Force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende.

Hvad med valg af udvalgsformænd, revisor og bestyrelsessuppleanter?

Valg af udvalgsformænd, revisor og bestyrelsessuppleanter udsættes også på ubestemt tid. De i dag siddende personer fortsætter indtil afholdelsen af generalforsamlingen og arbejdet i udvalgene fortsætter ligeledes.

Hvornår bliver generalforsamlingen afholdt?

Ingen kender endnu varigheden af denne situation. Bestyrelsen forventer ikke, at generalforsamlingen bliver afholdt før efter sommerferien 2020. Der vil blive sendt indkaldelse ud i SBH Bladet og på belgiskehyrdehunde.dk, når vi kender datoen.

Er der andre arrangementer, der bliver aflyst?

Vi følger de danske myndigheders anbefalinger og følger situationen nøje. Vi vil give arrangerende udvalg/kredse samt tilmeldte deltagere ved SBH’s arrangementer, besked om aflysninger i så god tid som overhovedet muligt.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Bedste hilsner

SBH’s bestyrelse

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.