Nyheder

Referat af DKK ekstraordinært og udvidet formandsmøde søndag den 2. oktober 2011

DKK påtænker markant kursændring for opdræt!

De, som har fulgt med i ”Hunden” er nok bekendt med at DKK har det problem at registreringstallene er så katastrofalt nedadgående og andelen af ikke stambogsførte hunde er så kraftigt opadgående, at DKK statistisk vil stambogsføre ”0” hunde om 25 år. DKK ønsker i dialog med specialklubberne at finde frem til løsninger for dette problem.

DKK har bl.a. sammenlignet tilstanden med de andre Nordiske lande og erfaret at Sveriges kennelklub f.eks. ikke har nogen nedadgående andel i antallet af hunde, men er status qvo. Det samme gælder Norge og Finland. De andre Nordiske lande har ikke de samme krav til opdrættere og DKK mister hele tiden medlemmer, der opdrætter udenom DKK og laver hvalpe uden stambog. Det er for besværligt at få avlsgodkendt sin hund i DKK og meget dyrt. Det er især de små selskabsracer, der hastigt bliver færre registreret af i DKK, men også f.eks. schæfere begynder at få større andel uden stambog.

Forsikringsselskabet Agria er kommet til med deres statistikker og de kan oplyse at hundene i Sverige ikke er mere syge end de danske. Eksteriørdommere oplyser at de Svenske hunde heller ikke ”grimmere” på udstilling end andre landes. Desuden bliver genpuljerne mindre og mindre i DKK, pga det færre antal hunde i specialklubberne.

Så samlet set slutter DKK, at hvis de ændrer på avlskrav og restriktioner, (som specialklubberne i øvrigt selv har fået indført med tiden) så vil der blive opdrættet mange flere hunde under DKK ́s vinger og det er trods alt bedre at have nogen kontrol end ingen kontrol med racehunde i Danmark.

Så derfor ønsker DKK at indføre ny politik indenfor opdræt, der mere vil gå ud på at vejlede, i stedet for at være politi og at regler og krav i stedet bliver til retningslinjer. Der er lagt op til at vi skal indføre systemer, der meget vil komme til at ligne den Svenske Kennel klubs registreringssystem. Hvis det bliver vedtaget på DKK ́s repræsentantskabsmøde i januar 2012, så skal alle klubber under DKK genforhandle retningslinjer/anbefalinger for opdræt. For udsatte hunderacer kan der forsat opretholdes særlige sundhedskrav eller mentale krav.

I Januar 2012 forventes rammerne omkring et nyt registreringssystem at blive godkendt. Herefter vil specialklubberne hver især så skulle forhandle nye retningslinjer/vejledninger for opdræt. DKK forventer nye retningslinjer på plads i løbet af 2012.

Der er indkaldt til 3 landsdelsmøder, hvor opdrættere/medlemmer vil blive orienteret om DKK’s ønskede kursændring og opdrættere m.fl. vil få mulighed for at komme med forslag og input, som vil komme med i overvejelserne for nye regler. Indkaldelse til møder ligger på DKK’s hjemmeside. Datoer er: Ålborg d.18/10, Fredericia d.25/10 og Solrød d.1/11.

På Avls- og Sundhedsudvalgets vegne

Margit Jensen

page1image24112
0
  Relaterede indlæg