Regler – Brugshunde

Ikke danske statsborgeres mulighed for at repræsentere SBH i internationale konkurrencer

Bestyrelsen har besluttet, at det fremadrettet vil være muligt som ikke dansk statsborger at kunne repræsentere SBH i internationale konkurrencer. 

SBH følger de af DKK fastsatte rammer herfor; ”For at deltage på et landshold skal man enten være statsborger i landet eller have været fastboende i landet i mindst 12 måneder.”

0

Retningslinier FMBB VM udtagelser & DM (Ændret 31.05.2024)

Retningslinierne for VM-udtagelser & DM i SBH – Gældende fra 2024.

På side 17 er der den 31. maj 2024 ændret vedr. ikke-danske statsborgeres udtagelse til fx FMBB VM.

Læs retningslinierne her

0

Point til årets brugs- og sporhund

Opnået prædikat
T G SG F
Prøvetrin
70 – 79 80 – 89 90 – 95 96 – 100
Beg. B 3 4 5 7
140 – 159 160 – 179 180 – 191 192 – 200
Beg. AB 4 6 8 11
210 – 239 240 – 269 270 – 285 286 – 300
Beg. ABC 6 9 12 15
140 – 159 160 – 179 180 – 191 192 – 200
SL 1 12 14 16 20
SL 2 16 18 20 22
SL 3 20 22 24 28
210 – 239 240 – 269 270 – 285 286 – 300
IPO-V 6 9 12 15
IPO 1 18 21 24 28
IPO 2 24 27 30 35
IPO 3 30 33 36 42
70 – 79 80 – 89 90 – 95 96 – 100
SPH1 12 14 16 19
SPH 2 15 18 21 25
DKK SPH 15 18 16 19
IPO SPH – samlet for begge dage 30 36 21 25
FP 6
UHP 4
Vinder af nationale mesterskaber i IPO 3 eller SPH 2 (i SBH eller DKK) regi tildeles dobbelt point, mens vinder af verdensmesterskab i IPO 3 eller SPH 2 (FMBB eller FCI) tildeles 4 X det normale pointtal, til  konkurrencen om årets brugs- eller sporhund.
0

Regler for hundeførermærke

Medlemmer af SBH kan med en Belgisk Hyrdehund, når det nødvendige antal point er opnået, og de økonomiske forpligtelser er opfyldt, ansøge om et Hundeførermærke.

Det er en betingelse, at pågældende er medlem, når de pointgivende prøver aflægges, samt når det TRÆF afholdes, hvor Hundeførermærket uddeles.

Point kan kun opnås med hunde, der bevisligt er fremfrt af ansøgeren ved arrangemen­ter godkendt af SBH.  Hvis en hundefører fremfører flere hunde til en prøve, får hunde­føreren godkendt de point, hver hund opnår.

Der gives point efter følgende skala:

PRÆDIKAT

BRONZE
45 point erhvervet inden for 2 år.  Mindst én SL1 eller IPO/BHP 1 og én UHP

SØLV
75 point erhvervet inden for 3 år.  Mindst én SL2 eller IPO/BHP 2 og én UHP

PRØVE T/G SG F
Begynderprøve B 1 2 3
Begynderprøve AB 2 3 4
Begynderprøve ABC 3 4 5
SL 1 4 5 6
SL 2 6 7 8
SL 3 8 9 10
IPO 1 / BHP 1 8 10 12
IPO 2 / BHP 2 11 13 15
IPO 3 / BHP 3 14 16 18
SPH 1 11 13 15
DKK SPH 13 15 17
IPO SPH 26 30 34
FP

3


GULD
110 point erhvervet inden for 6 år.  Mindst én SL3 eller IPO/BHP 3 og to UHP

UHP

2

Såfremt en prøve bestås ved:

 •  DM
 •  TRÆF
 •  DKK´s IPO DM
 •  DKK´s IPO SPH DM
 •  IPO NM
 • FCI´s IPO VM
 •  FCI´s IPO SPH Welt Cup
 •  IPO VM for Belgiske Hyrdehunde

og hunden vinder i sin klasse, gives dobbelt point.

ELITE

330 point eller med prædikatet ”fortrinlig” vinder af

 • SBH´s IPO 3 DM
 • DKK´s IPO DM
 • DKK´s IPO SPH DM
 • FCI´s IPO VM
 • FCI´s IPO SPH Welt Cup
 • IPO NM
 • IPO VM for Belgiske Hyrdehunde

Guldmærket skal være tildelt.  Der er ingen tidsbegrænsning.  Mindst én IPO/BHP 3 eller IPO SPH, og mindst to UHP

Hundeførermærker uddeles ved SBH´s årlige TRÆF.  Ansøgning vedlagt dokumentation for opnåede point (kopi af resultathæftet) skal være Brugshundeudvalget i hænde senest den 1. maj forud for TRÆF´et.

0

Regler for Årets Brugshund

Titlen ”Årets Brugshund” tilfalder den dansk-ejede Belgiske Hyrdehund, som ved aflæggelse af prøver og konkurrencer inden for et kalenderår opnår flest point. Der tages udgangspunkt i samme pointsystem, der gælder for Hundeførermærker. Der kan optjenes point i prøverne i alle prøvekategorier undtagen sporhundeprøver.

Det er en betingelse, at hundens ejer er medlem af SBH, når

 • de pointgivende prøver/konkurrencer afvikles
 • det DM afholdes, hvor pokalen uddeles, samt
 • at hundens ejer ikke i den mellemliggende periode har været udmeldt af SBH.

For at kunne tælle med i konkurrencen om ”Årets Brugshund” skal prøveresultater aflagt uden for SBH´s regi senest 3 måneder efter prøven (årets sidste resultater dog senest den 20. december), indsendes til hjemmesiden. 

0

Regler for registrering af brugsresultater til Årets Brugshund og hjemmesiden

Alle brugsresultater skal sendes til Brugshundeudvalget (BHU).

Når der indsendes et brugsresultat fra en anden specialklub til BHU, skal der vedlægges dokumentation, enten i form af en kopi af resultathæfte eller resultatliste.

Denne regel træder i kraft fra den 20.07.2008

0