AFHOLDELSE AF PRØVER I SBH:

 

 • Alle prøver skal anmeldes til og godkendes af SBH BHU
 • Anmeldelse via prøveformularen på hjemmesiden (link nedenfor)
 • Prøver skal anmeldes til SBH BHU min. 3 uger inden sidste anmeldelsesfrist
 • Prøver skal annonceres på SBH’s hjemmeside senest 14 dage før sidste tilmeldingsfrist
 • Prøver skal afholdes iht håndbogen for FCI brugsprøveprogrammer (Brugsprøveprogrammet anno 2019) samt nedenstående aftale mellem specialklubber og DKK BHU.

 

AFTALE MELLEM SPECIALKLUBBER & DKK BHU – GÆLDENDE PR. 1 JANUAR 2015:

Følgende er gældende for afvikling af FCI brugshundeprøver i Danmark:

 • Hunde uden et nummer kan ikke deltage. Hunde, der ikke er registrerede i DKK, skal rekvirere et startnr. hos DKK.
 • Prøver kan afvikles på træningspladser og pladser, hvor de tekniske og praktiske forudsætninger er til stede for korrekt prøveafvikling jf. brugshundeprogrammet.
 • Prøver kan IKKE afvikles, hvor der ikke er fri og offentlig adgang på prøvedagen
 • Hver specialklub skal udpege én prøveansvarlig, og skal holde DKK opdateret med navn og mailadresse på vedkommende. Kun resultatlister fremsendt af denne person kan godkendes.
 • Prøvearrangør skal invitere dommeren skriftligt (gerne mail) – og specialklubbens prøveansvarlig skal skriftligt bekræfte til dommeren, at prøve OG prøvested er godkendt.
 • Prøvearrangør mailer en udfyldt resultatliste til dommeren, senest 2 dage før prøven. Dommeren aftaler med prøvearrangør, hvem der udfærdiger dommersedler og liste over deltagere. (Resultatliste og vejledning findes på DKK’s hjemmeside)
 • Der afregnes kr. 10 pr hund til DKK (anvendes til efteruddannelse af brugshundedommere)
 • Specialklubberne er ansvarlig for, at prøver annonceres på hjemmesiden min. 8 dage FØR sidste tilmeldingsfrist
 • Link til prøveformular!