DKK’s købsaftale er obligatorisk ved handel med DKK registrerede hunde. Opdrættere skal derfor benytte DKK’s skriftlige købsaftale, såfremt de annoncerer via klubbens hvalpeliste, på hjemmeside eller bladet.

Når et kuld/hund ønskes sat på hvalpeliste/avlsnyt forpligtes opdrætter/ejer til at komme med fyldestgørende sandfærdige oplysninger til de ansvarlige for listerne. I tilfælde af mangler eller fejlagtige oplysninger kan kuldet/hunden tages af listerne uden refusion af optagelsesgebyret.

Disse tjenester er forbeholdt klubbens medlemmer bosat i Danmark. Opdatering foregår så ofte som muligt – dog skal det indskærpes, at arbejdet udføres af frivillige i deres fritid. Kontaktpersoner for listerne forpligtes til at forholde sig neutralt til kuldene/opdrætterne.

For kuld som ønskes optaget på hvalpeliste/hjemmeside gælder flg.:

 • At forældredyrenes HD-status ikke må være ringere end B, og at status opgives. HD-status er angivet efter hundens navn. Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes HD-status ligeledes oplyses.
 • Alle hvalpe i kuldet, som får konstateret HD status fra C eller ringere skal være dækket af en garanti fra opdrætteren. Alle hvalpe i kuldet, som får konstateret AD status 2 eller 3 skal være dækket af en garanti fra opdrætteren.
 • Fra og med 1. juli 2006 skal forældredyr som er enten danskejede eller har dansk dispositionsberettiget midlertidig ejer, have AD status  0 eller 1. Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes AD-status ligeledes oplyses.
 • Endvidere skal alle tæver før parring min. være fyldt 18 måneder, og begge forældre skal have en DKK anerkendt stamtavle i 4 generationer.

Tilmelding til Hvalpeliste/Hjemmeside

 • Opdrætteren skal være bosiddende i Danmark og medlem af Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde.
 • Alle dansk opdrættede kuld af Belgiske hyrdehunde, som opfylder kravene for stambogsføring kan optages på hvalpelisten.
 • Tilmelding og opdatering til såvel den manuelle liste og klubbens hjemmeside foregår via Hvalpeliste-kontaktpersonerne og klubbens hjemmeside.
 • Optagelsesgebyr pr. kuld kr. 100,- (Ingen hvalpe optages på listen før gebyret er modtaget)
 • Beløbet indbetales på konto: reg. nr. 1333, konto nr. 8479 155 748, med angivelse af “Hvalpeliste” samt afsenderinfo eller sendes til klubbens kasserer pr. check.
 • Formularen som opdrætteren skal udfylde indeholder oplysninger om hvert enkelt kuld ud fra de skemaer, der blev vedtaget på opdrættermødet i 1995. Denne kan hentes på klubbens hjemmeside og sendes pr. post eller udfyldes online.
 • Kuld kan være på listen fra parringsdato til hvalpene er 12 uger gamle. Derefter kan resterende hvalpe optages under større hvalpe såfremt opdrætteren selv kontakter en af de hvalpelisteansvarlige. Forlængelse af perioden er gratis. Denne forlængelse kan maximalt løbe til hvalpene er 24 uger gamle.
 • Et stk. foto af far & mor & hvalpene medtages på hjemmesiden, Flere fotos kan ikke påregnes, men heller ikke udelukkes. Navn på hund(ene) og ejer skal noteres bagpå fotos. Foto kan sendes via mail eller alm. post. Returkonvolut med frimærke og adresse påført skal medsendes til hvalpeanvisningen, ellers returneres fotos ikke.

Omplacering

 • Alle medlemmer af SBH kan sætte deres Belgier med DKK stambog til omplacering via SBH’s hjemmeside. Optagelsesgebyr 100 kr. (ingen optagelse før gebyret er indbetalt).
 • Ikke-SBH medlemmer kan sætte deres Belgier med DKK stambog til omplacering via SBH’s hjemmeside. Optagelsesgebyr 200 kr. (ingen optagelse før gebyret er indbetalt).
 • Informationer om hunden sendes – gerne pr. mail – til den hjemmeside ansvarlige.
 • Beløbet indbetales på konto: reg. nr. 1333, kontonr. 8479 155 748 med angivelse af “Omplacering” samt afsenderinfo eller sendes til klubbens kasserer pr. check.

Password til hjemmesiden opbevares af formanden for SBH og Hvalpeanvisningen

Denne reviderede udgave af Regler for hvalpeliste fra 08.05.1993 er sket med hensyntagen til de ønskede ændringer, der kom frem på opdrættermødet i 1995 & 2001

Sidst revideret af Bestyrelsen for SBH 21.06.2008