Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde 4. april 2012

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens konstituering (herunder udvalg)
 2. Bestyrelsens arbejds- og kommunikationsform (herunder opgavelisten)
 3. Ugen der gik (forslag KA)
 4. Nyhedsbreve og ÅRSHÆFTE 2012
 5. INFO-materialer (Røde bog, Folder, Hj.side, Beskr til DKK)
 6. Hvalpepakker !!
 7. DKK møde (herunder opsamling fra mødet efter GF)
 8. Beskrivelser for udvalg
 9. TRÆF 2012
 10. Evt.

Deltagere: Karina, Poul-Erik, Morten, Pia og Finn (ref.)

Ad 1: Bestyrelsens konstitueret med:

Formand: Karina
Næstformand: Morten
Kasserer: Poul-Erik
Medlem: Pia
Sekretær: Finn

 Ansvar for udvalg fik følgende fordeling:

Pia: AG + LP-udvalg
Poul-Erik: Udstilling
Karina: BHU
Morten: Brugsprøvedommerkontakt
Finn: Avl og sundhed

Ad 2: Bestyrelsens kommunikation vil udover direkte bestyrelsesmøder fremover ske på mail og med jævne mellemrum telefonmøder.

Ad 3: Karina foreslog en kort orientering om “Ugen der gik” på hjemmesiden. Hvilke henvendelser har bestyrelsen fået, hvad er der sket, som ikke lige refereres andre steder. Således har medlemmerne mulighed for at følge lidt med. Starter i maj.

Ad 4: Pia er i gang med at forberede kommende nyhedsbrev. De skal helst udsendes pr. mail – kun i særlige tilfælde pr. post. Tryk hver gang bliver for dyrt. Pia arbejder på at alle medlemmer registreres til nyhedsbrevet. Det skal sikres, at dette års ÅRSHÆFTE bliver forberedt i god tid – på baggrund af input fra bestyrelse og alle udvalg. (På opgavelisten – start juni måned).

Ad 5: Den røde bog er ved at være udgået og er samtidig forældet. Spørgsmålet er, om der skal afsættes ressourcer til en opdatering. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. SBH folderen er blevet tilrettet – originalen er hos Pia. Sendes til DKK, de sender den ud med stambøgerne. Beskrivelser div. steder samskrives, så den samme info fremgår af div. infomaterialer.

Ad 6: Der blev diskuteret, hvad kommende hvalpepakker skal bestå af. Medlemmerne spørges i kommende nyhedsbrev om at komme med forslag. Der var enighed om, at hvalpepakken skulle målrettes SBH, mens mere generelle ting var opdrætterens ansvar.

Ad 7: Der er endnu ikke aftalt møde med DKK om avlsreglerne. Karina har kontaktet DKK, Helle Friis tager kontakt med os ang. mødedato. Til mødet deltager Pia og Finn.

Ad 8: Gitte har lavet udkast (eksempel på) beskrivelse af et udvalgs kommissorium. Færdigbehandles i bestyrelsen  – og den bestyrelsesansvarlige sørger for, at hvert udvalg laver en opdateret beskrivelse.

Ad 9: Kreds 8 har meddelt, at det går planmæssigt med arrangementet af Træf 2012.

 Finn Bertelsen (ref.)

0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.