Prøveanmeldelse

Prøveanmeldelse

Ansøg BHU om afholdelse af brugsprøve.

Der skal ansøges mindst tre uger før prøven afholdes og tilmeldingsfristen til prøven skal være mindst otte dage prøvens afholdelse.

Prøvesæson = Weekender & Helligdage.

Minimum fire deltagere.