Her kan du melde ind, hvis din hund har opnået en titel. Du vil blive overrakt en pokal på årets SBH Træf under festmiddagen. Du skal skal selv hente pokalen eller aftale med en anden, at vedkommende henter den for dig. SBH eftersender ikke pokalerne.