Referat af DKK ekstraordinært og udvidet formandsmøde søndag den 2. oktober 2011

DKK påtænker markant kursændring for opdræt! De, som har fulgt med i ”Hunden” er nok bekendt med at DKK har det problem at registreringstallene er så katastrofalt nedadgående og andelen af ikke stambogsførte hunde er så kraftigt opadgående, at DKK statistisk vil stambogsføre ”0” hunde om 25 år. DKK ønsker