Nyheder

NYT om intervariantparringer

På FCI’s generalforsamling 8.-9. juni 2015 er der vedtaget ny procedure ang. intervariantparringer. 

FØR: Opdrætter spurgte DKK, som hørte specialklubben. DKK skulle gå tilbage til FCI, som skulle kontakte oprindelseslandets kennelklub, som igen skulle kontakte oprindelseslandets specialklub.

NU er proceduren, at med udgangspunkt i FCI cirkulære, kan den nationale kennelklub og den nationale specialklub sammen blive enige om et generelt regelsæt. 

DKK (Jørgen Hindse, Helle Friis Proshowsky og Ulla Hansen) og SBH (Rebekka Stewart og Karina Annesen) holdt møde herom den 24.6. – og SBH indstillede til DKK, som følger: 

“Intervariantparringer tillades pr. (xx.xx.2015), dog med følgende undtagelser:

Tervueren/Groenendael   Laekenois

Groenendael & Malinois

Parringer med disse kombinationer kan ikke stambogsføres i DKK.”

Dette skal behandles af DKK’s sundhedsudvalg, som herefter indstiller til DKK’s bestyrelse. Vi kan forvente svar i september 2015 – med evt. ikrafttræden pr. 1. oktober 2015.

(I perioden indtil da, vil ansøgningsproceduren være, som den er i dag – men grundlaget for beslutningen vil tage udgangspunkt i det nye oplæg!)

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.