Regler for hundeførermærke

Medlemmer af SBH kan med en Belgisk Hyrdehund, når det nødvendige antal point er opnået, og de økonomiske forpligtelser er opfyldt, ansøge om et Hundeførermærke.

Det er en betingelse, at pågældende er medlem, når de pointgivende prøver aflægges, samt når det TRÆF afholdes, hvor Hundeførermærket uddeles.

Point kan kun opnås med hunde, der bevisligt er fremfrt af ansøgeren ved arrangemen­ter godkendt af SBH.  Hvis en hundefører fremfører flere hunde til en prøve, får hunde­føreren godkendt de point, hver hund opnår.

Der gives point ...

Læs mere →
0

Regler for Årets Brugshund

Titlen ”Årets Brugshund” tilfalder den dansk-ejede Belgiske Hyrdehund, som ved aflæggelse af prøver og konkurrencer inden for et kalenderår opnår flest point. Der tages udgangspunkt i samme pointsystem, der gælder for Hundeførermærker. Der kan optjenes point i prøverne i alle prøvekategorier undtagen sporhundeprøver.

Titlen og den medfølgende pokal for ”Årets Brugshund” uddeles ved SBH’s årlige Træf.  De pointgivende prøver og konkurrenceresultater skal være erhvervet i det kalenderår, som ligger forud Træffet.

Det er en betingelse, at hundens ejer er medlem af SBH, ...

Læs mere →
0

Regler for Årets Agilityhund

Kennel Jomsborg har udsat en pokal til Årets Agilityhund i SBH. Pokalen er en vandrepokal. Den kan ikke vindes til ejendom.

Pokalen uddeles hvert år på træffet til den Belgiske Hyrdehund, der i det forgangne år har opnået flest point i henhold til nedenstående skala. Vinderen findes på baggrund af resultater opnået i perioden 1. januar – 31. december i de udvalgte stævner.

Det er en betingelse for at få point, at hunden er stambogsført i DKK og at føreren er medlem af ...

Læs mere →
0

Regler for SBH’s hjemmeside – belgiskehyrdehunde.dk

Hjemmesidens navn er:  www.belgiskehyrdehunde.dk

Diverse passwords opbevares af webmaster og klubbens formand.

Den redaktionelle linie fastlægges af webmaster, som skal tage hensyn til klubbens skrevne og uskrevne regler. Webmaster samarbejder med det bestyrelsesmedlem, der har hjemmesiden som ansvarsområde. Breve eller lignende, som vedrører SBH, sendes til bestyrelsesmedlemmet.

Artikler må frit kopieres fra SBH’s hjemmeside med angivelse af forfatter.

Ejere af fotos og lignende, som bliver sendt til hjemmesiden, giver samtidig tilladelse til, at deres fotos el. lignende frit kan kopieres eller downloades og bruges ...

Læs mere →
0

Regler for klubbens drift

1. REGLER

SBH’s bestyrelse fastlægger i samarbejde med klubbens kreds- og udvalgsformænd følgende regler for klubbens drift. SBH’s bestyrelse har dog den endelige afgørelse.

2. REGLER FOR KREDSE

Oprettelse af kredse

Der skal foreligge ansøgning fra mindst 6 hundeførere, der alle er medlemmer af SBH. Der kan meddeles dispensation f.s.v. angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal der oplyses, hvem der er formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.

Efter at SBH’s bestyrelse har modtaget de krævede oplysninger, tages der stilling til ansøgningen.

Ansvarlig

Der skal være valgt en bestyrelse. ...

Læs mere →
0

Referat af DKK ekstraordinært og udvidet formandsmøde søndag den 2. oktober 2011

DKK påtænker markant kursændring for opdræt!

De, som har fulgt med i ”Hunden” er nok bekendt med at DKK har det problem at registreringstallene er så katastrofalt nedadgående og andelen af ikke stambogsførte hunde er så kraftigt opadgående, at DKK statistisk vil stambogsføre ”0” hunde om 25 år. DKK ønsker i dialog med specialklubberne at finde frem til løsninger for dette problem.

DKK har bl.a. sammenlignet tilstanden med de andre Nordiske lande og erfaret at Sveriges kennelklub f.eks. ikke har nogen nedadgående ...

Læs mere →
0

Ændringer i hundeweb.dk

I sidste uge lagde DKK nye ændringer ud på hundeweb.dk. Det var ikke selve siden der blev ændret i denne omgang – derimod var det data i databasen der blev ændret i.

Vi har overalt vendt for- og efternavn så vi ikke mere skriver Lehmann, Laila men Laila Lehmann.

Denne ændring har indflydelse på alle systemer (medlemsregister, udstilling, prøver og arrangement) og jeg vil her kort beskrive hvad I skal være OBS på:

I Medlemssystemet søges der nu ikke mere på ...

Læs mere →
0
Page 48 of 52 «...2030404647484950...»