Ugen der gik – uge 45 2012

Ugen der gik er ment som en meget kort orientering om, hvad der foregår i hovedtræk. Såfremt noget ønskes uddybet, er man altid velkommen til at kontakte Karina.

 • Dialog med DKK vedr. henvendelse fra kreds ang. sag om hvalp. Efterfølgende dialog med kredsen – og den konkrete sag afsluttet hermed.
 • Dialog med DKK i forlængelse af avlsrestriktioner/-anbefalinger – omhandlende FCI cirkulæret vedr. intervariantparringer og fortolkningen heraf. DKK vender tilbage.
 • Dialog med BHU. Sidste hånd er lagt på IPO-retningslinier, og kan sendes til kredse for ...
Læs mere →
0

Bestyrelsesvalg til Generalforsamlingen 2013

SBH’s ordinære generalforsamling afholdes vest for Storebælt i marts 2013.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Karina Annesen (modtager genvalg)

Morten Jensen (modtager ikke genvalg)

Finn Bertelsen (modtager genvalg)

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal, jfr. SBH’s vedtægter, være stillet af minimum tre medlemmer, hvis navne offentliggøres ved udsendelsen af stemmesedlerne. Forslag skal være SBH i hænde senest den 15. november 2012. Fortegnelse over samtlige kandidater bekendtgøres i december i nyhedsbrevet.

Bestyrelsen stiller Lars Hindsgaul som nyt medlem.

Læs mere →
0

Årbog 2013

Nu skal vi lave Årbogen 2013. For at lette redaktørens arbejde, bedes I indsende billeder, annoncer m.v. via nedenstående formularer.

Fristen er den 27. november 2013.

Hvis nogle medlemmer har lyst til at lave en collage, har lækre belgier-billeder eller andet, der kan bruges som forside, vil det være meget velkomment.

Formatet bliver A5 liggende i år. Billeder og annoncer til hele sider skal være bredere end de er høje som i nedenstående eksempel:

Det vil være rart at få nogle beretninger fra konkurrencer ...

Læs mere →
0

Nye avlsrestriktioner for Belgiske hyrdehunde pr. 31.10.2012

Nu har bestyrelsen forhandlet færdig med DKK og de nye avlsrestriktioner ser sådan ud:

Gruppe : 01
Racens hjemland :
Specialklub : Specialklubben For Belgiske Hyrdehu

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner

Avlsrestriktioner:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være ...

Læs mere →
0

Ugen der gik – uge 43 2012

 • Tilbagemelding fra DKK vedr. avlsrestriktioner. Dialog i bestyrelsen, samt afstemning vedr. vort svar til DKK
 • Invitation til formandsmøde sendt til kreds- og udvalgsformænd
 • Dialog med Vissenbjerg Storkro ang. formandsmødet
 • Gebyrer for udstillinger og prøver 2013, modtaget fra DKK
 • Lydighedsregler 2013 modtaget fra DKK
 • Dialog med BHU og Bestyrelse vedr. sidste udeståender ifm revision af IPO retningslinier
 • Info til udvalgsformand vedr. årsberetninger til Årbogen – deadline 20. november
 • Dialog med udst.udv. – dommerkritikker fra Vejen.
 • Bestyrelsen har aftalt bestyrelsesmøde inden formandsmødet
 • Svar fra ”Bidetovet” ang. deres fremsendte tilbud og vores ...
Læs mere →
0
Page 30 of 48 «...10202829303132...»