Sponsorpolitik 2018

Formål

Sponsorater skal skabe værdi for sponsorer, klubben, udvalg og medlemmer/brugere.
SBH skal tilsikre, at der er klarhed over retningslinier – at aftaler styres og
koordineres – og at der er balance i ydelser fra sponsor og SBH.

Grundlag

Retningslinierne er gældende hvor sponsorater modtages af SBH på klubniveau, det
være sig SBH som hovedklub, SBH’s udvalg eller arrangementer i SBH.

Undtagelser

SBH modtager ikke sponsorater fra fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, religiøse
bevægelser eller politiske partier.

Profilering af sponsorer kan ske via

 • Bladet
 • Hjemmesiden
 • Skilte
 • Bannere
 • Tøj og merchandise**
 • Andet

** Specielt for tryk på tøj og merchandise
I tilfælde, hvor sponsoratet indebærer påbudt brug af tøj og merchandise i bestemte
situationer, perioder e.l. – gælder følgende:
a) For tryk på tøj gælder, at sponsorer repræsenterer organisationer og virksomheder
med et brand.
b) For tryk på tøj er undtaget: Privatpersoner, hundekenneller, hundepensioner, øvrige
hundeklubber, samt udvalg og anden intern virksomhed i SBH.
c) Der kan være en naturlig begrænsning af antal tryk, ligesom de individuelle aftaler
kan indeholde begrænsninger afhængig af kontraktindholdet.

Aftaler

Aftaler mellem en eller flere sponsorer og repræsentanter for SBH, f.eks. udvalg eller
kontaktperson for enkeltarrangementer, skal forlods godkendes af bestyrelsen.

Procedure

Oplæg til sponsoraftale sendes til bestyrelsen for godkendelse. Aftalen skal beskrive
formål, indhold, økonomi, varighed, samt øvrigt i forbindelse med forpligtelser.

Vurdering

Følgende skal indgå i vurderingen omkring sponsoraftaler:

 • En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en
  reklame uanset dens form, og uanset i hvilket medium den bringes.
 • SBH’s valg af sponsorobjekt skal foretages ud fra en vurdering af, at det pågældende sponsorat giver positiv opmærksomhed for klubben.
 • SBH må ikke i en sponsoraftale blive pålagt andre modydelser end selve den markedsføringsmæssige ydelse.
 • En sponsor må ikke have bestemmende indflydelse på den aktivitet, der sponseres.

Ovenstående er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen februar 2018

0

Lidt nyt fra LP-udvalget

Henover foråret er LP-udvalget blevet udvidet. Ind i udvalget er trådt Maibrit Schou.
Maibrit bor på Bornholm og er 59 år. Maibrit træner LP med sin groenendael Ollegaarden’s Qti of O’Shaya og har desuden Fidji von der Simmeringer Haide.  Qti træner også agility med Maibrits mand Jørgen.
Maibrit er godt kendt i LP verden, fungerer som DKK træner på Bornholm i alle klasser, inkl. hvalpe, er også klikkerinstruktør og ex. AG-instruktør og dommer.

I DKK kreds 8 sad Maibrit i en lang årrække i bestyrelsen og var formand for LP-udvalget og da AG startede, var hun med til at starte det op og var også her formand for dette udvalg i flere år. Maibrit har været i hundeverden i ca 35 år.
Maibrit deltog ved FMBB i LP i 2017 i OB2.
LP-udvalget hilser Maibrit velkommen og vi glæder os til et frugtbart samarbejde.

Udvalget har haft luppen på vores udtagelse til FMBB og fundet at det var tid til en let revision.
Blandt andet har vi ændret tidspunktet for tilmeldelse (så du kan stadig nå at tilmelde dig udtagelsen til FMBB 2019). Desuden er der ændret lidt i kravene. Find de reviderede regler her

LP-udvalget ønsker alle en dejlig og hundevenlig sommer – på gensyn ved LP-ringen.

0

Regler for udtagelse til FMBB Lydigheds VM (VM for Belgiske hyrdehunde)

 1. Ansøgeren skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under deltagelsen i VM.
 2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.
 3. Ekvipagen skal være den samme gennem hele forløbet.
 4. Der skal ansøges til SBH’s Lydighedsudvalg om deltagelse på landsholdet på skemaet, som findes på SBH’s hjemmeside, senest 1. juli.
 5. Kvalifikationsåret er kalenderåret, før FMBB VM afholdes (januar – december)
 6. Der kan i alt sendes 6 ekvipager til FMBB i lydighed, fordelt som følger: 2 i OB1, 2 i OB2, 2 i OB3
 7. De 2 ekvipager, der opnår flest point, opnår plads i de respektive klasser.
 8. Som kvalifikation til deltagelse ved OB1 skal ekvipagen have bestået dansk LP2 (DKK reglement) med 1. præmie (min. 224 point) ved minimum 3 stævner (Officielle stævner). Prøverne skal være bestået i kvalifikationsåret.
  Som kvalifikation til deltagelse ved OB2 skal ekvipagen have bestået dansk LP3 (DKK reglement) med minimum 2. præmie (min. 224 point) ved minimum 2 stævner (Officielle stævner). Prøverne skal være bestået i kvalifikationsåret.
  Som kvalifikation til deltagelse ved OB3 skal ekvipagen have bestået dansk LP CH-klasse (DKK reglement) med minimum 2. præmie (min. 224 point) eller dansk LP Elite klasse med 3. præmie (min. 192 point) ved minimum 2 stævner i kvalifikationsåret.
 9. Der gives yderligere 5 point ved prøver bestået ved SBH’s Træf, dog i alt kun op til prøvens max point.
 10. De 6 ekvipager vælges ud fra flest point (sammenlagt) i de respektive klasser. De 3 bedste resultater tæller.
 11. Deltageren/ansøgeren er selv forpligtiget på løbende at oplyse LP Formanden om sine resultater via mail.
 12. Der kan kun opnås udtagelse med én hund.
 13. Tæver kan tidligst deltage til FMBB, 16 uger efter de har født.
 14. Hunden skal være fyldt 2 år ved deltagelse ved FMBB.
 15. Hunde, der udviser aggressivitet mod andre hunde eller mennesker, vil ikke kunne komme i betragtning til landsholdet. Det afgørende er, om der er klaget over hunden til DKK.
 16. Udtagelsen sker i januar og foretages af Lydighedsudvalget. Udvalgets formand meddeler skriftligt (via mail) de udtagne hundeførere om udtagelsen.
 17. Deltagerne forpligter sig til at deltage i hele FMBB, fra og med indmarch til og med udmarch og præmieoverrækkelse.
 18. Frameldes der efter at holdet er udtaget, vil deltageren blive opkrævet et beløb svarende til tilmeldingsgebyret, såfremt der ikke er tale om skader eller sygdom hos hund eller fører og med mindre pladsen kan gå til en anden, der har kvalificeret sig.
 19. Deltagerne skal i god tid sørge for, at hunden er forsikret og vaccineret, således at den kan rejse til det land, hvor FMBB afholdes.
 20. Deltagerne må være indstillet på selv, helt eller delvist, at bidrage med betaling i forbindelse med FMBB, bl.a. til indkøb af ens holdtøj.
 21. Kun ansøgere, der uden forbehold kan og vil indgå som en del af et landshold, såvel på som uden for banen, vil kunne komme i betragtning. Sportsmanship, god tone og fælles positiv opbakning skal præge holdets kultur. (Vi henviser DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde. Læs mere her http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2696)
 22. Deltagerne ved FMBB forpligter sig til at orientere sig om FCI OB regler og træne med hunden, så hele ekvipagen er klar op til FMBB stævnet.
 23. Tilbud om fællestræning for dem, der udtages til landsholdet, aftales, når holdet er udtaget.

 

 

2

Kvalifikation til FMBB Agility VM 2019

  Samlet stilling Opdateret 6.2.2019  
       
  Fører Hund I alt
1 Gitte Eilstrup Beat by Sweety World of Matrix            613,3
2 Annett Jørgensen Finn Noir Miracle            542,0
3 Flemming Hansen Daniella            495,2
4 Gitte Hansen Izzy vom Lausitzeck            459,3
5 Nanna Kretzschmar Newstory Trond            444,2
6 Johanna Andersen Eternity’s Halo            167,7
7 Nanna Kretzschmar Boholdt Zsa Zsa Gabor            162,6
8 Amalie Redke Mocca            123,6
9 Anne Rath Vom Hunderath Inga               37,1
10 Karsten Bruun Eternity’s Halo               31,0
11 Anne Rath Vom Hunderath Viola               27,6
12 Allan Carlsen Eternity’s Herah                 7,2
  Anne Mickelborg Spinoy’s Pippi                   –  
  Allan Carlsen Theia vom Hause Gürtler  
  Jørgen Rasmussen Spinoy’s Pinto                   –  

Se resultater og udregning her

0

Årets Udstillingshunde 2018

Årets Hund 2018 Forår Træf Træf Juleudstilling I alt
Tervueren          
Mrs. Tuci –  ejer Mona Mortensen 24 12 22 24 82
Snestrup Hexia de Trix v. Hekla – ejer Jan Nielsen 13 24 6 2 45
Jatoba Red Two Wotan – ejer Frank Nielsen 22 11 11   44
Jatoba Red Fabulous Joy – ejer Frank Nielsen 12 14 13   39
Felice – ejer Mona Mortensen 8 7 11 13 39
Espero Ero Z Kovàrny – ejer Rebekka Stewart 13 6 6 8 33
Jina Langu Ni Jooki – ejer Janne og Brian Kjærgård   22     22
Team-Ami Dusty – ejer Martin Overgaard       22 22
Jatoba Red Two Freki – ejer Susanne Sørensen og Mette Sørensen   7 7   14
Aabo’s Freja – ejer Nicoline Bro   11     11
Fellow – ejer Hans Ole Haupt-Hansen 8   2   10
Kathalina du Domaine de la sure  – ejer Annelise Lindvig Sindalsen 2 2 6   10
Glimbi’s Jayla V. Erah – ejer Maj-Britt Sahl Rasmussen 8       8
Aabo’s Easy – ejer Pia Møgelvang   6 2   8
Glimbi’s Cato V. Izsha – ejer Paw Sahl Rasmussen 7       7
Jatoba Red Fabulous Evita – ejer Mona Mortensen 7       7
Coeur-Ami Mila – ejer Bøje Pedersen   2   2 4
Glimbi’s Rockey V.Fauna       2 2
           
Malionois          
Jam Session Dei Baci Dama – ejer Louise Egdal 22 22   22 66
Boholdt Zz Top Magic – ejer Pernille Boholdt 24 13 14   51
Mille E Una Notte Dei Baci Di Dama – Ejer Louise Egdal 13 2 12 24 51
Made In Italy Dei Baci Di Dama – Ejer Louise Egdal 2 8 22 13 45
Izzy vom Lausitzeck – ejer Gitte Hansen   24     24
Boholdt Gloria Gaynor – ejer Pernille Boholdt/Annelise Sindalsen   13 11   24
Boholdt Django Richardt – ejer Birgitte Eriksen     13   13
Boholdt Dancing Queen – ejer Birgitte Eriksen   8     8
Boholdt Enya – ejer Ann Cathrine Nesager     6   6
Isell’s Tenzo – Ejer Hans Mikkelsen 2       2
           
GROENENEDAEL          
Su Ele Iquitos – ejer Frank Rosengaard   2 12 22 36
Iikka-Likka Oase Pearl – ejer Kate Frederiksen 13 13 7   33
All Shook Up Of Dark Brightness – ejer Pia Skøtt   14 12 7 33
Black Aurora – ejer Jan Jensen, Ane Kirstine Bukhave       24 22
Cichlas Nike – ejer Inge J. Masanneck 13     8 21
Coeur-Ami Ulysses Blue – ejer Jan Jensen , Ane Kirstine Jensen 7 7 2 2 18
Agnes – ejer Jeanette Harmsen   8 7   15
Misty – ejer Liselotte Hansen   14     14
Blackshadow – ejer Peter Schrøder og Ulla Schrøder   11     11
Spicy-Vega von der Simmeringer Hald – Ejer Ulla Høgsted Høm 2       2
Jatoba Black Puma – ejer Jesper Rufus Simonsen       2 2
           
Laekenois          
Akai-San No Ko Alfred ll – Ejer Bente Andersen 2 0   24 26
           
Årets Belgier          
Mrs. Tuci – ejer Mona Mortensen 5     5 10
Snestrup Hexia de Trix v. Hekla – ejer Jan Nielsen   5     5
Boholdt Zz Top Magic – ejer Pernille Boholdt 4       4
Mille E Una Notte Dei Baci Di Dama – Ejer Louise Egdal       4 4
Izzy vom Lausitzeck – ejer Gitte Hansen   3     3
Black Aurora – ejer Jan Jensen, Ane Kirstine Bukhave       3 3
Akai-San No Ko Alfred ll – Ejer Bente Andersen     2   2
0

To belgiere på podiet ved DKK Beg. B DM

SBH Kreds 7 afholdt DKK Beg. B DM den 20. maj 2018. Det var et forrygende flot arrangement, der blev krydret med to belgiske hyrdehunde på podiet.

Vinder med 100 point blev Kimmi Juhler med malinois Odett van’t Haagse Bloed (ejet af Lene Geisler og Jørgen Larsen, kennel Vandalen) og nr. 3 med 98 point Birthe Dejgaard med tervueren Thunderwolfs Dreamcatcher.

Stort tillykke til begge ekvipager med det flotte resultat 😊

0
Page 3 of 56 12345...»