Prøveanmeldelse

Prøveanmeldelse

Ansøg BHU om afholdelse af brugsprøve.
Prøvesæson = Weekender & Helligdage.
Minimum 4 deltagere.