Nyheder

Generalforsamling 2012

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Tidspunkt: Søndag den 4. marts 2012 kl. 13.00

Sted: Korsør Medborgerhus, Skolegade 1, 4220 Korsør

Dagsorden ifølge SBH’s vedtægter

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest d. 15. januar. Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab offentliggøres i februarnummeret af nyhedsbrevet og på belgiskehyrdehunde.dk og forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Samtidig offentliggøres budget og evt. indkomne forslag.

Følgende kandidater er opstillet til bestyrelsesvalget:

Poul-Erik Olsen

Pia van Acker

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Da der kun er to kandidater til bestyrelsen, er begge kandidater valgt og urafstemning udgår.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Herved har alle mulighed for at bakke op om vores ønske om en aktiv og visionær klub, som også i fremtiden kan og vil varetage Belgiske Hyrdehundes og deres ejeres interesser.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT MAN KUN HAR STEMMERET VED GENERALFORSAMLING NÅR MAN HAR VÆRET MEDLEM AF KLUBBEN I MINDST 6 MÅNEDER

SBH betaler for en let forplejning, og af hensyn til klubbens økonomi opfordrer vi medlemmerne til at tilmelde sig, så vi undgår bestilling af alt for mange kuverter.

Tilmelding kan ske senest den 20. februar 2012 til Finn Bertelsen på mobil 22 47 10 50 eller mail: malinois@daneskjold.dk

0
  Relaterede indlæg