Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling 2015 (redigeret)

Tidspunkt: Søndag den 8. marts 2015 kl. 13.00

Sted: Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af referent.
Valg af 2 stemmetællere.
Godkendelse af bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge).
Budgetbehandling og fremtidig virksomhed.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Offentliggørelse af valg til bestyrelsen.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Valg af udvalgsformænd
.
Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. januar 2015. Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab offentliggøres i februarnummeret af bladet og forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Samtidig offentliggøres budget og evt. indkomne forslag.

Følgende kandidater er opstillet til bestyrelsesvalget:
Karina Annesen (modtager genvalg)
Finn Bertelsen (modtager ikke genvalg)
Lars Hindsgaul (modtager ikke genvalg)

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Der er indkommet to andre kandidater:

Jette Voergaard, opstillet af bestyrelsen
Rebekka Stewart, opstillet af: Bøje Pedersen, Frank N. Nielsen, Pia Skøtt Hansen, Karin Larsen, Susanne Warming, Trine Hansen, Stine Bukhave og Jan Jensen, Anette og Jesper Monberg, Tonie Brabrand, Birgitte Jensen, Iben Bohr, Hanne Gjerulff Kristensen, Iben Rasmussen, Frank Rosengaard, Annelise Lindvig Sindalsen, Anne Aaberg Ehlers Olsen

Dermed er begge kandidater valgt, og urafstemning udgår.

Der vil komme en præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer i næste nummer af SBH Bladet.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Herved har alle mulighed for at bakke op om vores ønske om en aktiv og visionær klub, som også i fremtiden kan og vil varetage Belgiske Hyrdehundes og deres ejeres interesser.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT MAN KUN HAR STEMMERET VED GENERALFORSAMLINGEN, NÅR MAN HAR VÆRET MEDLEM AF KLUBBEN I MINDST 6 MÅNEDER

SBH betaler for en let forplejning, og af hensyn til klubbens økonomi opfordrer vi medlemmerne til at give besked om de kommer, så vi undgår bestilling af alt for mange kuverter.
Giv besked senest lørdag den 28. februar 2015 til Lars Hindsgaul på mobil 25 21 31 10 eller mail: hindsgaul@vanacker.dk.

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.