Nyheder

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE FOR KREDSE OG UDVALG

Søndag den 28. november 2021 kl. 13.00-15.00

Sted: Bramdrupdam Sports- og Mødecenter
Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

På mødet er det hensigten at diskutere specielle temaer, som udvalg eller kredse måtte have. Generel information fra udvalg og kredse medtages i bestyrelsens beretning.
For at planlægge mødet bedst muligt, beder vi udvalg og kredse fremsende punkter til fremlæggelse/behandling på mødet senest 14. november.

Dagsorden

  •  Velkomst, ordstyrer og referent
  •  Arrangementer
  •  Økonomi
  •  Indkomne punkter fra udvalg
  •  Indkomne punkter fra kredsene
  •  Eventuelle oplæg fra bestyrelsen
  •  Eventuelt

Endelig dagsorden med indkomne punkter udsendes senest 8 dage før mødet.

SBH er vært ved en sandwich, kaffe og te.

Hver kreds/udvalg kan max. tilmelde 2 personer til koordineringsmødet, hver gruppe kan tilmelde 1 person. Der refunderes transportudgifter efter SBH’s takst (Statens laveste takst) til én fra hver kreds/udvalg. Der refunderes ikke transportudgifter til gruppeformænd.

Tilmelding (OG afbud) pr. mail til dianajuhlr@gmail.com SENEST 21. november!!

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.