Nyheder

Ordinær generalforsamling 2022

Dato: 20.03.2022
Tid: 13:00 - 16:00
Sted: Taarnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, Frølunde, 4220 Korsør
SBH

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge).

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Behandling af indkomne forslag.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden eller sekretæren senest 15. januar 2022

9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen.

Kandidater:

Pia van Acker (modtager genvalg)

Poul-Erik Olsen (modtager genvalg)

Da der ikke er indkommet andre kandidater, er de 2 kandidater valgt, og urafstemning udgår.

10. Valg af suppleanter.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Valg af udvalgsformænd

Iflg. §9 stk. 2: Valg af BHU, AG og LP formænd for 2 år.

På valg BHU formand Diana Juhl Overgaard

På valg AG formand Flemming Hansen

På valg LP formand Lisbeth Otvald

13. Eventuelt.

Kvittering / dokumentation for medlemskab af Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde kan forlanges forevist for deltagelse ved generalforsamlingen.

Det skal bemærkes, at hvis sundhedssituationen og forsamlingsforbuddet i Danmark igen ændrer sig væsentligt, vil denne ordinære generalforsamling blive udsat.

Af hensyn til frokostbestilling (klubben en er vært ved en sandwich) bedes I tilmelde jer senest den 13. marts 2022 til Diana – dianajuhlr@gmail.com

Venlig hilsen

Bestyrelsen

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.