Nyheder

Invitation til Dkk Fci Sph Dm 2015!

Error: please reset date.

Til DKKs specialklubber og samarbejdende foreninger.

Invitation til Danmarksmesterskaberne i FCI SPH 2015.

 

DKK IPO SPH DM 2015 afvikles den 10.-11.oktober 2015 af Belgierklubben kreds 5 i Hellum.

 

Alle medlemmer af specialklubber og foreninger, der opfylder adgangskravet og som fremfører en dansk stambogsført hunderace, og er dansk statsborger, kan tilmeldes til deltagelse i FCI SPH DM-2015.

 

Adgangskravet er en bestået FCI SPH prøve eller to beståede SPH 2 prøver aflagt i perioden 13.oktober 2014.- 14. september 2015.

 

FCI SPH -DM afvikles efter prøveprogrammet og i overensstemmelse med Regler for afvikling af FCI SPH-DM udarbejdet af DKK-BHU.

 

Skriftlig, bindende tilmelding via specialklub / forening til: BHU – Ella Laursen på mailadresse: ella@busch-laursen.dk senest den 15. september 2015.

Send venligst tilmeldingerne på en samlet liste og kun elektronisk.

 

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navnet på tilmeldende specialklub / forening.
  • Hundeførerens navn, adresse og telefonnr. samt evt. e-mail adresse.
  • Hundens stambogsnavn og nummer + id, race, køn og fødselsdato samt uddannelse.

 

 

Startgebyr på 350 kr. pr hund skal indbetales sammen med tilmeldingen.

Tilmeldingen er først gældende, når startgebyret er modtaget. Betaling af startgebyr samt ansvaret for de anførte adgangskrav er opfyldt påhviler den tilmeldende specialklub / forening.

Startgebyret skal indbetales samlet ved Bankoverførsel til reg.nr. 4727 konto.nr. 5265644130 mærket FCI SPH DM startgebyr.

 

Dommere:

Vivi Gilsager

Erik Ahrends

Overdommer:

Ella Laursen

 

Præmier: Vi vil hermed minde specialklubberne og foreningerne om, at vi har en aftale om, at deltagende klubber / foreninger giver 200 kr til præmier. Tilsagn om dette til Ella Laursen, 22306517 – ella@busch-laursen.dk

Kryptorchide hunde kan deltage i FCI SPH -DM, men kan ikke udtages til FCI SPH VM

 

Udtagelseskriterier:

Hver specialklub / forening kan anføre hvilke 3 deltagere, de ønsker udtaget til DM, de øvrige deltagere bliver udtaget af BHU på baggrund af bedste resultater.

 

Deltagerantal max 24

Hvis der er plads kan man deltage med to hunde, men der bliver ikke taget hensyn, så hvis det viser sig at begge hunde skal på samtidig, må man vælge hvilken hund man stiller med, og startgebyr bliver ikke refunderet.

 

 

Med venlig hilsen

DKK BHU Ella Laursen.

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.