Vigtige meddelelser

Ansøgning om afholdelse af IGP VM-udtagelser/DM 2022

Kære kredsformænd og -kvinder 🙂 

Planlægningen af næste års udtagelser er allerede i fuld gang. Derfor vil vi minde jer om fristen for ansøgning af afholdelse, som er d. 1/10 2021.  

Ansøgningen sendes ved at besvare den mail, der er udsendt til alle kredse 2. september 2021.

Der kan ansøges generelt eller specifikt på en udtagelse. Hvis der søges specifikt, må I meget gerne skrive, om I også er interesseret i de andre udtagelser, hvis der er flere ansøgninger på den samme.

VM-udtagelser/DM forsøges i videst muligt omfang afholdt som følger:

1. VM-udtagelse afholdes sidste weekend i juni. 
2. VM-udtagelse afholdes næstsidste weekend august. 
3. VM -udtagelse og DM afholdes 3. weekend i oktober.

Ser frem til at modtage jeres ansøgninger 

Go dag til jer 

Bedste hilsner

SBH BHU

Diana Juhl Overgaard
Nico Pietens 

0

Indkaldelse til SBH generalforsamling 2021

Nu ser det ud til, at vi kan få afviklet vores generalforsamling 2021. Generalforsamlingen bliver afholdt

søndag den 13. juni 2021 kl. 13:00

Sted: Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

 • Offentliggørelse af valg til bestyrelsen

Kandidater:

Diana Juhl Overgaard (modtager genvalg)

Jan Jensen (modtager genvalg)

Kate Frederiksen (modtager genvalg)

Da der ikke er indkommet andre kandidater, er de tre kandidater valgt, og urafstemning udgår.

 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Valg af udvalgsformænd udgår, da de blev valgt for to år på den ordinære generalforsamling 2020.
 4. Eventuelt

Se blad nr. 1 2021 – der findes alt materialet til generalforsamlingen.

Det skal bemærkes, at hvis sundhedssituationen og forsamlingsforbuddet i Danmark igen ændrer sig væsentligt, vil denne ordinære generalforsamling blive udsat.

Af hensyn til lokaleleje, opstilling af stole m.v., bedes I tilmelde jer senest den 6. juni 2021 til Diana, dianajuhlr@gmail.com

0

Generalforsamling 2021 er udsat på grund af Corona restriktioner

Kære alle

Næsten som forventet har vi været nødt til at udsætte årets generalforsamling på grund af Corona restriktioner. Vi må stadig ikke mødes mere end fem personer indendørs. Vi håber meget, at den kan afvikles inden sommerferien og der kommer naturligvis en ny indkaldelse.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

0

Forkerte adresselabels på februar-bladet

Der er desværre sket en fejl med adresselabels på februar-nummeret af SBH-bladet. Rigtig mange har heldigvis fået vores blad, selv om modtagernavnet ikke passer med adressen.

Vores kasserer Poul-Erik får de blade retur, der ikke kan afleveres, og de bliver naturligvis eftersendt.

0

FMBB VM 2021 er rykket til 2022

FMBB VM i Grækenland og FMBB Herding VM i Tjekkiet er desværre rykket til 2022. Lokationerne og tidspunktet bliver som i 2021.

Det er rigtig trist, men også forventet.

Læs FMBB’s meddelelse herunder:

0

Kreds til afholdelse af IGP VM-udtagelse i august søges

Kære alle 🙂 

Vi søger en kreds til at afholde udtagelsen i august, som er d. 21-22. Deadline for ansøgning er d. 20/1 2021 

Udtagelses sæsonen startede rigtig godt med flere ansøgninger end udtagelser, så vi var ude i en lodtrækning om DM. Udtagelserne faldt på plads således at Kreds 17 Slangerup fik juni, Kreds 5 Nordjylland fik august og Kreds 14 DM i oktober. Umiddelbart inden der skulle være indgivet ønsker mht. dommere og figuranter er det så uheldigt, at Kreds 17 er nødsaget til at melde fra. Kreds 18 Them, som også havde søgt ind på DM bliver tilbudt udtagelsen og takker ja – dejligt.

Vi får styr på dommere og figuranter til alle udtagelserne og er klar til at melde ud lige først i det nye år. Desværre viser det sig så lige nu, at Kreds 5 Nordjylland er blevet forhindret i at afholde udtagelsen på denne dato. Kredsen er villig til at holde det weekenden før eller efter, og det kan meget vel blive tilfældet hvis der ikke er nogen som byder ind.

Rigtig godt nytår til jer

DBH. BHU 
Diana Juhl Overgaard
Nico Pietens 

0

Aflysning af juleudstilling 14. november 2020

Det er med beklagelse, at vi må meddele, at vi desværre må aflyse årets Juleudstilling den 14. november 2020.

Baggrunden for aflysningen er primært, at vi har modtaget afbud fra begge udenlandske dommere – dels begrundet i restriktionerne i de gældende rejsevejledninger som følge af covid-19 pandemien og dels begrundet i private årsager. Det er tidligere forsøgt af finde danske dommere til udstillingen, hvilket ikke var muligt.

Det har i vores vurdering også indgået, at den praktiske afvikling under hensyntagen til de gældende covid-19-retningslinjer for hundesport, vil gøre det meget besværligt at gennemføre udstillingen – herunder ikke mindst, at vi ikke har mulighed for det sociale samvær, som altid er en del af vores udstillinger. Endelig er det også vores holdning, at det under hensyn til det generelt høje smittetryk i Danmark, hvor et meget stort flertal af landets 98 kommuner har et smittetryk over ”bekymringsgrænsen”, ikke er forsvarligt at afholde aktiviteter, hvori deltager folk fra hele Danmark.

Alle tilmeldte får naturligvis deres tilmeldingsgebyr retur.

Det er samtidig besluttet, at gavekort til brug i forbindelse med udstilling selvfølgelig vil kunne anvendes i 2021, også selvom hunden er rykket op i klasserne.

Vi håber rigtig meget, at situationen snart bliver lidt mere normal og vi kan vende tilbage med arrangementer i 2021.

Covid-19-retningslinjer for hundesport pr. 30.9.2020: 
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Nyheder/20.09.30_DKK-COVID-19-retningslinjer-for-hundesport.pdf?fbclid=IwAR2oj1DVY1R0nrfOU6KOU-C3qd65Scfv6SfrK-kyheOp1f-WumPEy_kUSiE

0

SBH IGP DM 2020 aflyses

Kære alle!
Grundet den tilspidsede Corona situation har Bestyrelsen og BHU besluttet at aflyse IGP DM i Slangerup d. 16-18/10 2020.

Det er rigtigt ærgerligt at vi igen må aflyse men det er desværre nødvendigt aht. alles sikkerhed.

De som har meldt til DM bedes sende en mail til dianajuhlr@gmail.com med MP nr. eller konto nr. så får I pengene retur asap.

Håber vi ses i 2021 til en masse godt hundearbejde 

DBH. BHU 

Diana Juhl Overgaard og Nico Pietens 

0

Obs – frist for ansøgning om afholdelse af VM Udtagelser & DM 2021 er snart

Vi vil lige minde jer om, at fristen for ansøgning af afholdelse af VM Udtagelser & DM 2021 er snart, nemlig d. 1 oktober 2020. Skulle I være interesseret hører vi meget gerne fra jer på mail  
DBH. BHU
Diana Juhl Overgaard Mail : Dianajuhlr@gmail. com 
Nico Pietens 
Mail : nicoagility@gmail.com

0

Vigtigt om generalforsamling på søndag

I lyset af regeringens udmelding i dag, bliver det nødvendigt at melde til generalforsamlingen på søndag den 20.9.

Hvis du vil deltage, skal du melde til senest lørdag kl. 16:00. Der er dog kun forplejning til dem, der meldte til inden den oprindelige frist.

Vi beklager, at dette er nødvendigt, men som situationen er nu, er vi nødt til at vide, hvor mange der kommer – og om lokalerne kan rumme de personer, der vil deltage.

Tilmelding til Diana Juhl Overgaard, dianajuhlr@gmail.com

Bedste hilsner

Bestyrelsen

0
Page 1 of 4 1234