Ugen der gik

Ugen der gik – uge 24-25 2013

 • Kommunikation om Træf 2013 – detaljer/info på hjemmesiden
 • DKK informerer om opdrætteres ret til at fravælge hvalpekøbere
 • Bestyrelsen beslutter at åbne Rally på Træffet for alle racer
 • IPO VM udt. i Hjallerup
 • Dialog med bestyrelse og BHU vedr. udtagelsen
 • DKK sender katalogfiler fra Vejen – videresendes til Ingeborg, udstillingsudvalget.
 • DKK sender dommerliste for internationale udstillinger 1. halvår 2014, videresendt til Inge, udstillingsudvalget
 • Reminder – opfordring til SBH om deltagelse i Store Hestedag

Ugen der gik – uge 11 og 12 2013

 • DKK fremsendt datoer for formandsmøder + repræsentantskabsmøder 2014-2015
 • DKK anmoder om hastekommentar til oplæg ifm møde med politikere vedr. HUNDELOVEN
 • Endelig konklusion vedr. intervariantparringer udfærdiget og lagt på hj.siden
 • Referat af generalforsamling godkendt af best. og dirigent
 • DKK fremsendt nyhedsbrev vedr. Hvalpe- og grundinstruktør kursus
 • Udstillingskritikker modtaget fra Ingeborg (Fredericia).
 • Forespurgt DKK om manglende kritikker på Laekenois (Fredericia).
 • Forespurgt FMBB VM ansvarlige om overordnede program. (skulle komme 9. april)
 • Invitation til informationsmøde fra DKK’s hyrdehundeudvalg
 • Invitation til Store Hestedag
 • Henvendelse vedr. køb af malinois (generel information….)
 • DKK godkender tilrettede SBH vedtægter ...
Læs mere →
0

Ugen der gik – uge 9 2013

 • Henv. fra DKK vedr. sponsorat af tilmeldingssystem
 • Dialog med DKK vedr. SBH vedtægtsændringer
 • Tilbud fra DKK – udlån af Walkie Talkies
 • DKK orientering vedr. DM titel Rally/LP – gældende også for ikke-stambogsførte hunde
 • DKK formaliserer uskreven regel; Når specialklubber arrangerer skuer, gælder det klubbens egne racer
 • Generalforsamling 2013. 16 fremmødte + bestyrelsen. Varighed 29 minutter.
 • Div. ifm generalforsamling (kørselsgodtgørelse dirigent, referat, div. til hjemmesiden

NB: Konklusion vedr. intervariantparringer samt info vedr. SBH vedtægter følger særskilt på hjemmesiden i uge 10.

Page 1 of 5 12345