SBH Blad

Annoncer til SBH’s juleudgave af bladet 2016

Nu er det snart tid til at sende dine venner, hvalpekøbere, opdrætter eller andre en kærlig julehilsen. Det kan du gøre ved at indrykke en annonce i SBH’s juleudgave af bladet 2016.

Se priserne her:

A4 format Medlemmer Ikke medlemmer
1/1 side – 1 indrykning 575 kr. 725 kr.
1/2 side – 1 indrykning 300 kr. 400 kr.
1/4 side – 1 indrykning 175 kr. 250 kr.
1/8 side – 1 indrykning 125 kr. 175 kr.
Rubrik (1/16 side)

– 4 indrykninger

200 ...
Læs mere →
0

Nu kommer bladet tilbage

Ved generalforsamlingen blev det besluttet at genoptage udgivelsen af et medlemsblad. Bolette Harder har tilbudt sig som redaktør af bladet, hvilket bestyrelsen er meget glade for.

Det er planen, at bladet skal udkomme tre gange om året:

20. februar – med deadline 1. februar
20. maj – med deadline 1. maj
20. september – med deadline 1. september

Første blad bliver udgivet 20. maj. Det er meget vigtigt, at deadline overholdes – ellers kommer jeres indlæg simpelt hen ikke med i bladet.

Billeder og ...

Læs mere →
0