SBH Blad

Annoncer til SBH’s juleudgave af bladet 2016

Nu er det snart tid til at sende dine venner, hvalpekøbere, opdrætter eller andre en kærlig julehilsen. Det kan du gøre ved at indrykke en annonce i SBH’s juleudgave af bladet 2016.

Se priserne her:

A4 format Medlemmer Ikke medlemmer
1/1 side – 1 indrykning 575 kr. 725 kr.
1/2 side – 1 indrykning 300 kr. 400 kr.
1/4 side – 1 indrykning 175 kr. 250 kr.
1/8 side – 1 indrykning 125 kr. 175 kr.
Rubrik (1/16 side)

– 4 indrykninger

200 kr. 325 kr.

Evt. mindre rabat ved 4 indrykninger.

Send din annonce til Bolette Harder her

0

Vigtigt om billeder i SBH Bladet

Der skal foreligge skriftlig accept fra fotografen hver eneste gang et billede skal gengives i bladet, herunder også tilladelse til evt. beskæring – hvilket bedes medsendt til redaktøren.

Jvf. domsfældelse vedr. ophavsret mod Cavalierklubben ved retten i Næstved.

0

Vigtigt nyt om bladet

Bestyrelsen og redaktøren er blevet enige om at udskyde første nye nummer af bladet til slutningen af juli 2014.

Deadline vil være søndag den 6. juli 2014

Grunden til udsættelsen er, at vi meget gerne vil have resultater, billeder og evt. nogle reportager fra de forskellige aktiviter på Træffet med i første nummer.

0

Nu kommer bladet tilbage

Ved generalforsamlingen blev det besluttet at genoptage udgivelsen af et medlemsblad. Bolette Harder har tilbudt sig som redaktør af bladet, hvilket bestyrelsen er meget glade for.

Det er planen, at bladet skal udkomme tre gange om året:

20. februar – med deadline 1. februar
20. maj – med deadline 1. maj
20. september – med deadline 1. september

Første blad bliver udgivet 20. maj. Det er meget vigtigt, at deadline overholdes – ellers kommer jeres indlæg simpelt hen ikke med i bladet.

Billeder og indlæg skal sendes til Bolette Harder på mail: harder@post.tele.dk

Husk, at billeder skal være i god kvalitet og høj opløsning – en tommelfingerregel er, at det skal fylde mindst 1 mb (1024 kb). Billeder taget fra hjemmesider, Facebook og lignende er ikke i god nok kvalitet til at blive trykt. Så sørg for at gemme dine gode billeder fra kameraet andre steder end på nettet og Facebook.

Vi glæder os til at se det nye blad og vi håber, at medlemmerne har lyst til at sende indlæg fra forskellige begivenheder, konkurrencer eller bare fra hverdagen med en belgisk hyrdehund.

P.b.v.

Pia van Acker

0