Regler for SBH’s hjemmeside – belgiskehyrdehunde.dk

  • Oprettet: marts 3, 2012  af Pia van Acker   -  
  • Kommentarer lukket til Regler for SBH’s hjemmeside – belgiskehyrdehunde.dk

Hjemmesidens navn er:  www.belgiskehyrdehunde.dk Diverse passwords opbevares af webmaster og klubbens formand. Den redaktionelle linie fastlægges af webmaster, som skal tage hensyn til klubbens skrevne og uskrevne regler. Webmaster samarbejder med det bestyrelsesmedlem, der har hjemmesiden som ansvarsområde. Breve eller lignende, som vedrører SBH, sendes til bestyrelsesmedlemmet. Artikler må frit kopieres

Regler for klubbens drift

  • Oprettet: marts 3, 2012  af Pia van Acker   -  
  • Kommentarer lukket til Regler for klubbens drift

1. REGLER SBH’s bestyrelse fastlægger i samarbejde med klubbens kreds- og udvalgsformænd følgende regler for klubbens drift. SBH’s bestyrelse har dog den endelige afgørelse. 2. REGLER FOR KREDSE Oprettelse af kredse Der skal foreligge ansøgning fra mindst 6 hundeførere, der alle er medlemmer af SBH. Der kan meddeles dispensation f.s.v.