Regler – Klubben

Regler for SBH’s hjemmeside – belgiskehyrdehunde.dk

Hjemmesidens navn er:  www.belgiskehyrdehunde.dk

Diverse passwords opbevares af webmaster og klubbens formand.

Den redaktionelle linie fastlægges af webmaster, som skal tage hensyn til klubbens skrevne og uskrevne regler. Webmaster samarbejder med det bestyrelsesmedlem, der har hjemmesiden som ansvarsområde. Breve eller lignende, som vedrører SBH, sendes til bestyrelsesmedlemmet.

Artikler må frit kopieres fra SBH’s hjemmeside med angivelse af forfatter.

Ejere af fotos og lignende, som bliver sendt til hjemmesiden, giver samtidig tilladelse til, at deres fotos el. lignende frit kan kopieres eller downloades og bruges ...

Læs mere →
0

Regler for klubbens drift

1. REGLER

SBH’s bestyrelse fastlægger i samarbejde med klubbens kreds- og udvalgsformænd følgende regler for klubbens drift. SBH’s bestyrelse har dog den endelige afgørelse.

2. REGLER FOR KREDSE

Oprettelse af kredse

Der skal foreligge ansøgning fra mindst 6 hundeførere, der alle er medlemmer af SBH. Der kan meddeles dispensation f.s.v. angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal der oplyses, hvem der er formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.

Efter at SBH’s bestyrelse har modtaget de krævede oplysninger, tages der stilling til ansøgningen.

Ansvarlig

Der skal være valgt en bestyrelse. ...

Læs mere →
0