Retningslinier for VM-udtagelser & DM i SBH

Retningslinier for SBH’s IPO 3 VM hold

Point til årets brugs- og sporhund

Opnået prædikat T G SG F Prøvetrin 70 – 79 80 – 89 90 – 95 96 – 100 Beg. B 3 4 5 7 140 – 159 160 – 179 180 – 191 192 – 200 Beg. AB 4 6 8 11 210 – 239 240 – 269 270

Regler for hundeførermærke

  • Oprettet: marts 3, 2012  af Pia van Acker   -  
  • Kommentarer lukket til Regler for hundeførermærke

Medlemmer af SBH kan med en Belgisk Hyrdehund, når det nødvendige antal point er opnået, og de økonomiske forpligtelser er opfyldt, ansøge om et Hundeførermærke. Det er en betingelse, at pågældende er medlem, når de pointgivende prøver aflægges, samt når det TRÆF afholdes, hvor Hundeførermærket uddeles. Point kan kun opnås

Regler for Årets Brugshund

  • Oprettet: marts 3, 2012  af Pia van Acker   -  
  • Kommentarer lukket til Regler for Årets Brugshund

Titlen ”Årets Brugshund” tilfalder den dansk-ejede Belgiske Hyrdehund, som ved aflæggelse af prøver og konkurrencer inden for et kalenderår opnår flest point. Der tages udgangspunkt i samme pointsystem, der gælder for Hundeførermærker. Der kan optjenes point i prøverne i alle prøvekategorier undtagen sporhundeprøver. Titlen og den medfølgende pokal for ”Årets Brugshund”

Regler for registrering af brugsresultater til Årets Brugshund og hjemmesiden

  • Oprettet: marts 3, 2012  af Pia van Acker   -  
  • Kommentarer lukket til Regler for registrering af brugsresultater til Årets Brugshund og hjemmesiden

Alle brugsresultater skal sendes til Brugshundeudvalget (BHU). Når der indsendes et brugsresultat fra en anden specialklub til BHU, skal der vedlægges dokumentation, enten i form af en kopi af resultathæfte eller resultatliste. Denne regel træder i kraft fra den 20.07.2008