Regler – Brugshunde

Point til årets brugs- og sporhund

Opnået prædikat
T G SG F
Prøvetrin
70 – 79 80 – 89 90 – 95 96 – 100
Beg. B 3 4 5 7
140 – 159 160 – 179 180 – 191 192 – 200
Beg. AB 4 6 8 11
210 – 239 240 – 269 270 – 285 286 – 300
Beg. ABC 6 9 12 15
140 – 159 160 – 179 180 – 191 192 – 200
SL 1 12 14 16 20
SL 2 16 18 20 22
SL 3 20 22 24 28
210 – 239 240 – 269 270 – 285 286 – 300
Læs mere →
0

Regler for hundeførermærke

Medlemmer af SBH kan med en Belgisk Hyrdehund, når det nødvendige antal point er opnået, og de økonomiske forpligtelser er opfyldt, ansøge om et Hundeførermærke.

Det er en betingelse, at pågældende er medlem, når de pointgivende prøver aflægges, samt når det TRÆF afholdes, hvor Hundeførermærket uddeles.

Point kan kun opnås med hunde, der bevisligt er fremfrt af ansøgeren ved arrangemen­ter godkendt af SBH.  Hvis en hundefører fremfører flere hunde til en prøve, får hunde­føreren godkendt de point, hver hund opnår.

Der gives point ...

Læs mere →
0

Regler for Årets Brugshund

Titlen ”Årets Brugshund” tilfalder den dansk-ejede Belgiske Hyrdehund, som ved aflæggelse af prøver og konkurrencer inden for et kalenderår opnår flest point. Der tages udgangspunkt i samme pointsystem, der gælder for Hundeførermærker. Der kan optjenes point i prøverne i alle prøvekategorier undtagen sporhundeprøver.

Titlen og den medfølgende pokal for ”Årets Brugshund” uddeles ved SBH’s årlige Træf.  De pointgivende prøver og konkurrenceresultater skal være erhvervet i det kalenderår, som ligger forud Træffet.

Det er en betingelse, at hundens ejer er medlem af SBH, ...

Læs mere →
0