Regler – Agility

Udtagelsesregler til FMBB Agility VM 2019

For at ansøge:
1. Ansøgerne skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under deltagelsen i VM.
2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.
3. Det er ekvipagen der samler point, hunden kan således godt opnå point med flere førere, hver enkelt ekvipage skal dog have søgt om deltagelse på landsholdet (se punkt 4). Den fører der er tilmeldt stævnet med hunden er også den, som skal løbe med den.
4. Der skal ansøges skriftligt til formanden for SBH’s Agilityudvalg om deltagelse på landsholdet (på det udarbejdede skema). Der optjenes point fra den dato ansøgningen er modtaget i udvalget.
5. Kun ansøgere, der uden forbehold kan og vil indgå som en del af landsholdet, såvel på som udenfor banen, vil kunne komme i betragtning.
6. Tæver kan tidligst deltage til VM 16 uger efter de har født.
7. Hvis der er klaget over hund eller fører til DKK og klagen har fået medhold kan man ikke komme i betragtning til landsholdet før en eventuel straf er afviklet.
Udtagelse:
8. Udvælgelse til landsholdet vil blive foretaget ud fra de point, der er optjent ved de stævner/konkurrencer, der af agilityudvalget er udpeget som udtagelsesstævner/konkurrencer og som fremgår af SBH’s hjemmeside.
9. Blandt ansøgere gives point pr. løb efter følgende system:

Grundpoint:
– Fejlfrit løb = 100 point
– Løb med 5 banefejl = 75 point
– Løb med 10 banefejl = 50 point
– Løb med 15 banefejl = 25 point

Tidspoint:
– 1 tidspoint = 0,1 sek
– Vindertid = Tiden for den hurtigste ekvipage med maks 5 fejl. Hvis ingen fejlfrie eller med 5 fejl beregnes til hurtigste ekvipage med færrest banefejl.
Eks.
1,00 sek langsommere end vindertid = – 10 point
1,32 sek hurtigere end vindertid = + 13,2 point

Hund Fejl Tid Grundpoint Tidspoint Sum Kommentar
Aka 0 32,50 100 -35 65 Bedste fejlfrie ekvipage, 3,5 sek langsommere end vindertid.
Pluto 0 34,60 100 -56 44 Fejlfri og 5,6 sek langsommere end vindertid
Fenris 5 29,00 75 0 75 Hurtigste tid med maks 5  fejl = VINDERtid
Snoopy 5 39,50 75 -105 -30 5 fejl og 10,5 sek langsommere end vindertid
Hugo 10 28,6 50 4,0 54,0 10 fejl med 0,4 hurtigere end vindertid
Lady 15 29,47 25 -4,7 20,3 Næst hurtigste tid, men 15 fejl
Idefix Disk   0     Disk giver ikke point

Løb med mere end 15 banefejl får ingen point. Disk får ingen point.

Ved pointlighed
– Ved pointlighed vil den ekvipage med flest point fra Agilityklasser vægte mest.
– Ved forsat pointlighed vil flest gennemførte løb uden disk vægte mest
– Ved forsat pointlighed vil den ekvipage med færrest banefejl (gennemsnit) vægte mest
– Ved forsat pointlighed vil Agility-udvalget foretage udvælgelse.

10. Fravalg af en eller flere ekvipager blandt de 8 hunde på listen kan kun ske i ganske særlige tilfælde, fx hvis hund eller fører bliver skadet eller syg. Et fravalg kræver i alle tilfælde en saglig, skriftlig begrundelse fra udvalget.
11. Reserven er den næste som ikke er blandt de 8 udtagne
12. Er der ikke nok hunde som har opnået point og der kan deltage, vælges de resterende hunde ud efter bedst placerede kandidater til VM deltagelse i konkurrencen om Årets AG belgier,
13. Udtages en hund med flere førere kan den kun deltage med en fører. Der kan kun opnås udtagelse med én hund. Opnår man at være blandt de otte med point nok til udtagelse med to eller flere hunde, må man vælge den hund, man ønsker at deltage med.
14. Udtagelsen sker i god tid før tilmeldingsfristen til VM og foretages af agilityudvalget. Udvalgets formand meddeler skriftligt alle ansøgere om udtagelsen senest 2 mdr. før VM starter.
VM deltagere :
15. Deltagerne forpligter sig til at deltage i hele VM, når de har accepteret udtagelsen. VM varer i henhold til de datoer annonceret på https://fmbb.net/index.ph (2019 – Czech Republic: 08.05.2019 – 12.05.2019) og det vil i reglen være fra og med indmarch til og med udmarch inklusiv præmieoverrækkelse. Også selvom du eller dit hold ikke skal have præmie. Frameldes der efterfølgende, vil deltageren blive opkrævet et beløb svarende til tilmeldingsgebyret, såfremt der ikke er tale om skader eller sygdom hos hund eller fører.
16. Deltagerne skal i god tid sørge for at hunden er forsikret og vaccineret, således at den kan rejse til det land, hvor VM finder sted.
17. Deltagerne må på nær deltagergebyret selv afholde udgifter, der er forbundet med deltagelse. Dvs rejseudgifter inklusiv ophold og forplejning samt eventuel udgift til holdtøj (ca 1.000 kr).
18. Deltagerne til VM forpligter sig til at træne med hunden, så hele ekvipagen er i form op til VM stævnet.
Agilityudvalget marts 2018

0

Tilføjelse til Udtagelsesregler til FMBB Agility VM 2018

Agilityudvalget har besluttet at tilføje følgende til reglerne for kvalifikation til VM 2018, for at sikre at der ikke opstår tvivl om udtagelseskriterierne.

9c Såfremt der ikke er nok ekvipager med point til holdet, vælges den højst placerede ekvipage på den individuelle liste, som ikke allerede er placeret, til at deltage på holdet. 

Se reglerne her

Agilityudvalget, 12.11.2017

0

Regler for udtagelse til Agility VM 2018 for Belgiske hyrdehunde

For at ansøge :
1. Ansøgerne skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under deltagelsen i VM.
2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.
3. Det er ekvipagen der samler point, hunden kan således godt opnå point med flere førere, hver enkelt ekvipage skal dog have søgt om deltagelse på landsholdet (se punkt 4). Den fører der er tilmeldt stævnet med hunden er også den, som skal løbe med den.
4. Der skal ansøges skriftligt til formanden for SBH’s Agilityudvalg om deltagelse på landsholdet (på det udarbejdede skema). Der optjenes point fra den dato ansøgningen er modtaget i udvalget.
5. Kun ansøgere, der uden forbehold kan og vil indgå som en del af landsholdet, såvel på som udenfor banen, vil kunne komme i betragtning.
6. Tæver kan tidligst deltage til VM 16 uger efter de har født.
7. Hvis der er klaget over hund eller fører til DKK og klagen har fået medhold kan man ikke komme i betragtning til landsholdet før en eventuel straf er afviklet.

Udtagelse :
8. Udvælgelse til landsholdet vil blive foretaget ud fra de point, der er optjent ved de stævner/konkurrencer, der af agilityudvalget er udpeget som udtagelsesstævner/konkurrencer og som fremgår af SBH’s hjemmeside.
9. Der gives point blandt ansøgerne:
A. De 4 hunde med flest point udtages til hold : Der gives kun point til fejlfri hunde – 20 point til nr 1 – 18 point til nr. 2 – 16 point til nr. 3 osv. i agilityklasserne og 10 point til nr. 1 – 9 point til nr. 2 – 8 point til nr. 3 osv i springklasserne.
B. De 4 hunde som skal løbe individuelt samler point på følgende måde: tiderne korrigeres
således at 0,00 fejl ingen strafsek, 1 fejl giver 2 strafsek. 2 fejl giver 5 strafsek. 3 fejl giver 10 strafsek forudsat mindre end eller lig banetid. Hunden med hurtigste korrigeret tid får 10 point, næsthurtigste 9 point osv. En fejlfri hund med hurtigste tid får 5 bonus point.
C. Såfremt der ikke er nok ekvipager med point til holdet, vælges den højst placerede ekvipage på den individuelle liste, som ikke allerede er placeret, til at deltage på holdet. 
10. Fravalg af en eller flere blandt de 4 hunde på hver af de to lister kan kun ske i ganske særlige tilfælde, fx hvis hund eller fører bliver skadet eller syg. Et fravalg kræver i alle tilfælde en saglig, skriftlig begrundelse fra udvalget. Såfremt der opstår point lighed foretrækkes den hund med flest point i agility.
11. Reserven er den næste som ikke er blandt de 8 udtagne(liste A eller B), dvs. 2 reserver
12. Er der ikke nok hunde som har opnået point og der kan deltage, vælges de resterende hunde ud efter bedst placerede kandidater til VM deltagelse i konkurrencen om Årets AG belgier,
13. Udtages en hund med flere førere kan den kun deltage med en fører. Der kan kun opnås udtagelse med én hund. Opnår man at være blandt de otte med point nok til udtagelse med to eller flere hunde, må man vælge den hund, man ønsker at deltage med.
14. Udtagelsen sker i god tid før tilmeldingsfristen til VM og foretages af agilityudvalget. Udvalgets formand meddeler skriftligt alle ansøgere om udtagelsen senest 2 mdr. før VM starter.

VM deltagere :
15. Deltagerne forpligter sig til at deltage i hele VM, når de har accepteret udtagelsen. VM varer i henhold til de datoer annonceret på https://fmbb.net/index.ph og det vil i reglen være fra og med indmarch til og med udmarch inklusiv præmieoverrækkelse. Også selvom du eller dit hold ikke skal have præmie. Frameldes der efterfølgende, vil deltageren blive opkrævet et beløb svarende til tilmeldingsgebyret, såfremt der ikke er tale om skader eller sygdom hos hund eller fører.
16. Deltagerne skal i god tid sørge for at hunden er forsikret og vaccineret, således at den kan rejse til det land, hvor VM finder sted.
17. Deltagerne må pånær deltagergebyret selv afholde udgifter, der er forbundet med deltagelse. Dvs rejseudgifter inklusiv ophold og forplejning samt holdtøj (ca 1.000 kr).
18. Deltagerne til VM forpligter sig til at træne med hunden, så hele ekvipagen er i form op til VM stævnet.

Agilityudvalget april 2017

1

Stævner, der tæller til Årets Agilityhund 2017

Vestegnens hundeskole 22. – 23. april
Hvalsø Hundevenner 13. – 14. maj
DKK Kreds 6, Viby 25. – 27. maj
Ribe Hundevenner 3. – 5. juni
DKK Kreds 8, Bornholm 24.-25. juni
SBH træf Ribe 1. juli
Vestegnens Hundeskole 5. – 6. august
DCH Højme 19. – 20. august
Kvistgaard Agility 16. – 17. september
0

Konkurrencer med VM udtagelse til FMBB Agility VM 2018

Dato Type Arrangør Sted Løb der tæller
1. juli 2017 Træf SBH og AG-udvalget Ribe 2 åbne klasser
5./6. August 2017 Stævne Vestegnens Hundeskole Albertslund 2 åbne klasser
26. el 27. august 2017 Udtagelseskonkurrence AG-udvalget Sorø 2 AG og 2 SP 
28. januar 2018 Udtagelseskonkurrence AG-udvalget Herringløse (Indendørs) 2 AG og 1 SP
25. februar 2018 Udtagelseskonkurrence AG-udvalget Herringløse (Indendørs) 2 AG og 1 SP

Hvis du har lyst til at deltage og prøve at kvalificere dig til VM 2018 og bor vest for Storebælt, så kontakt udvalget, så prøver vi at finde en løsning på transportudgifterne.

0

Regler for Årets Agilityhund

Kennel Jomsborg har udsat en pokal til Årets Agilityhund i SBH. Pokalen er en vandrepokal. Den kan ikke vindes til ejendom.

Pokalen uddeles hvert år på træffet til den Belgiske Hyrdehund, der i det forgangne år har opnået flest point i henhold til nedenstående skala. Vinderen findes på baggrund af resultater opnået i perioden 1. januar – 31. december i de udvalgte stævner.

Det er en betingelse for at få point, at hunden er stambogsført i DKK og at føreren er medlem af SBH. Føreren skal være medlem af SBH såvel på tidspunktet for opnåelse af pointene som ved det træf, hvor pokalen uddeles. Titlen som Årets Agility Hund følger fra 1.1. 2013 hunden og ikke ekvipagen.

Der gives som hidtil point til de 10 bedst placerede Belgiere i klassen. Nr. et får 10 point, nr. to 9 point, nr. 3 otte point o.s.v. Ved SBH’s træf gives dobbelt point.

Der gives udelukkende point for fejlfri løb.

Klasse
AG1 / SP1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
AG2 / SP2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
AG3 / SP3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
AGÅ / SPÅ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Se her, hvilke stævner, der kan optjenes points ved – kommer snart

0