Referater – Generalforsamling

Referat af generalforsamling 2012

Referat af SBH’s Generalforsamling den 4. marts 2012

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab forlægges til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af udvalgsformænd
 13. Eventuelt

SBH’s formand Karina Annesen bød velkommen.

Ad 1.         SBH’s bestyrelse foreslog Kresten Henriksen, DKK som dirigent. Kresten Henriksen valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2.         Finn Bertelsen valgt.

Ad 3.         Ulla ...

Læs mere →
0