Referat af generalforsamling 2016 samt efterskrift

Referat af SBH Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013 – referat

Hermed referat fra Generalforsamling 2013 samt en oversigt over vedtægtsændringer foretaget i årene 2011, 2012 og 2013. Det var en meget kort generalforsamling – ca. 29 minutter varede det. Læs referatet Læs vedtægtsændringer 2011-2013 Regnskab 2012 og Budget 2013

Referat af generalforsamling 2012

  • Oprettet: marts 9, 2012  af Pia van Acker   -  
  • Kommentarer lukket til Referat af generalforsamling 2012

Referat af SBH’s Generalforsamling den 4. marts 2012   Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Valg af 2 stemmetællere Godkendelse af bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab forlægges til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) Budgetbehandling og fremtidig virksomhed Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Offentliggørelse af