Referater – Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde 4. april 2012

Dagsorden:

  1. Bestyrelsens konstituering (herunder udvalg)
  2. Bestyrelsens arbejds- og kommunikationsform (herunder opgavelisten)
  3. Ugen der gik (forslag KA)
  4. Nyhedsbreve og ÅRSHÆFTE 2012
  5. INFO-materialer (Røde bog, Folder, Hj.side, Beskr til DKK)
  6. Hvalpepakker !!
  7. DKK møde (herunder opsamling fra mødet efter GF)
  8. Beskrivelser for udvalg
  9. TRÆF 2012
  10. Evt.

Deltagere: Karina, Poul-Erik, Morten, Pia og Finn (ref.)

Ad 1: Bestyrelsens konstitueret med:

Formand: Karina
Næstformand: Morten
Kasserer: Poul-Erik
Medlem: Pia
Sekretær: Finn

 Ansvar for udvalg fik følgende fordeling:

Pia: AG + LP-udvalg
Poul-Erik: Udstilling
Karina: BHU
Morten: Brugsprøvedommerkontakt
Finn: Avl og sundhed

Ad 2: Bestyrelsens kommunikation vil udover direkte bestyrelsesmøder fremover ...

Læs mere →
0