Referater – Avl og sundhed

Invitation til opdrættermøde og medlemsmøde

Reserver datoen den 7. september 2014 allerede nu.

SBH holder opdrættermøde og derefter åbent medlemsmøde, hvor Birgitte Schjøth, dyrlæge med speciale inden for reproduktion vil holde foredrag om bl.a. intervariant parringer.

Sted og tidspunkt er endnu ikke fastlagt, men vi regner med at mødet bliver afholdt på Fyn.

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen

0

Procedure om intervariantparringer

På mødet efter generalforsamlingen i 2012, var der bred enighed om, at SBH ikke skulle frigive intervariantparringer i Danmark, men behandle enkeltsager med grundlag i eksisterende regler. På denne baggrund gik bestyrelsen til DKK i forbindelse med ændring af avlsrestriktionerne vedrørende Belgiske hyrdehunde og klubbens ønske er skrevet ind i avlsrestriktionerne.

Efter lang tids skriverier frem og tilbage, er  det endelig lykkedes at slå en knude på spørgsmålet om proceduren ved intervariantparringer. Kort fortalt er det sådan, at hvis man ønsker at parre to forskellige varianter, skal man sende en ansøgning om dispensation til DKK, som tager kontakt til henholdsvis SBH, racens moderland og FCI, så beslutninger tages i samarbejde med disse.

Læs hele proceduren og regelgrundlaget her.

1

Nye avlsrestriktioner for Belgiske hyrdehunde pr. 31.10.2012

Nu har bestyrelsen forhandlet færdig med DKK og de nye avlsrestriktioner ser sådan ud:

Gruppe : 01
Racens hjemland :
Specialklub : Specialklubben For Belgiske Hyrdehu

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner

Avlsrestriktioner:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der er parringsforbud mellem hårlagsvarianterne for Belgiske Hyrdehunde**. Hvalpe stambogsføres som den variant deres farve og hårlagsvariant angiver, såfremt forældredyrene er stambogsført ens. Racen kan ændres til en anden hårlagsvariant efter udstilling fra juniorklassen.
**Der findes situationer hvor det kan være hensigtsmæssigt at krydse hårlagsvarianterne. Det er derfor muligt at søge om dispensation hos DKK.

Der henvises endvidere til DKKs stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger:

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK.
2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK

Gældende fra 31. oktober 2012

Link til DKK’s side med avlsrestriktioner

0

Mere i sagen vedr. intervariantparringer

SKK (Svensk Kennelklub) har udsendt skrivelse, at de tillader intervariantparringer fra Jan. 2013.

VdH (Tysk Kennelklub) har allerede tilladt det fra 2012.

FMBB holder stædigt fast i, at man stadig skal ansøge ”country of origin” – og have tilladelse inden man kan fortsætte. De henviser til nugældende cirkulærer fra FCI – OG har meddelt, at de har i sinde at agere, såfremt de konstaterer, at der foretages intervariantparringer på (i deres mening) illegal vis.

VdH har undladt at svare.

Jeg har konfronteret FCI – som meddeler, de har haft temaet på agendaen, MEN der kommer ikke nogen officiel stillingtagen før til oktober – hvor referatet skal godkendes…

Både svaret fra FMBB og FCI er videresendt til hhv.  SKK og VdH – således de kan genoverveje de skrivelser, de allerede har sendt ud. Fra SBH’s side følger vi sagens udvikling tæt – og håber at få bragt klarhed over tingene snarest…

Bestyrelsen

0

Intervariantparringer – rettet

Karina Annesen har holdt telefonmøde med Geert Bouckaert, FMBB

Detaljer fra FMBB-telefonmødet mellem Karina og Geert bekræftet af Geert Bouckaert:

Intervariantparringer:

Der er sket en fejl i kommunikationen og informationen omkring frit valg og beslutning mht intervariantparringer!! Dette forventes nu rettet officielt. For at undgå fortolkninger bringes teksten ordret:

“In the first place, the ‘VDH’ (Verein für das Deutsche Hundewesen) has send a letter to Frau Kwasniewski on 24.11.2011 concerning the cross breeding. This letter became public and is the cause of all these misunderstandings.

The correct information is taken in the FCI circular 02 – FCI Circulaire 4-2012. You should check point nr. 2.

We, as Belgian Breed Club (K.U.C.B.H.) has sent a letter to the Belgian Kennel Club (K.M.S.H.) that is owner of the standard. In this letter we asked to inform the FCI and all kennels clubs worldwide to make an extra circular in order to make sure that the correct guidelines are followed concerning cross breeding. If necessary, the FMBB will publish the guidelines on their website in consultation with the Belgian Breed Club. So, the FCI did not make the mistake, it is the VDH that wrongly let their letter go public”.

Altså afventer vi yderligere information…

6

Nyt om epilepsi og genetik hos Belgisk hyrdehund

Så er Christina Gulløvs (og andres) artikel om epilepsi og genetik hos den belgiske hyrdehund blevet offentliggjort.

Læs den originale artikel her: PLoS ONE: Identification of a Novel Idiopathic Epilepsy Locus in Belgian Shepherd Dogs

Der findes et lidt lettere læseligt referat her: New Epilepsy Gene Located in Dogs

SBH ønsker Christina tillykke med offentliggørelsen. Nu håber vi, at der bliver udviklet en gentest i en overskuelig fremtid.

0

Referat af DKK ekstraordinært og udvidet formandsmøde søndag den 2. oktober 2011

DKK påtænker markant kursændring for opdræt!

De, som har fulgt med i ”Hunden” er nok bekendt med at DKK har det problem at registreringstallene er så katastrofalt nedadgående og andelen af ikke stambogsførte hunde er så kraftigt opadgående, at DKK statistisk vil stambogsføre ”0” hunde om 25 år. DKK ønsker i dialog med specialklubberne at finde frem til løsninger for dette problem.

DKK har bl.a. sammenlignet tilstanden med de andre Nordiske lande og erfaret at Sveriges kennelklub f.eks. ikke har nogen nedadgående andel i antallet af hunde, men er status qvo. Det samme gælder Norge og Finland. De andre Nordiske lande har ikke de samme krav til opdrættere og DKK mister hele tiden medlemmer, der opdrætter udenom DKK og laver hvalpe uden stambog. Det er for besværligt at få avlsgodkendt sin hund i DKK og meget dyrt. Det er især de små selskabsracer, der hastigt bliver færre registreret af i DKK, men også f.eks. schæfere begynder at få større andel uden stambog.

Forsikringsselskabet Agria er kommet til med deres statistikker og de kan oplyse at hundene i Sverige ikke er mere syge end de danske. Eksteriørdommere oplyser at de Svenske hunde heller ikke ”grimmere” på udstilling end andre landes. Desuden bliver genpuljerne mindre og mindre i DKK, pga det færre antal hunde i specialklubberne.

Så samlet set slutter DKK, at hvis de ændrer på avlskrav og restriktioner, (som specialklubberne i øvrigt selv har fået indført med tiden) så vil der blive opdrættet mange flere hunde under DKK ́s vinger og det er trods alt bedre at have nogen kontrol end ingen kontrol med racehunde i Danmark.

Så derfor ønsker DKK at indføre ny politik indenfor opdræt, der mere vil gå ud på at vejlede, i stedet for at være politi og at regler og krav i stedet bliver til retningslinjer. Der er lagt op til at vi skal indføre systemer, der meget vil komme til at ligne den Svenske Kennel klubs registreringssystem. Hvis det bliver vedtaget på DKK ́s repræsentantskabsmøde i januar 2012, så skal alle klubber under DKK genforhandle retningslinjer/anbefalinger for opdræt. For udsatte hunderacer kan der forsat opretholdes særlige sundhedskrav eller mentale krav.

I Januar 2012 forventes rammerne omkring et nyt registreringssystem at blive godkendt. Herefter vil specialklubberne hver især så skulle forhandle nye retningslinjer/vejledninger for opdræt. DKK forventer nye retningslinjer på plads i løbet af 2012.

Der er indkaldt til 3 landsdelsmøder, hvor opdrættere/medlemmer vil blive orienteret om DKK’s ønskede kursændring og opdrættere m.fl. vil få mulighed for at komme med forslag og input, som vil komme med i overvejelserne for nye regler. Indkaldelse til møder ligger på DKK’s hjemmeside. Datoer er: Ålborg d.18/10, Fredericia d.25/10 og Solrød d.1/11.

På Avls- og Sundhedsudvalgets vegne

Margit Jensen

page1image24112
0