Referater

Invitation til opdrættermøde og medlemsmøde

Reserver datoen den 7. september 2014 allerede nu.

SBH holder opdrættermøde og derefter åbent medlemsmøde, hvor Birgitte Schjøth, dyrlæge med speciale inden for reproduktion vil holde foredrag om bl.a. intervariant parringer.

Sted og tidspunkt er endnu ikke fastlagt, men vi regner med at mødet bliver afholdt på Fyn.

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen

0

Generalforsamling 2013 – referat

Hermed referat fra Generalforsamling 2013 samt en oversigt over vedtægtsændringer foretaget i årene 2011, 2012 og 2013.

Det var en meget kort generalforsamling – ca. 29 minutter varede det.

Læs referatet

Læs vedtægtsændringer 2011-2013

Regnskab 2012 og Budget 2013

0

Procedure om intervariantparringer

På mødet efter generalforsamlingen i 2012, var der bred enighed om, at SBH ikke skulle frigive intervariantparringer i Danmark, men behandle enkeltsager med grundlag i eksisterende regler. På denne baggrund gik bestyrelsen til DKK i forbindelse med ændring af avlsrestriktionerne vedrørende Belgiske hyrdehunde og klubbens ønske er skrevet ind i avlsrestriktionerne.

Efter lang tids skriverier frem og tilbage, er  det endelig lykkedes at slå en knude på spørgsmålet om proceduren ved intervariantparringer. Kort fortalt er det sådan, at hvis man ønsker at parre to forskellige varianter, skal man sende en ansøgning om dispensation til DKK, som tager kontakt til henholdsvis SBH, racens moderland og FCI, så beslutninger tages i samarbejde med disse.

Læs hele proceduren og regelgrundlaget her.

1

Nye avlsrestriktioner for Belgiske hyrdehunde pr. 31.10.2012

Nu har bestyrelsen forhandlet færdig med DKK og de nye avlsrestriktioner ser sådan ud:

Gruppe : 01
Racens hjemland :
Specialklub : Specialklubben For Belgiske Hyrdehu

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder
AD foto : 12 måneder
OCD foto : 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner

Avlsrestriktioner:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der er parringsforbud mellem hårlagsvarianterne for Belgiske Hyrdehunde**. Hvalpe stambogsføres som den variant deres farve og hårlagsvariant angiver, såfremt forældredyrene er stambogsført ens. Racen kan ændres til en anden hårlagsvariant efter udstilling fra juniorklassen.
**Der findes situationer hvor det kan være hensigtsmæssigt at krydse hårlagsvarianterne. Det er derfor muligt at søge om dispensation hos DKK.

Der henvises endvidere til DKKs stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger:

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK.
2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK

Gældende fra 31. oktober 2012

Link til DKK’s side med avlsrestriktioner

0

Mere i sagen vedr. intervariantparringer

SKK (Svensk Kennelklub) har udsendt skrivelse, at de tillader intervariantparringer fra Jan. 2013.

VdH (Tysk Kennelklub) har allerede tilladt det fra 2012.

FMBB holder stædigt fast i, at man stadig skal ansøge ”country of origin” – og have tilladelse inden man kan fortsætte. De henviser til nugældende cirkulærer fra FCI – OG har meddelt, at de har i sinde at agere, såfremt de konstaterer, at der foretages intervariantparringer på (i deres mening) illegal vis.

VdH har undladt at svare.

Jeg har konfronteret FCI – som meddeler, de har haft temaet på agendaen, MEN der kommer ikke nogen officiel stillingtagen før til oktober – hvor referatet skal godkendes…

Både svaret fra FMBB og FCI er videresendt til hhv.  SKK og VdH – således de kan genoverveje de skrivelser, de allerede har sendt ud. Fra SBH’s side følger vi sagens udvikling tæt – og håber at få bragt klarhed over tingene snarest…

Bestyrelsen

0

Referat af bestyrelsesmøde 4. april 2012

Dagsorden:

  1. Bestyrelsens konstituering (herunder udvalg)
  2. Bestyrelsens arbejds- og kommunikationsform (herunder opgavelisten)
  3. Ugen der gik (forslag KA)
  4. Nyhedsbreve og ÅRSHÆFTE 2012
  5. INFO-materialer (Røde bog, Folder, Hj.side, Beskr til DKK)
  6. Hvalpepakker !!
  7. DKK møde (herunder opsamling fra mødet efter GF)
  8. Beskrivelser for udvalg
  9. TRÆF 2012
  10. Evt.

Deltagere: Karina, Poul-Erik, Morten, Pia og Finn (ref.)

Ad 1: Bestyrelsens konstitueret med:

Formand: Karina
Næstformand: Morten
Kasserer: Poul-Erik
Medlem: Pia
Sekretær: Finn

 Ansvar for udvalg fik følgende fordeling:

Pia: AG + LP-udvalg
Poul-Erik: Udstilling
Karina: BHU
Morten: Brugsprøvedommerkontakt
Finn: Avl og sundhed

Ad 2: Bestyrelsens kommunikation vil udover direkte bestyrelsesmøder fremover ske på mail og med jævne mellemrum telefonmøder.

Ad 3: Karina foreslog en kort orientering om “Ugen der gik” på hjemmesiden. Hvilke henvendelser har bestyrelsen fået, hvad er der sket, som ikke lige refereres andre steder. Således har medlemmerne mulighed for at følge lidt med. Starter i maj.

Ad 4: Pia er i gang med at forberede kommende nyhedsbrev. De skal helst udsendes pr. mail – kun i særlige tilfælde pr. post. Tryk hver gang bliver for dyrt. Pia arbejder på at alle medlemmer registreres til nyhedsbrevet. Det skal sikres, at dette års ÅRSHÆFTE bliver forberedt i god tid – på baggrund af input fra bestyrelse og alle udvalg. (På opgavelisten – start juni måned).

Ad 5: Den røde bog er ved at være udgået og er samtidig forældet. Spørgsmålet er, om der skal afsættes ressourcer til en opdatering. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. SBH folderen er blevet tilrettet – originalen er hos Pia. Sendes til DKK, de sender den ud med stambøgerne. Beskrivelser div. steder samskrives, så den samme info fremgår af div. infomaterialer.

Ad 6: Der blev diskuteret, hvad kommende hvalpepakker skal bestå af. Medlemmerne spørges i kommende nyhedsbrev om at komme med forslag. Der var enighed om, at hvalpepakken skulle målrettes SBH, mens mere generelle ting var opdrætterens ansvar.

Ad 7: Der er endnu ikke aftalt møde med DKK om avlsreglerne. Karina har kontaktet DKK, Helle Friis tager kontakt med os ang. mødedato. Til mødet deltager Pia og Finn.

Ad 8: Gitte har lavet udkast (eksempel på) beskrivelse af et udvalgs kommissorium. Færdigbehandles i bestyrelsen  – og den bestyrelsesansvarlige sørger for, at hvert udvalg laver en opdateret beskrivelse.

Ad 9: Kreds 8 har meddelt, at det går planmæssigt med arrangementet af Træf 2012.

 Finn Bertelsen (ref.)

0

Intervariantparringer – rettet

Karina Annesen har holdt telefonmøde med Geert Bouckaert, FMBB

Detaljer fra FMBB-telefonmødet mellem Karina og Geert bekræftet af Geert Bouckaert:

Intervariantparringer:

Der er sket en fejl i kommunikationen og informationen omkring frit valg og beslutning mht intervariantparringer!! Dette forventes nu rettet officielt. For at undgå fortolkninger bringes teksten ordret:

“In the first place, the ‘VDH’ (Verein für das Deutsche Hundewesen) has send a letter to Frau Kwasniewski on 24.11.2011 concerning the cross breeding. This letter became public and is the cause of all these misunderstandings.

The correct information is taken in the FCI circular 02 – FCI Circulaire 4-2012. You should check point nr. 2.

We, as Belgian Breed Club (K.U.C.B.H.) has sent a letter to the Belgian Kennel Club (K.M.S.H.) that is owner of the standard. In this letter we asked to inform the FCI and all kennels clubs worldwide to make an extra circular in order to make sure that the correct guidelines are followed concerning cross breeding. If necessary, the FMBB will publish the guidelines on their website in consultation with the Belgian Breed Club. So, the FCI did not make the mistake, it is the VDH that wrongly let their letter go public”.

Altså afventer vi yderligere information…

6
Page 1 of 2 12