Mentalbeskrivelse

Kreds 3 arrangerer Mentalbeskrivelse

Kreds 3 Måløv afholder mentalbeskrivelse i Odsherred på Sjælland, Trundholmsvejen 6, 4573 Højby lørdag den 28. april 2018.

Belgiske hyrdehunde har førsteret til beskrivelsen, men den vil bliver fyldt op med andre racer, hvis der ikke er nok belgiere.

Du tilmelder dig via hundeweb – klik her

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er velafbalanceret og velfungerende.

http://www.dkk.dk/Mentalbeskrivelse

Dette er et link til DKK, hvor I kan se og læse om hvordan en beskrivelse foregår. I bliver delt i to grupper, en formiddag og en eftermiddag. I skal følge jeres gruppe hele formiddagen eller eftermiddagen, da det er en del af beskrivelsen.

Pris pr. hund er 600 kr.

0

SBH Kreds 3 arrangerer mentalbeskrivelse i Måløv

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og velfungerende.

Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Og mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr.

Formålet med mentalbeskrivelse er

  • at give specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofiler
  • at give opdrætterne et avlsredskab
  • at give hundeejerne kendskab til deres hundes mentale egenskaber

I DKK’s mentalbeskrivelse anvender man testmodeller, der i så høj grad som mulig adskiller hundens medfødte adfærd fra det tillærte og trænede. Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr. gamle. Alle test resultater registreres, men kun resultater fra hunde i alderen 10 til 24 mdr. indgår i beregninger af diverse statistikker for den pågældende race.

Alle hunde kan blive mentalbeskevet, såfremt der er udarbejdet en ønskeprofil for racen – d.v.s. en profil der viser en hund med den for racen helt ideelle mentalitet.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen, vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Beskrivelsen kommer til at foregå på SBH Kreds 3’s træningsbane den 3. oktober 2015.

Adresse: Engagergård, Måløv Byvej 276, 2760 Måløv

Tilmeldingen skal sendes til Mai-Britt Lindevang, Mailindevang@webspeed.dk

Max 10 hunde. Belgiske hyrdehunde har fortrinsret.

 

0

SBH Kreds 3 afholder mentalbeskrivelse

Den 12. april 2014 arrangerer Kreds 3 mentalbeskrivelse. Beskrivelsen er åben for alle racer, så hvis du er interesseret, skal du melde til hurtigt.

Sted:                             Trundholmsvejen 6, 4573 Højby

Pris og betaling:         Afhænger af antal deltagere max. 550,00 kr/hund. Konto 5026-2537348. Der kommer en mail med endelig beløb når   tilmeldingen slutter.

Sidste tilmelding:       01.04.2014

Tilmelding til:             mailindevang@webspeed.dk – udfyld tilmeldingsblanket her

Beskrivere:                  Helle Mulvad. Eva Labuhn, Poul Gøtke og Anne Mette Stoor

Formalia:                     Ejeren skal på dagen skrive under på, at hunden er forsikret og vaccineret.

Spørgsmål:                  Kan stilles til Mai-Britt Lindevang, mailindevang@webspeed.dk

Mentalbeskrivelsen er DKK’s afløser for den gamle karaktertest. Forskellen på de to er, at man med en mentalbeskrivelse forsøger at teste hele kuld og udover at føreren får en beskrivelse af sin egen hund, vil man på sigt kunne bruge den i avlen. Dvs. at der i højere grad vil kunne udvælges hunde med de for racen ønskede mentale egenskaber til avl, i stedet for hunde, der mere eller mindre tilfældigt er havnet i det rette miljø.

Mentalbeskrivelsen henvender sig til racehunde fra 10 mdr’s alderen hvis raceprofil er udarbejdet af specialklubben. Alle DKK-stamførte hunde uanset alder kan deltage, dog er det kun hunde i alderen 10 – 24 mdr, der vil indgå i raceprofilstatistikken.

Testen er opbygget af en række forskellige og standardiserede modeller, hvor de påvirkninger hunden udsættes for ikke i forvejen indgår i hundens erfaringsgrundlag. Den adfærd hunden reagerer med, vil af den grund være betinget af medfødte anlæg og ikke tillærte erfaringer (derfor den aldersbestemte deltagelse i raceprofilen).

DERFOR GLEM ALT OM SID – PLADS – OG DÆKKOMMANDOER.

Hvad kan testen bruges til?

Udover førnævnte avlsarbejde kan man igennem raceprofilen hjælpe hvalpekøbere med at vælge den helt rigtige race for dem. Endelig kan man gennem viden om sin egen hunds mentale sammensætning f.eks. tilrettelægge en mere målrettet træning og også få svar på eventuelle problemer, der så kan ændres i positiv retning.

Mai-Britt Lindevang

0