Bestyrelsesnyt

Ændring i bestyrelsens sammensætning

Grundet private anliggender har Rebekka valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi har henvendt os til 1. suppleant Diana Juul, som er klar til at springe til. Hun overtager sekretærfunktionen direkte – altså ingen omkonstituering

Det er naturligvis ærgerligt, at samarbejdet med Rebekka ophører – det er dog kun i form af bestyrelsesopgaverne. Hun har nemlig indvilliget i, fortsat at medvirke omkring avls-delen samt øvrige opgaver, der kan passe ind i familiens planlægning. Det er vi rigtig glade for – og vi takker hende både for det og for indsatsen i den tid, hun har bidraget til bestyrelsesarbejdet.

Samtidig vil vi byde Diana velkommen – og tak til hende for at gå ind i rollen ;o). Vi planlægger et bestyrelsesmøde hvor begge deltager, så vi kan få opgaverne på plads – og samtidig markere hhv. afslutning og begyndelse på samarbejdet.

0

NYT om gratis medlemskab for hvalpekøbere

Bestyrelsen har enstemmigt besluttet, at hvalpekøbere ikke længere får gratis medlemskab af klubben – dette med omgående virkning.

Formålet med tilbuddet var, at nye hvalpekøbere ad den vej kunne få kendskab til klubben – og vælge at fastholde medlemskabet, når gratis perioden var slut.

Der er flere årsager til, vi har truffet dette valg:

 • Umiddelbart er der ikke mange, der vælger at blive.
 • Systemet er set udnyttet uhensigtsmæssigt.
 • Siden genindførelse af bladet, har medlemskab fået større værdi (større omkostninger for klubben, hvis hvalpekøbere alligevel ikke bliver).
 • Den mest tungtvejende årsag er dog administrationen – herunder det åbenbart nødvendige regelsæt, angående hvem det skal gælde for, og hvilke rettigheder de skal have.

Indhold af hvalpepakker tages op – dette kommer vi tilbage til.

0

Nyt design på hjemmesiden

Det har længe været et stort ønske fra webmasterne og medlemmerne, at vi får shinet hjemmesiden lidt op. Jeg går i gang med at ændre designet nu. 

Indtil jeg er færdig, vil siden se lidt spøjs ud, men indtil videre ligger tingene samme sted som tidligere. Brug evt. søgefeltet, hvis du ikke kan finde tingene.

Bedste hilsner

Pia og Henrik

0

Reminder om bestyrelsesvalg 2017

Bemærk, at stemmesedler enten skal sendes til revisoren, som skal have MODTAGET dem senest 2 dage før generalforsamlingen eller de skal afleveres personligt på generalforsamlingen, jfr. klubbens vedtægter.
 
Medlemmer kan evt. sende samlet (flere lukkede kuverter!!) i én stor. Små enkeltkuverter skal også mærkes, så revisoren ikke lukker dem op. Det må han først til generalforsamlingen sammen med stemmetællerne.
0

Generalforsamling 2017 – husk tilmelding

Nu varer det ikke længe, før vi har SBH’s generalforsamling. Husk venligst – af hensyn til bestilling af forplejning – at tilmelde hos Karina Annesen, karina.annesen@gmail.com senest 28. februar 2017.

Vi glæder os til at se jer.

Download (PDF, 409KB)

0

Mangler du dit december-blad?

Der er desværre gået lidt koks i PostNords aflevering, så nogle medlemmer har ikke modtaget deres eksemplar af SBH-bladet for december.

Send en mail med navn og adresse (og gerne medlemsnummer) til Rebekka Stewart på rebekka-stewart@mail.dk

0

Tidligere SBH-formand Gert Christensen er død

Den 22. november 2016 sov tidligere SBH-formand Gert Christensen stille ind efter lang tids sygdom. Gert Christensen blev begravet lørdag den 26. november 2016. 

Klubben sendte en bårebuket med en hilsen: “En sidste hilsen fra Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Du har gjort en stor forskel på mange måder – det er vi taknemmelige for”.

Gert har haft belgiere siden starten af 1980’erne og haft succesfuldt opdræt med Groenendael – Kennel El Xarroz. Han var, hvis ikke den første, så én af de første, der blev uddannet som  specialdommer for belgiske hyrdehunde. Dertil har han arbejdet for vores klub, hvor han også har bestridt formandsposten.

Æret være hans minde.

0

KORT NYT – fra generalforsamlingen

Tak til jer, der havde valgt at bruge en stor del af søndagen på klubbens generalforsamling 🙂

Den blev afholdt i en god tone – alle udviste aktiv deltagelse, fagligt engagement og var tydeligt pro både race, klub og SBH træf.

Der var 18 fremmødte – heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.

Der var 2 forslag på programmet:

1)   Bestyrelsens forslag om kontingentstigning – enkelt medlemskab fra kr. 400 til 500. Dobbelt medlemskab fra kr. 500 til 600 årligt.

Begrundelse:

 • Klubbens økonomiske udvikling. Kassebeholdningen drænes langsomt.
 • Vi ønsker at udvikle klubben – det koster penge.
 • Vi vil kigge på omkostninger – men prioriterer for klubbens bedste (klubbladet, velkomstudsendelse til nye medlemmer, hvalpepakker osv. samt plads til nye tiltag).
 • Kontingentet har været det samme i over 10 år – vi afskaffede bladet en periode, men da det nu er genindført (til manges glæde og tilfredshed) – bør kontingentet afspejle dette.

Åben afstemning – forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

2) Erik Breukelman, forslag til generalforsamling om at SBH’s bestyrelse skulle indstille til DKK, at SBH’s avlsanbefalinger tilføjes:

Mindst 2 udstillinger med bedømmelsen Very Good.

Spørgsmål var bl.a.:

 • Hvis en belgier skal have VG x 2 på udstilling for at komme i avlen, skal den så også have en brugsprøve?
 • Hvorfor fokusere mere på udseende end på adfærd?
 • Hvorfor ikke acceptere, at opdrættere individuelt kan prioritere, hvad ”deres” avl har som fokus område (Mentalitet, brugsegenskaber, udseende etc.) – hvor fysisk og psykisk sundhed bør stå forrest helt naturligt?
 • Hvorfor skal det gøres til et problem, at Belgieren er så alsidig og kan bruges til rigtig mange ting?

Åben afstemning, 2 stemte FOR, 13 stemte IMOD, 3 undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

VALG af formænd til udvalg:

BHU – Brian Honoré (genvalgt)

AG – Flemming Hansen (ny)

LP – Ulla Høm (ny)

 

Mvh.

Bestyrelsen

0
Page 1 of 5 12345