Avl og sundhed

SBH kreds 3 inviterer til mentalbeskrivelse

Dato og sted:  Trundholmvejen 6, 4573 Højby, den 8. oktober 2016

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er velafbalanceret og velfungerende.

I DKK arbejder man for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Der skal afsættes en halv dag, da man går som gruppe for de andre hunde, enten formiddag eller eftermiddag.

Hvis det er muligt, skal hundene beskrives mellem 10-24 mdr. således at de indgår i racens statistik/gennemsnit.

Jeg vil opfordre til at gå på DKK`s hjemmeside og læse om mentalbeskrivelsen så i er oplyst om hvordan dagen kommer til at foregå: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2284

Der er plads til max 10 hunde. Belgiske hyrdehunde har fortrins ret til pladserne frem til 19/9-2016 hvorefter der åbnes for andre racer hvis der er  plads.

Pris 550,00 kr.

Tilmeldingen sendes til mailindevang@webspeed.dk

SBH kreds 3

Mai-Britt Lindevang, tlf.  2561 4981 hvis du har spørgsmål.

0

Regler for parringer af racevarianter for Belgiske hyrdehunde – August 2015

DKK’s bestyrelse har i samarbejde med SBH’s bestyrelse besluttet følgende regler for parring mellem varianter af Belgiske Hyrdehunde:

Tervueren

Racevarianten må parres med Tervueren, Groenendael og Malinois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres farve og hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan ændres til Groenendael eller Malinois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Groenendael

Racevarianten må parres med Groenendael og Tervueren. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres farve angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan ændres til Tervueren efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Malinois

Racevarianten må parres med Malinois, Tervueren og Laekenois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan flyttes til Tervueren eller Laekenois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Laekenois

Racevarianten må parres med Laekenois og Malinois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan flyttes til Malinois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

0

NYT om intervariantparringer

På FCI’s generalforsamling 8.-9. juni 2015 er der vedtaget ny procedure ang. intervariantparringer. 

FØR: Opdrætter spurgte DKK, som hørte specialklubben. DKK skulle gå tilbage til FCI, som skulle kontakte oprindelseslandets kennelklub, som igen skulle kontakte oprindelseslandets specialklub.

NU er proceduren, at med udgangspunkt i FCI cirkulære, kan den nationale kennelklub og den nationale specialklub sammen blive enige om et generelt regelsæt. 

DKK (Jørgen Hindse, Helle Friis Proshowsky og Ulla Hansen) og SBH (Rebekka Stewart og Karina Annesen) holdt møde herom den 24.6. – og SBH indstillede til DKK, som følger: 

“Intervariantparringer tillades pr. (xx.xx.2015), dog med følgende undtagelser:

Tervueren/Groenendael   Laekenois

Groenendael & Malinois

Parringer med disse kombinationer kan ikke stambogsføres i DKK.”

Dette skal behandles af DKK’s sundhedsudvalg, som herefter indstiller til DKK’s bestyrelse. Vi kan forvente svar i september 2015 – med evt. ikrafttræden pr. 1. oktober 2015.

(I perioden indtil da, vil ansøgningsproceduren være, som den er i dag – men grundlaget for beslutningen vil tage udgangspunkt i det nye oplæg!)

0

Intervariantparring – status ifm. med ny procedure (November 2014)

Pt. skal opdrættere ansøge DKK, som altid vil rådføre sig med specialklubben. DKK er beslutningstager, men følger ofte specialklubbens anbefalinger.

I forlængelse af medlemsmødet d. 26.10.14, hvor Birgitte Schjøth holdt foredrag omkring emnet avl, genoptog vi dialogen vedr. intervariantparringer (underforstået: proceduren omkring ansøgning om tilladelse til intervariantparringer). Det var en meget positiv dialog – og vi blev enige om ny procedure, som skulle sendes til DKK for godkendelse.

Dette for at undgå interessekonflikter, og tilsikre at stillingtagen foretages på neutralt og ensartet grundlag!!

Oplæg til ny procedure:

******

Enhver opdrætter skal henholde sig til FCI cirkulære 4/2012 og 83/2000 – ligesom opdrætteren er forpligtet til at udøve sit hverv etisk og moralsk korrekt, med henblik på at fremme racen.

Følgende varianter må krydses:

Tervueren – Groenendal 

Tervueren (ikke grå/beige-”sable”) – Malinois (ikke grå/beige-”sable”)

Malinois (ikke grå/beige-”sable”) – Laekenois

 

En IVparring tillades ikke, hvis der er IV-parringer mindre end tre generationer tilbage.

(En naturligt fremkommet anden variant, f.eks. Tervueren efter Malinois-forældre eller Groenendael-forældre, er ikke at betragte som en IV-parring).

******

Dette oplæg fremsendte vi til DKK.

DKK svarede hurtigt, og henholdt sig i første henvendelse til nuværende procedure. Vi skrev til dem igen, og ridsede det oprindelige grundlag op, hvor den ”anden model” var, at man – en gang for alle – kunne beslutte, at intervariantparringer var tilladt, uden der skulle ansøges hver gang. Vi spurgte ind til, om denne mulighed ikke længere er tilstede.

DKK svarede igen hurtigt, og meddelte i anden henvendelse, at de har involveret FCI vedr. fortolkning af de pågældende cirkulærer.

De opfordrer til et møde med SBH, hvor retningslinierne for intervariantparringer diskuteres/gennemgås. Dette vil først blive i det nye år – men de vil vende tilbage, så snart de har hørt fra FCI.

Vi afventer yderligere fra DKK – men følger naturligvis op!

 

pbv

Karina

0

SBH inviterer til opdrætter- og medlemsmøde

Alle medlemmer inviteres til opdrætter- og medlemsmøde søndag den 26. oktober 2014 kl. 11 på Hotel Scandic i Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.

Avls- og Sundhedsudvalget har inviteret Birgitte Schjøth, dyrlæge med speciale i reproduktion, til at deltage i dialogen om intervariantparringer.

Der serveres sandwich.

Tilmelding er nødvendig – tilmeld dig her senest den 20. oktober: Tilmelding til medlemsmøde

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

SBH bestyrelse

0

Ændring af dato for opdrættermøde og foredrag

Der er desværre sket det, at vores foredragsholder Birgitte Schjøth er blevet forhindret i at deltage den 7. september. Bestyrelsen har besluttet, at vi flytter opdrættermødet – vi vil meget gerne have Birgitte Schjøth til at holde foredrag for klubbens medlemmer.

Ny dato meldes ud snarest!

1

Invitation til opdrættermøde og medlemsmøde

Reserver datoen den 7. september 2014 allerede nu.

SBH holder opdrættermøde og derefter åbent medlemsmøde, hvor Birgitte Schjøth, dyrlæge med speciale inden for reproduktion vil holde foredrag om bl.a. intervariant parringer.

Sted og tidspunkt er endnu ikke fastlagt, men vi regner med at mødet bliver afholdt på Fyn.

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen

0