Intervariantparringer 2014

Ved generalforsamlingen 2014 blev der, under Eventuelt, rejst ønsket om et opdrættermøde, med henblik på at diskutere en ændring af gældende procedure vedr. tilladelser til intervariantparringer. Bestyrelsen vil gerne opsummere den gældende procedure og baggrunden for den – læs vores status og FCI’s gældende regler her. Bestyrelsen vil nu arrangere et