Archive for april, 2018

Udtagelsesregler til FMBB Agility VM 2019

For at ansøge:
1. Ansøgerne skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under deltagelsen i VM.

2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.

3. Det er ekvipagen der samler point, hunden kan således godt opnå point med flere førere, hver enkelt ekvipage skal dog have søgt om deltagelse på landsholdet (se punkt 4). Den fører der er tilmeldt stævnet med hunden er også den, som skal løbe med den.

4. Der skal ansøges skriftligt til formanden for SBH’s Agilityudvalg om deltagelse på landsholdet (på det udarbejdede skema). Der optjenes point fra den dato ansøgningen er modtaget i udvalget.

5. Kun ansøgere, der uden forbehold kan og vil indgå som en del af landsholdet, såvel på som udenfor banen, vil kunne komme i betragtning.

6. Tæver kan tidligst deltage til VM 16 uger efter de har født.

7. Hvis der er klaget over hund eller fører til DKK og klagen har fået medhold kan man ikke komme i betragtning til landsholdet før en eventuel straf er afviklet.

Udtagelse:
8. Udvælgelse til landsholdet vil blive foretaget ud fra de point, der er optjent ved de stævner/konkurrencer, der af agilityudvalget er udpeget som udtagelsesstævner/konkurrencer og som fremgår af SBH’s hjemmeside. De 4 højst placerede på listen udtages til at løbe hold og individuelt, mens de øvrige kun løber individuelt.

9. Blandt ansøgere gives point pr. løb efter følgende system:

Grundpoint:
– Fejlfrit løb = 100 point
– Løb med 5 banefejl = 75 point
– Løb med 10 banefejl = 50 point
– Løb med 15 banefejl = 25 point

Tidspoint:
– 1 tidspoint = 0,1 sek
– Vindertid = Tiden for den hurtigste ekvipage med maks 5 fejl. Hvis ingen fejlfrie eller med 5 fejl beregnes til hurtigste ekvipage med færrest banefejl.
Eks.
1,00 sek langsommere end vindertid = – 10 point
1,32 sek hurtigere end vindertid = + 13,2 point

Hund Fejl Tid Grundpoint Tidspoint Sum Kommentar
Aka 0 32,50 100 -35 65 Bedste fejlfrie ekvipage, 3,5 sek langsommere end vindertid.
Pluto 0 34,60 100 -56 44 Fejlfri og 5,6 sek langsommere end vindertid
Fenris 5 29,00 75 0 75 Hurtigste tid med maks 5  fejl = VINDERtid
Snoopy 5 39,50 75 -105 -30 5 fejl og 10,5 sek langsommere end vindertid
Hugo 10 28,6 50 4,0 54,0 10 fejl med 0,4 hurtigere end vindertid
Lady 15 29,47 25 -4,7 20,3 Næst hurtigste tid, men 15 fejl
Idefix Disk   0     Disk giver ikke point

Løb med mere end 15 banefejl får ingen point. Disk får ingen point.

Ved pointlighed
– Ved pointlighed vil den ekvipage med flest point fra Agilityklasser vægte mest.
– Ved forsat pointlighed vil flest gennemførte løb uden disk vægte mest
– Ved forsat pointlighed vil den ekvipage med færrest banefejl (gennemsnit) vægte mest
– Ved forsat pointlighed vil Agility-udvalget foretage udvælgelse.

10. Fravalg af en eller flere ekvipager blandt de 8 hunde på listen kan kun ske i ganske særlige tilfælde, fx hvis hund eller fører bliver skadet eller syg. Et fravalg kræver i alle tilfælde en saglig, skriftlig begrundelse fra udvalget.

11. Reserven er den næste som ikke er blandt de 8 udtagne

12. Er der ikke nok hunde som har opnået point og der kan deltage, vælges de resterende hunde ud efter bedst placerede kandidater til VM deltagelse i konkurrencen om Årets AG belgier,

13. Udtages en hund med flere førere kan den kun deltage med en fører. Der kan kun opnås udtagelse med én hund. Opnår man at være blandt de otte med point nok til udtagelse med to eller flere hunde, må man vælge den hund, man ønsker at deltage med.

14. Udtagelsen sker i god tid før tilmeldingsfristen til VM og foretages af agilityudvalget. Udvalgets formand meddeler skriftligt alle ansøgere om udtagelsen senest 2 mdr. før VM starter.
VM deltagere :

15. Deltagerne forpligter sig til at deltage i hele VM, når de har accepteret udtagelsen. VM varer i henhold til de datoer annonceret på https://fmbb.net/index.ph (2019 – Czech Republic: 08.05.2019 – 12.05.2019) og det vil i reglen være fra og med indmarch til og med udmarch inklusiv præmieoverrækkelse. Også selvom du eller dit hold ikke skal have præmie. Frameldes der efterfølgende, vil deltageren blive opkrævet et beløb svarende til tilmeldingsgebyret, såfremt der ikke er tale om skader eller sygdom hos hund eller fører.

16. Deltagerne skal i god tid sørge for at hunden er forsikret og vaccineret, således at den kan rejse til det land, hvor VM finder sted.

17. Deltagerne må på nær deltagergebyret selv afholde udgifter, der er forbundet med deltagelse. Dvs rejseudgifter inklusiv ophold og forplejning samt eventuel udgift til holdtøj (ca 1.000 kr).

18. Deltagerne til VM forpligter sig til at træne med hunden, så hele ekvipagen er i form op til VM stævnet.
Agilityudvalget marts 2018

0

Fællestræning i Kreds 3 – første gang søndag den 13. maj 2018

Kreds 3 introducerer nu en månedlig fællestræning, hvor der – udover hyggeligt samvær – vil være mulighed for at træne spor, lydighed, rally samt feltsøg og rundering.

Ovenstående vil blive gennemført med opbakning fra vores fantastiske trænere og planlagt, så også de får mulighed for at deltage med egen hund.

Programmet for første træning er følgende og man kan frit vælge om man deltager hele dagen eller kun til en del:

Kl. 8:00 – 10:00 Spor (Birthe Dejgaard)

Alt efter hvor mange der melder sig, vil vi mødes på Engagergård, på Flyvestation Værløse eller i Skovlunde.

I får mulighed for at lægge spor til jer selv, til hinanden eller prøve at gå et spor lagt af mig. Alt efter jeres hunds niveau og hvad I ønsker der skal fokuseres på (f.eks. sporets alder, vindretninger, knæk, genstande, afledninger m.m., vil I få mulighed for at træne det og få råd og vejledning til jeres videre træning

Kl. 10:15 – 13:00 Aktiviteter på Engagergård:

 

Lydighed (Janne Kjærgaard og Gitte Hansen)

Der vil blive taget udgangspunkt i øvelser fra LP programmet og brugsprogrammet

LP (Charlotte Nørregaard)

Her kan du få tips og ideer til indlæring / træning af øvelser i Dansk Kennelklubs lydighedsprogram klasse 1-3. Vi fokuserer primært på øvelser, som kan være vanskelige at træne alene. Træningen tilpasses hundens træningsniveau, så du kan deltage uanset om din hund er begynder eller erfaren lydighedshund. Det forudsættes, at man har kendskab til lydighedsprogrammet.

https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/LP-regler-2018.pdf

Feltsøg og rundering (Henrik Dejgaard)

I feltet vil vi alt efter jeres hunds niveau arbejde med motivation, feltstørrelse, vindretning, genstande (egne og fremmede) og aflevering.
I rundering vil der blive sat fokus på udløb, halsgivning og løb fra side til side.

Rally (Nanna Kretzschmar og Charlotte Nørgaard)

Der vil blive opsat en rallybane som der kan trænes på efter en kort fælles introduktion

 

Tilmelding og spørgsmål kan ske til sbhkreds3formand@gmail.com

Pris: 75 kr. per deltager med hund og 25 kr. for deltagere uden hund. Prisen inkluderer en pølse og brød der nydes i fællesskab efter træningen.

Indbetalinger skal ske til klubbens konto i Danske Bank 1551 5859743 eller på Mobilepay på nr. 15512 (det er et erhvervsnummer, derfor er der ikke flere cifre).

Det kræver medlemskab af Kreds 3 at deltage, men det koster blot 150 kr. om året.

Næste fællestræning er 10. juni 2018 – sæt kryds i kalenderen

 

0

DKK IPO DM/FCI VM kvalifikations konkurrence 2018

Dkk Ipo DM/Fci Vm kvalifikations konkurrence 2018!

Sbh havde igen i år stor succes, ved det årlige Danmarksmesterskab i Ipo.3 i Dkk regi!
Karina Annesen & Independent-Spirit’s I’Ro blev Danmarksmestre i suveræn stil med hele 292 Point fordelt på A.96 B.98 & C.98 point!
Ekvipagen lavede også bedste B&C, så de 2 må siges at være i storform!
Lone Nielsen og My’s Lya Elvis av Eske fik med en 4’plads en vm billet sammen med Karina & I’Ro! 
Henrik D.Annesen & Daneskjold Lucca blev reserve til Vm.
Christian Ferslev Andersen/Søren Jensen & Brian Amann Pedersen bestod alle Dm med prædikatet god.
Tillyke til alle med jeres flotte præstationer!!
Jens Carlseng & Mikkel Carlseng bestod desværre ikke deres prøver denne gang, bedre held næste gang!
Alle resultater på Sbh’s ekvipager kan ses ved at klikke her:
Resultaterne på samtlige deltager ved at klikke her:

0