Archive for marts, 2016

KORT NYT – fra generalforsamlingen

Tak til jer, der havde valgt at bruge en stor del af søndagen på klubbens generalforsamling 🙂

Den blev afholdt i en god tone – alle udviste aktiv deltagelse, fagligt engagement og var tydeligt pro både race, klub og SBH træf.

Der var 18 fremmødte – heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.

Der var 2 forslag på programmet:

1)   Bestyrelsens forslag om kontingentstigning – enkelt medlemskab fra kr. 400 til 500. Dobbelt medlemskab fra kr. 500 til 600 årligt.

Begrundelse:

  • Klubbens økonomiske udvikling. Kassebeholdningen drænes langsomt.
  • Vi ønsker at udvikle ...
Læs mere →
0

Ildsjæle søges til Agilityudvalget og til LP-udvalget

Vi står i den situation, at to af vores udvalgsformænd desværre vælger at stoppe deres arbejde i hhv. Agilityudvalget og LP- og Rallyudvalget

SBH leder nu med lys og lygte efter to personer, der har lyst til at gøre et stykke arbejde for og sammen med udøverne af aktiviteterne.

Opgaven i Agilityudvalget består i at være ansvarlig for

  • at udpege stævner, der skal tælle som udtagelse til FMBB Agility VM
  • at planlægge og afvikle Agility DM på træffet
  • at planlægge SBH’s årlige agilitykursus
  • evt. at planlægge og ...
Læs mere →
0