Archive for marts, 2016

KORT NYT – fra generalforsamlingen

Tak til jer, der havde valgt at bruge en stor del af søndagen på klubbens generalforsamling 🙂

Den blev afholdt i en god tone – alle udviste aktiv deltagelse, fagligt engagement og var tydeligt pro både race, klub og SBH træf.

Der var 18 fremmødte – heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.

Der var 2 forslag på programmet:

1)   Bestyrelsens forslag om kontingentstigning – enkelt medlemskab fra kr. 400 til 500. Dobbelt medlemskab fra kr. 500 til 600 årligt.

Begrundelse:

 • Klubbens økonomiske udvikling. Kassebeholdningen drænes langsomt.
 • Vi ønsker at udvikle klubben – det koster penge.
 • Vi vil kigge på omkostninger – men prioriterer for klubbens bedste (klubbladet, velkomstudsendelse til nye medlemmer, hvalpepakker osv. samt plads til nye tiltag).
 • Kontingentet har været det samme i over 10 år – vi afskaffede bladet en periode, men da det nu er genindført (til manges glæde og tilfredshed) – bør kontingentet afspejle dette.

Åben afstemning – forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

2) Erik Breukelman, forslag til generalforsamling om at SBH’s bestyrelse skulle indstille til DKK, at SBH’s avlsanbefalinger tilføjes:

Mindst 2 udstillinger med bedømmelsen Very Good.

Spørgsmål var bl.a.:

 • Hvis en belgier skal have VG x 2 på udstilling for at komme i avlen, skal den så også have en brugsprøve?
 • Hvorfor fokusere mere på udseende end på adfærd?
 • Hvorfor ikke acceptere, at opdrættere individuelt kan prioritere, hvad ”deres” avl har som fokus område (Mentalitet, brugsegenskaber, udseende etc.) – hvor fysisk og psykisk sundhed bør stå forrest helt naturligt?
 • Hvorfor skal det gøres til et problem, at Belgieren er så alsidig og kan bruges til rigtig mange ting?

Åben afstemning, 2 stemte FOR, 13 stemte IMOD, 3 undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

VALG af formænd til udvalg:

BHU – Brian Honoré (genvalgt)

AG – Flemming Hansen (ny)

LP – Ulla Høm (ny)

 

Mvh.

Bestyrelsen

0

Ildsjæle søges til Agilityudvalget og til LP-udvalget

Vi står i den situation, at to af vores udvalgsformænd desværre vælger at stoppe deres arbejde i hhv. Agilityudvalget og LP- og Rallyudvalget

SBH leder nu med lys og lygte efter to personer, der har lyst til at gøre et stykke arbejde for og sammen med udøverne af aktiviteterne.

Opgaven i Agilityudvalget består i at være ansvarlig for

 • at udpege stævner, der skal tælle som udtagelse til FMBB Agility VM
 • at planlægge og afvikle Agility DM på træffet
 • at planlægge SBH’s årlige agilitykursus
 • evt. at planlægge og afvikle VM udtagelsesstævner for Belgiske hyrdehunde
 • administration af tilmeldinger og evt. holdleder til FMBB VM
 • at holde regnskab med Årets Agilityhund og Kvalifikation til FMBB VM
 • at regler for udtagelser til FMBB VM, Årets Hund m.v. er opdateret i forhold til aktiviteternes udvikling

Opgaven i LP- og rallyudvalget består i

 • at planlægge og afvikle LP og Rally DM på træffet
 • administration af tilmeldinger og evt. holdleder til FMBB VM
 • at holde regnskab med Årets LP- og Rallyhunde
 • at regler for udtagelser til FMBB VM, Årets Hund m.v. er opdateret i forhold til aktiviteternes udvikling
 • evt. planlægning af årlige SBH kurser for udøverne

Alle disse opgaver skal du naturligvis ikke udføre alene. Du har et udvalg bestående af aktive udøvere til din hjælp og du vælger selv dine udvalgsmedlemmer, hvis du ønsker flere hjælpere.

Formanden for udvalgene vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, så jeg vil gerne høre fra jer inden den 13. marts 2016.

Kontakt Pia van Acker på mail pia@vanacker.dk eller tlf. 25463055, hvis  du vil vide mere.

0