Archive for december, 2015

Indkaldelse til SBH Generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling i SBH

Tidspunkt: Søndag den 13. marts 2016 kl. 13.00

Sted: Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge).
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen.
 10. Valg af suppleanter.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 12. Valg af udvalgsformænd
.
 13. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. januar 2016. Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab offentliggøres i februarnummeret af SBH Bladet og forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Samtidig offentliggøres budget og evt. indkomne forslag.

Følgende kandidater er opstillet til bestyrelsesvalget:

Poul-Erik Olsen (Modtager genvalg)
Pia van Acker (Modtager genvalg)

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Da der ikke er indkommet andre kandidater, er begge kandidater valgt, og urafstemning udgår.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Herved har alle mulighed for at bakke op om vores ønske om en aktiv og visionær klub, som også i fremtiden kan og vil varetage Belgiske Hyrdehundes og deres ejeres interesser.

Bedste hilsner og godt nytår
Bestyrelsen

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT MAN KUN HAR STEMMERET VED GENERALFORSAMLINGEN, NÅR MAN HAR VÆRET MEDLEM AF KLUBBEN I MINDST 6 MÅNEDER

SBH betaler for en let forplejning, og af hensyn til klubbens økonomi opfordrer vi medlemmerne til at give besked om de kommer, så vi undgår bestilling af alt for mange kuverter.
Giv besked senest søndag den 6. marts 2016 till Pia van Acker på mobil 25 46 30 55 eller mail: pia@vanacker.dk

0

Årets LP-hunde 2016 – slutstilling

Opdateret 17.11.2016

Plac. Reg.nr. Hund Fører Variant Point
1 DK18232/2014 Lakeside Fellow Breezy Bryssa Pernille Boholdt Malinois 347,89
2 DK17634/2014 Spicy-Vega von der Simmeringer Haide Ulla Høm Groenendael 346,16
3 DK17703/2013 Eternity’s Halo Charlotte Nørregaard Groenendael 279,29
4 DK19832/2015 O’Mallie van de Vaardekenshoeve Pia van Acker Tervueren 92,75
5 DK05569/2014 Aabo’s Enzo Bente Sønderskov Tervueren 92,50
6 DK01011/2012 Daneskjold Baloo Frank Hansen Malinois 90,16
7 DK05572/2014 Aabo’s Easy Pia Møgelvang Tervueren 87,22
8 DK06415/2013 Heierås Nala Mai-Britt Lindevang Tervueren 85,46
9 DK15276/2011 Ollegaarden’s Qti of O’shaya Maibrit Schou Groenendael 81,63

Se udregning her

Se regler her

0

HJÆLP SBH!

Vil DU have mulighed for at få indflydelse på SBH?

Vil DU hjælpe klubben til at blive bedre?

Vil DU give klubben lidt af din tid – til fordel for både dig selv og andre?

SVAR PÅ VORES SPØRGESKEMA – OG FÅ ANDRE (TIDLIGERE, NUVÆRENDE OG MULIGE MEDLEMMER) TIL DET SAMME. Find linket på vores hjemmeside el. Facebook – og følg vejledningen.

Link til undersøgelsen her

Deltagelsen er anonym!

Det vil foregå sådan, at spørgeskemaet findes via et link (på hjemmesiden, Facebook, mailudsendelse o.l.) – i en periode på ca. 2 måneder – fra 6. december til 31. januar.

I februar og marts vil vi gennemgå skemaerne, og vi vil ha et resultat den 1. april. Allerede til generalforsamlingen søndag den 13. marts kan vi løfte sløret for en del fakta!

KOM OG VÆR MED  :o)

Bestyrelsen

 

0