Archive for august, 2014

Vigtigt om billeder i SBH Bladet

Der skal foreligge skriftlig accept fra fotografen hver eneste gang et billede skal gengives i bladet, herunder også tilladelse til evt. beskæring – hvilket bedes medsendt til redaktøren.

Jvf. domsfældelse vedr. ophavsret mod Cavalierklubben ved retten i Næstved.

0

Afklaring vedrørende regelsættet til Vm udtagelser!

AFKLARING VEDR. REGELSÆT FOR IPO VM UDTAGELSESREGLER – OG IKRAFTTRÆDEN HERAF:

Følgende kommentar fremsendt via hjemmesiden

************
Til Brian/Karina.

Til sidste udtagelse fik jeg mundligt at vide af BHU formanden, at det nye regelsæt først træder i kraft til næste års udtagelse/ DM .
Jeg kan nu læse i ovenstående at I ændrer udtagelse reglerne midt i sæsonen.
Hvad skyldes det, da det har betydning for, hvem der bliver udtaget til VM næste år.

 

*************

 

Svar fra Karina – også via hjemmesiden, og således forhåbentlig til gavn for andre

 

Hej – tak for din henvendelse, som både gør mig ked af det, – og forundret.

Ked af det fordi, et stort stykke arbejde ikke er ”landet” korrekt. Forundret fordi justeringerne til regelsættet blev besluttet i maj 2014.

At de, dengang vedtagne justeringer, ikke er blevet indskrevet i det samlede regelsæt og lagt ud på hjemmesiden før nu, er ene og alene min fejl – og det kan jeg naturligvis kun beklage dybt – især hvis det nu skal forårsage unødig uro!

Slutteligt er det svært at kommentere på en dialog der er foregået med BHU-formanden, hvor det skulle være meldt ud at reglerne først træder i kraft til næste år. Set ud fra hele dialogen frem til 27. maj, og det skriftlige materiale, der ligger til grund herfor, så kan jeg ikke andet end tro, at der må være tale om en misforståelse. Som det også fremgår af nedenstående, drejer det sig jo ikke om ændringer midt i en sæson – ligesom pointsystemet ikke er revideret….

 

***************

 

På baggrund af ovennævnte står det klart, at det for udenforstående naturligvis kan signalere noget helt forkert, når regler lægges ud på hjemmesiden midt i en sæson. Derfor vil jeg nu informere helt generelt omkring behandling af regelsættet her i 2014, så alle, der ikke har været involveret, også er opdateret på situationen:

 

På baggrund af diverse input fra hundeførere og forslag til ændringer samt et generelt ønske om at revidere pointsystemet, har BHU – efter godkendelse fra bestyrelsen – sendt det endelige oplæg ud til høring i kredsene. Dette fordi BHU repræsenterer brugshundeførerne – og skal søge at pleje deres interesser på bedste vis – (meget velvidende, at hundeførere aldrig bliver enige om alle detaljer).

 

Historik som følger:

 

*  D. 5. maj udsendes regelsæt til høring i kredsene pr. mail – deadline d. 18. maj.

*  Kreds 14, Kreds 9, Kreds 12, Helle Husted/Henrik Hjort sender omfattende og engageret feed back.

* Alle tilbagemeldinger behandles – og BHU’s besvarelse noteres direkte i kredsenes henvendelser, markeret med anden farve, så det er nemt at overskue.

* D. 22. maj udsendes materiale til ALLE kredse:  Kreds 14, 9, 12 og HH/HH’s tilbagemeldinger+BHU’s besvarelser – samt en konklusion på den fælles behandling og beslutning. Dette med opfordring til afsluttende kommentarer, med deadline d. 27. maj.

* Kreds 14 svarer som den eneste tilbage – positivt, og uden yderligere kommentarer.

 

Opsummering indskrevet uredigeret nedenfor, til orientering:

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

SVAR TIL KREDSE, VM-udtagelsesregler IPO                                                                                     BHU, 22.5.2014

 

Indledningsvis vil vi understrege vigtigheden af både ”tillid” og ”alm. sund fornuft”. Vi kan ikke beskrive os ud af alt.

 

Ligeledes er det ikke ønskeligt, at der udarbejdes helt nye regler hvert år. Dette ikke at forveksle med tillæg til gældende regelsæt – fordi noget mangler at blive beskrevet.

(EKS: En BHU formand træder til i marts, og må administrere gældende regler fra forrige BHU. Året anvendes til udarbejdelse af nyt regelsæt – som ikke falder i god jord – og en ny BHU formand vælges til efterfølgende GF….)

Vi er naturligvis nødt til at sikre noget kontinuitet – og dermed tvunget til at blive så enige som muligt.

Velvidende at vi også skal udvikle os, men det er tilladt at diskutere ændringer og nye tiltag i god tid inden de indføres – og input taget i betragtning, er der god basis for dette allerede nu.

 

 

OPSUMMERING

 

Retningslinier for VM-udtagelser og DM i SBH

 

GENERELT:

De tilretninger der IKKE er blevet kommenteret, betragtes som accepterede.

 

STAVEFEJL/SKRIVEFEJL:

Tilrettes!

 

POINT-SYSTEM:

Kreds 14, 9 og del af 12 er imod forslaget – hvorfor vi naturligvis ikke skal indføre det.

Vi fastholder nuværende system for udtagelsespoint  – samt min. 80 og udp. i gruppe C.

HF’ere der ikke opfylder kravene, opnår ikke udtagelsespoint.

 

DANMARKSMESTER:

Danmarksmesterskabet udløser automatisk en VM billet, såfremt kravet for udt.point er opfyldt.

 

FORMULERINGER/PRÆCISERING/TILRETNINGER:

 

  • Sportsligt korrekt niveau – beslutning og kompetencer, jf. kommentarer.

BHU hvad angår dommere og figuranter    KREDS hvad angår sporlæggere og øvrige hjælpere.

  • Tilmeldingsfrist bliver fredagen 3 uger før arrangementet
  • Rækkefølge for under 10 hunde:  lodtrækning, baneprøvning for alle, væsentest, afgang til spor.
  • Lodtrækning i sporgruppe foretages når sporlægning af sidste spor i gruppen som min. er i gang.
  • Løbske tæver har pause på max. 30 min. mellem B og C, regnet fra ekvipagen forlader banen
  • Startnummerveste bæres under alle 3 discipliner
  • Baneprøvningstider: undersøger om elektronisk bookning – alternativ indbyrdes bytte inden vis dato.
  • Prøveleder tilsikrer at FCI’s regler overholdes under baneprøvning, samt at hf’ere udviser alm. respekt og hensyn overfor hinanden.
  • Løbske tæver, og hunde diskvalificeret med indberetning, medbringes ikke til præmieoverrækkelse.
  • Kun hundeførere med bopæl i Danmark, i hele udtagelsesperioden……….kan udtages

 

DISSE ÆNDRINGER FORETAGES, OG RETNINGSLINIERNE VIL VÆRE GÆLDENDE FRA SÆSON 2014/2015.

 

 

Retningslinier for VM-hold:

 

Her indskrives tillæg vedr. reserver samt afbudsregler.

 

DISSE ÆNDRINGER FORETAGES, OG VIL VÆRE GÆLDENDE FOR VM-HOLD til VM 2015.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

KONKLUSION:

 

Oplæg til revideret pointsystem blev IKKE gennemført, eftersom kredsene var uenige heri. Finn Bertelsens forslag om, at Danmarksmesteren skal have en VM-billet, blev bakket op – og dermed eneste ændring, der kan have indflydelse på, hvem der udtages endeligt.

En af de større ændringer var baneprøvning om fredagen, ved over 10 deltagere. Dette fandt således allerede sted ved årets første udtagelse til Træffet i Holbæk.

Derudover er der foretaget justeringer, – primært fra kredsene, som har lagt et stort arbejde i at gennemgå regelsættet i sin helhed.

Altså har dette været på plads siden maj – og som skrevet, gældende for sæson 2014/2015.

 

Jeg håber hermed at have skabt klarhed over omstændighederne omkring regelsættet.

 

16.8.2014

/Karina

0

Kreds 3 i Måløv inviterer til skue og sommerfest

Kreds 3 i Måløv inviterer alle til skue og sommerfest …men det bliver også muligt at løbe agility for sjov eller prøve kræfter med nogle af agility forhindringerne. Du og din hund kan også prøve frit søg og lydighed.

Har du aldrig prøvet at udstille før, er det en god ide at prøve et skue. Du får en bedømmelse af din hunds udseende og du kan lære lidt om, hvordan en “rigtig” udstilling foregår.

Se invitationen her

Tilmeld dig her

Vi glæder os til at se jer 🙂

Mange hilsner fra bestyrelsen i Kreds 3

0