Archive for marts, 2014

SBH’s forårsudstilling er aflyst

Vi er desværre nødt til at aflyse SBH’s forårsudstilling den 26. april 2014.

Udstillingsudvalget og bestyrelsen var indstillet på at afholde udstillingen, selv om der kun var 17 tilmeldte, men dommeren var ikke interesseret i at dømme så få hunde.

Hvis nogle af medlemmerne har gode ideer til, hvordan vi kan få flere tilmeldinger til, må I meget gerne sende dem til udstillingsudvalget, bestyrelsen eller som en kommentar til dette indlæg.

0

Nu kommer bladet tilbage

Ved generalforsamlingen blev det besluttet at genoptage udgivelsen af et medlemsblad. Bolette Harder har tilbudt sig som redaktør af bladet, hvilket bestyrelsen er meget glade for.

Det er planen, at bladet skal udkomme tre gange om året:

20. februar – med deadline 1. februar
20. maj – med deadline 1. maj
20. september – med deadline 1. september

Første blad bliver udgivet 20. maj. Det er meget vigtigt, at deadline overholdes – ellers kommer jeres indlæg simpelt hen ikke med i bladet.

Billeder og indlæg skal sendes til Bolette Harder på mail: harder@post.tele.dk

Husk, at billeder skal være i god kvalitet og høj opløsning – en tommelfingerregel er, at det skal fylde mindst 1 mb (1024 kb). Billeder taget fra hjemmesider, Facebook og lignende er ikke i god nok kvalitet til at blive trykt. Så sørg for at gemme dine gode billeder fra kameraet andre steder end på nettet og Facebook.

Vi glæder os til at se det nye blad og vi håber, at medlemmerne har lyst til at sende indlæg fra forskellige begivenheder, konkurrencer eller bare fra hverdagen med en belgisk hyrdehund.

P.b.v.

Pia van Acker

0

Intervariantparringer 2014

Ved generalforsamlingen 2014 blev der, under Eventuelt, rejst ønsket om et opdrættermøde, med henblik på at diskutere en ændring af gældende procedure vedr. tilladelser til intervariantparringer.
Bestyrelsen vil gerne opsummere den gældende procedure og baggrunden for den – læs vores status og FCI’s gældende regler her.
Bestyrelsen vil nu arrangere et opdrættermøde – og er i gang med at finde et sted og et passende tidspunkt. Vi har samtidig besluttet at invitere en foredragsholder, således vi får input udefra. Vi vil forsøge at finde en, der har bred viden om opdræt, sundhed, avl etc.
Venlig hilsen
Karina Annesen
Formand
0

Ledige pladser på SBH’s Agilitykursus

Der er stadig ledige pladser på SBH’s Agilitykursus, der afholdes i påsken den 17.-18. april 2014 på Kreds 8’s træningsplads i Stigs Bjergby, Nordvestsjælland.

Instruktører er Seppo Savikko fra Finland og en instruktør mere.

Hunden skal være mindst 15 mdr. gammel og skal kunne hovedparten af forhindringerne.

Tilmelding til Gitte Hansen på gihhome@yahoo.dk.

Den endelige pris kan først udregnes, når antallet af deltagere er kendt. Du skal regne med ca. 800 kr., hvis du er medlem af SBH og ca. 1.100 kr., hvis du ikke er medlem.

Venlig hilsen

Agilityudvalget

0