DKK’s aktivitetsudvalg nedlagt

Kære alle Aktivitetsudvalget i Dansk Kennel Klub er blevet nedlagt. I stedet er oprettet et uddannelsesudvalg, som overtager alle opgaver fra aktivitetsudvalget. Formand for det nye udvalg er blevet Christina Ingerslev og de øvrige medlemmer er: Merete Andersen (kreds 9 – nuværende underviser for DKK) Dorte Kjærulff (Kvistgaard Agility) Palle

Ugen der gik – uge 4 2013

Modtaget telefonliste fra DKK Belgierklubben i Ungarn annoncerer et arrangement Modtaget fra DKK: Mulighed for forsikring (arbejdsskade/erhvervsansvar) gennem DKK Modtaget fra FMBB:  Kontingentopkrævning, referat fra FMBB møde 2012, invitation til FMBB møde 2013, anmodning om at indgive hhv. discipliner i SBH samt evt. IPO-dommere til FMBB dommer puljen. Dialog vedr.

Ugen der gik – uge 3 2013

Indrapportering af medlemstal til DKK Info om nyt vedr. pointgivning til årets hunde (følger hunden), til forslagsstiller, udvalg og hj.siden. Modtaget invitation til repræsentantskabsmøde (kræver 500 medlemmer eller mere) Dialog i bestyrelsen vedr. svar på henvendelser (udeståender) Modtaget 2 ansøgninger fra AG – den ene også besvaret. Modtaget skema over

Ros til SBH fra DKK

SBH’s formand og årbog-redaktøren modtag i dag følgende mail fra DKK’s kommunikationskonsulent Vibeke Knudsen – og vi er MEGET stolte og glade: “Kære Karina og Pia I DKK modtager vi – som I kan forestille jer – rigtig mange publikationer (klubblade og en del årbøger) fra de 70 DKK-specialklubber. Vi

Nyt om Årets hunde-konkurrencerne

Et medlem har rejst et spørgsmål om Årets hund-konkurrencerne. For udstilling følger det hunden, uanset fører. For øvrige følger det ekvipagen – således at hunden figurerer individuelt med de førere, der måtte have været gennem året. Emnet blev taget op under evt. til formandsmødet – og her var holdningen, at det

Opfølgning på DKK’s møder med specialklubberne 2012

DKK har på formandsmødet januar 2013 fremlagt en præsentation af resultatet af deres møder med specialklubberne vedrørende avlsrestriktioner. Læs præsentationen her.

Ugen der gik – uge 2 2013

Modtaget link til naturstyrelsen fra DKK Dialog med BHU ang. Årets brugshund (regler, diskuteret på GF samt periode) Dialog med BHU ang. Udtagelser 2013 Præsentation fra DKK – opfølgning på specialklubmøder i 2012 DKK anmoder om SBH medlemstal

Invitation til DKK IPO DM 2013

Nye dommer- og ringsekretærinstrukser 2013

DKK har udsendt nye dommer- og ringsekretærinstrukser for 2013. Se dem her: DKK Dommerinstruks 2013 DKK Judge Instruction 2013 DKK Ringsekretær instruks 2013  

Uddannelse af eksteriørdommere