Archive for januar, 2013

DKK’s aktivitetsudvalg nedlagt

Kære alle

Aktivitetsudvalget i Dansk Kennel Klub er blevet nedlagt.

I stedet er oprettet et uddannelsesudvalg, som overtager alle opgaver fra aktivitetsudvalget. Formand for det nye udvalg er blevet Christina Ingerslev og de øvrige medlemmer er:

 • Merete Andersen (kreds 9 – nuværende underviser for DKK)
 • Dorte Kjærulff (Kvistgaard Agility)
 • Palle Bergsøe (LP dommer fra Fyn)
 • Bettine Nordsejl (kreds 8 – KTH instruktør)

Tilforordnet Lise Lotte Christensen.

Udvalget holder første møde 11. februar, hvor undertegnede også deltager.

Såfremt der er spørgsmål/ønsker/input til det nye udvalg, kan de sendes til undertegnede.

 

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB

Jens Glavind
Direktør
Direkte telefon:+45 56 18 81 40

0

Ugen der gik – uge 4 2013

Modtaget telefonliste fra DKK
Belgierklubben i Ungarn annoncerer et arrangement
Modtaget fra DKK: Mulighed for forsikring (arbejdsskade/erhvervsansvar) gennem DKK
Modtaget fra FMBB:  Kontingentopkrævning, referat fra FMBB møde 2012, invitation til FMBB møde 2013, anmodning om at indgive hhv. discipliner i SBH samt evt. IPO-dommere til FMBB dommer puljen.
Dialog vedr. endelig svar til medlem – ang. avlsanbefalinger
0

Ugen der gik – uge 3 2013

 • Indrapportering af medlemstal til DKK
 • Info om nyt vedr. pointgivning til årets hunde (følger hunden), til forslagsstiller, udvalg og hj.siden.
 • Modtaget invitation til repræsentantskabsmøde (kræver 500 medlemmer eller mere)
 • Dialog i bestyrelsen vedr. svar på henvendelser (udeståender)
 • Modtaget 2 ansøgninger fra AG – den ene også besvaret.
 • Modtaget skema over bedømmelsesforløb på DKK udstillinger (fra DKK)
 • Modtaget vejledning om certifikatudstillinger (fra DKK)
 • Modtaget stor ros til vores årbog fra DKK – lagt på hjemmesiden.
0

Ros til SBH fra DKK

SBH’s formand og årbog-redaktøren modtag i dag følgende mail fra DKK’s kommunikationskonsulent Vibeke Knudsen – og vi er MEGET stolte og glade:

“Kære Karina og Pia

I DKK modtager vi – som I kan forestille jer – rigtig mange publikationer (klubblade og en del årbøger) fra de 70 DKK-specialklubber.

Vi vil hermed gerne sende klubben en lille hilsen med en stor cadeau til den årbog, som Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde har frembragt. Den er lækker i design og materialer, fyldt med dejlige fotos af jeres smukke racer og med korte, koncentrerede informationer. Jeres medlemmer er heldige at få sådan en lækkerbisken.

Samtidig er det jo altid inspirerende at se hunde, som har lejlighed til at føre et aktivt  liv (jeres racer skal man jo slet ikke have, hvis man ikke gider eller har tid til at beskæftige sig med sin hund) og det er dejligt at se, at der er så mange forskellige måder, hvorpå denne aktivitet kan foregå – så der er noget for enhver smag.

Vi gør redaktionen på HUNDEN opmærksom  på, at årbogen måske kunne være til inspiration for en artikel om det med de mange forskellige former for aktivitet, som er repræsenteret inden for én klub.

Med venlig hilsen/Kind regards,
DANSK KENNEL KLUB

Vibeke Knudsen
Kommunikationskonsulent”

1

Nyt om Årets hunde-konkurrencerne

Et medlem har rejst et spørgsmål om Årets hund-konkurrencerne.
For udstilling følger det hunden, uanset fører. For øvrige følger det ekvipagen – således at hunden figurerer individuelt med de førere, der måtte have været gennem året.
Emnet blev taget op under evt. til formandsmødet – og her var holdningen, at det faktisk burde følge hunden, uanset fører.
Bestyrelsen har efterfølgende diskuteret det, og vedtaget, at point til årets hunde følger hunden – uanset fører. Ikrafttræden omgående – altså gældende for nuværende sæson.
Periode:
Med henblk på at få årets hunde med i årbogen (som skal udgives i dec.) – skal sæsonen for årets hunde være afsluttet d. 25. nov. – altså går perioden i sæson 2013 fra 26. nov. 2012 til 25. nov. 2013. (Her er taget hensyn til juleudstillingen).
0

Ugen der gik – uge 2 2013

 • Modtaget link til naturstyrelsen fra DKK
 • Dialog med BHU ang. Årets brugshund (regler, diskuteret på GF samt periode)
 • Dialog med BHU ang. Udtagelser 2013
 • Præsentation fra DKK – opfølgning på specialklubmøder i 2012
 • DKK anmoder om SBH medlemstal
0
Page 1 of 2 12