Archive for januar, 2013

DKK’s aktivitetsudvalg nedlagt

Kære alle

Aktivitetsudvalget i Dansk Kennel Klub er blevet nedlagt.

I stedet er oprettet et uddannelsesudvalg, som overtager alle opgaver fra aktivitetsudvalget. Formand for det nye udvalg er blevet Christina Ingerslev og de øvrige medlemmer er:

 • Merete Andersen (kreds 9 – nuværende underviser for DKK)
 • Dorte Kjærulff (Kvistgaard Agility)
 • Palle Bergsøe (LP dommer fra Fyn)
 • Bettine Nordsejl (kreds 8 – KTH instruktør)

Tilforordnet Lise Lotte Christensen.

Udvalget holder første møde 11. februar, hvor undertegnede også deltager.

Såfremt der er spørgsmål/ønsker/input til det nye udvalg, kan de sendes til undertegnede.

 

Med ...

Læs mere →
0

Ugen der gik – uge 4 2013

Modtaget telefonliste fra DKK
Belgierklubben i Ungarn annoncerer et arrangement
Modtaget fra DKK: Mulighed for forsikring (arbejdsskade/erhvervsansvar) gennem DKK
Modtaget fra FMBB:  Kontingentopkrævning, referat fra FMBB møde 2012, invitation til FMBB møde 2013, anmodning om at indgive hhv. discipliner i SBH samt evt. IPO-dommere til FMBB dommer puljen.
Dialog vedr. endelig svar til medlem – ang. avlsanbefalinger
Læs mere →
0

Ugen der gik – uge 3 2013

 • Indrapportering af medlemstal til DKK
 • Info om nyt vedr. pointgivning til årets hunde (følger hunden), til forslagsstiller, udvalg og hj.siden.
 • Modtaget invitation til repræsentantskabsmøde (kræver 500 medlemmer eller mere)
 • Dialog i bestyrelsen vedr. svar på henvendelser (udeståender)
 • Modtaget 2 ansøgninger fra AG – den ene også besvaret.
 • Modtaget skema over bedømmelsesforløb på DKK udstillinger (fra DKK)
 • Modtaget vejledning om certifikatudstillinger (fra DKK)
 • Modtaget stor ros til vores årbog fra DKK – lagt på hjemmesiden.
Læs mere →
0

Ros til SBH fra DKK

SBH’s formand og årbog-redaktøren modtag i dag følgende mail fra DKK’s kommunikationskonsulent Vibeke Knudsen – og vi er MEGET stolte og glade:

“Kære Karina og Pia

I DKK modtager vi – som I kan forestille jer – rigtig mange publikationer (klubblade og en del årbøger) fra de 70 DKK-specialklubber.

Vi vil hermed gerne sende klubben en lille hilsen med en stor cadeau til den årbog, som Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde har frembragt. Den er lækker i design og materialer, fyldt med dejlige fotos ...

Læs mere →
1

Nyt om Årets hunde-konkurrencerne

Et medlem har rejst et spørgsmål om Årets hund-konkurrencerne.
For udstilling følger det hunden, uanset fører. For øvrige følger det ekvipagen – således at hunden figurerer individuelt med de førere, der måtte have været gennem året.
Emnet blev taget op under evt. til formandsmødet – og her var holdningen, at det faktisk burde følge hunden, uanset fører.
Bestyrelsen har efterfølgende diskuteret det, og vedtaget, at point til årets hunde følger hunden – uanset fører. Ikrafttræden omgående – altså gældende for nuværende sæson.
Periode:
Med henblk på ...
Læs mere →
0
Page 1 of 2 12